Download Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 [PDF] Có Đáp Án

Download Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 [PDF] Có Đáp Án

Để hỗ trợ việc học hiệu quả, các em có thể Download bài tập tiếng Anh lớp 9 có đáp án để luyện tập và củng cố kiến thức đã học. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các tài liệu học Tiếng Anh lớp 9 có đáp án và cách tải về chúng. Bởi vì, tiếng Anