Trường Đại học Putra Malaysia UPM

Trường Đại học Putra Malaysia UPM

 • Địa chỉ: Serdang, 43400 Seri Kembangan, Selangor, Malaysia
 • Website: www.upm.edu.my
 • Phone: +60 1-800-22-5587

Trường Đại học Putra Malaysia (UPM), trước đây được gọi là Trường Đại học Pertanian Malaysia, được thành lập năm 1971 với sự sát nhập của Khoa Nông nghiệp thuộc Trường Đại học Malaya và Trường Cao đẳng Nông nghiệp ở Serdang.

UPM bắt đầu các chương trình học từ năm 1973. Hiện nay UPM có 69 chương trình Cử nhân và 12 chương trình Cao học và Tiến sĩ. Nhà trường có 13 khoa, 7 trung tâm, 7 học viện và một chi nhánh tại Bintulu, Sarawak.

Các Khoa Của Trường:

 • Ngôn ngữ và Giao tiếp Hiện đại
 • Sinh thái học Con người
 • Kinh tế và Quản lý
 • Kỹ thuật
 • Sư phạm
 • Lâm học
 • Nông học
 • Y dược và Y tế
 • Thú y
 • Kiến trúc và Thiết kế
 • Khoa học và Môi trường
 • Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin Thực phẩm và Công nghệ Sinh học

Sau Đây Là Một Số Khoa Đáng Chú Ý:

Cử nhân:

Cử nhân Kinh tế
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Cử nhân Kế toán
Cử nhân Kế toán với Giáo dục
Chương trình Cử nhân Quản trị:

 • Cử nhân Kinh tế
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 • Cử nhân Kế toán
  Sau đại học:
  Tiến sĩ Kinh tế
  Thạc sĩ Kinh tế
  Sau đây là một số ngành đáng chú ý của Khoa.

Cử nhân Kinh tế:

Chương trình Cử nhân Kinh tế được học 3 năm với chương trình phân phối như sau:
Học kỳ 1:
Các Nguyên lý về Kinh tế, Văn minh Hồi giáo, Văn minh Châu Á, Dẫn luận về Quản lý Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý Tổ chức, Máy tính và Xử lý Dữ liệu.
Học kỳ 2:
Kinh tế Vi mô, Tâm lý học, Malaysia học, Kế toán Dẫn nhập, Kỹ năng Viết Lý thuyết, Giao tiếp Kinh doanh.
Học kỳ 3:
Kinh tế Vĩ mô, Kế toán và Quản lý Chi phí, Quản lý Kế toán, Cách ứng xử về Tổ chức, Những Nguyên lý về Tiếp thị, Những Kỹ thuật Định lương trong Quản lý
Học kỳ 4:
Kế toán Tài chính Trung cấp, Thống kê Kinh doanh, Luật Thương mại, Những Vấn đề Hiện tại về Quản lý, Các Phương pháp Nghiên cứu Kinh doanh, Quản lý Hoạt động.
Học kỳ 5:
Quản lý Chiến lược, Quản lý Hệ thống Thông tin, Các môn Nhiệm ý.
Học kỳ 6:
Chính sách Xã hội Đoàn thể, Các môn nhiệm ý.
Chương trình có 8 chuyên ngành. Sinh viên sẽ thu thập 21 tín chỉ về một trong các ngành sau đây:
Kinh tế Công nghiệp
Kinh tế Tài chính
Kinh tế Doanh nghiệp
Tài chính và Mậu dịch Quốc tế
Tài chính Công cộng
Phát triển Kinh tế
Kinh tế Nguồn lực và Môi trường
Quản lý về Giải trí

Cử nhân Quản trị Kinh doanh:

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh được học trong 3 năm với chương trình được phân phối như sau: Các môn chính: giống như chương trình Cử nhân Kinh tế. Các chuyên ngành: sinh viên chọn một trong các chuyên ngành:
Tiếp thị
Quản lý Nguồn nhân lực
Tài chính
Quản lý Quốc tế
Phụ trách Công ty
Luật
Quản lý Bất động sản
Quản lý Giải trí

Cử nhân Kế toán:

Chương trình Cử nhân Kế toán được học 4 năm với chương trình phân phối như sau:
Học kỳ 1:
Kế toán Dẫn nhập, Tổ chức và Quản lý Kinh doanh, Vi tính và Xử lý Dữ liệu, Những Nguyên lý về Kinh tế, Dẫn luận về Toán và Kinh tế Doanh nghiệp, Văn minh Hồi giáo.
Học kỳ 2:
Kế toán Tài chính Trung cấp, Giao dịch Kinh doanh, Thống kê Kinh doanh, Kinh tế Vi mô, Tính chất Quốc gia của Malaysia, Văn minh Châu Á.
Học kỳ 3:
Kế toán Tài chính Trung cấp, Quản lý Kế toán, Quản lý Tài chính, Những Nguyên lý về Quản lý, Luật Thương mại, Kinh tế Vĩ mô.
Học kỳ 4:
Quản lý Kế toán, Kiểm toán, Thuế, Phương pháp Nghiên cứu Kinh doanh, Luật Đoàn thể, Viết theo Mục đích Học thuật.
Học kỳ 5:
Kế toán Tài chính Cao cấp, Hệ thống Thông tin Kế toán, Kế toán Công cộng, Lý thuyết và Thực hành về Kế toán, Phân tích về Đầu tư.
Học kỳ 6:
Huấn luyện Thực hành.
Học kỳ 7:
Kiểm toán, Thuế, Kế toán Chuyên dụng, Quản lý Kế toán, Đề án/Các môn nhiệm ý.
Học kỳ 8:
Những Vấn đề Hiện nay trong Kế toán, Quản lý Tài chính Quốc tế, Đề án/Các môn nhiệm ý, Quản lý Chiến lược.

Cao học Kinh tế:

Thời gian học
Chương trình được cấu trúc để các sinh viên học toàn thời gian có thể hoàn tất trong 3 học kỳ. Mỗi học kỳ có 18 tuần, trong đó bao gồm 14 tuần lên lớp, một tuần nghỉ giữa học kỳ và 3 tuần làm bài thi.
Chương trình
Sinh viên phải lấy được 36 tín chỉ, trong đó bao gồm 15 tín chỉ các môn chính và 21 tín chỉ các môn chuyên ngành
Các môn chính:
Lý thuyết Kinh tế Vi mô
Lý thuyết Kinh tế Vĩ mô
Các Phương pháp Toán Kinh tế
Phương pháp luận Nghiên cứu
Kinh tế Toán học
Các chuyên ngành:
Kinh tế Tài chính
Kinh tế Quốc tế
Kinh tế Tài nguyên và Môi trường
Kinh tế Công nghiệp
Kinh tế Phát triển
Luận văn
Sinh viên sẽ viết một luận văn liên quan đến chuyên ngành đã chọn. Trong học kỳ đầu tiên, sinh viên chọn một người hướng dẫn cho luận văn của mình. Đến học kỳ cuối sinh viên sẽ nộp luận văn đã viết.
Yêu cầu
Các sinh viên theo chương trình Cao học cần có: Bằng Cử nhân Khoa học về Kinh tế Tài nguyên hoặc Kinh doanh Nông nghiệp của Đại học Putra Malaysia
Hoặc:
Bằng Cử nhân loại giỏi về Kinh tế, Quản lý Kinh doanh hoặc một ngành có liên quan từ bất kỳ trường đại học nào được Đại học Putra Malaysia công nhận.

Chương trình Tiến sĩ:

Chương trình
Chương trình gồm có 3 phần: Lý thuyết Kinh tế, Các Phương pháp Định lượng và môn chuyên ngành.
Lý thuyết Kinh tế.
Lý thuyết Kinh tế Vi mô
Lý thuyết Kinh tế Vĩ mô
Lý thuyết Kinh tế Vi mô Nâng cao
Lý thuyết Kinh tế Vĩ mô Nâng cao
Các Phương pháp Định lượng:
Kinh tế Toán học
Các Phương pháp Toán Kinh tế I
Các Phương pháp Toán Kinh tế II
Phương pháp luận Nghiên cứu
Các chuyên ngành:
Nguồn Tài nguyên Thiên nhiên và Kinh tế Môi trường Kinh tế Tài chính
Kinh tế Công nghiệp
Kinh tế Phát triển
Kinh tế Quốc tế
Thi Tốt nghiệp
Kỳ thi tốt nghiệp gồm hai phần: thi viết và bảo vệ đề tài nghiên cứu. Sau khi học được hai học kỳ, sinh viên sẽ dự kỳ thi viết. Kỳ thi viết được tổ chức hai lần một năm, do đó nếu thí sinh rớt trong lần một có thể thi lại lần hai.
Những thí sinh đạt điểm từ 3,5 (theo thang điểm của Malaysia) trong các môn Lý thuyết Kinh tế Vi mô, Lý thuyết Kinh tế Vĩ mô và Các Phương pháp Toán Kinh tế I sẽ được miễn kỳ thi viết.
Sau khi qua khỏi kỳ thi viết, các thí sinh sẽ bảo vệ đề tài nghiên cứu trước giáo viên hướng dẫn và hai giáo viên khác do nhà trường chỉ định.
Sau khi qua khỏi việc bảo vệ đề tài nghiên cứu, các thi sinh chuẩn bị để trình luận án.
Luận án
Các thí sinh phải viết bản luận án thể hiện sự nghiên cứu của mình. Một hội đồng gồm ít nhất 3 giám khảo và 1 khách mời bên ngoài sẽ đánh giá luận án.
Yêu cầu
Để đăng ký theo học chương trình Tiến sĩ, các ứng viên cần có:
Bằng Cao học trong ngành Kinh tế Tài nguyên hoặc Kinh doanh Nông nghiệp do trường Đại học Putra Malaysia cấp
Hoặc:
Bằng Cao học trong ngành Kinh tế, Kinh tế Nông nghiệp hoặc Kinh tế Tài nguyên do một trường đại học khác cấp và được sự công nhận của trường Đại học Putra Malaysia.

Chương Trình Học Tiếng Anh 2022

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo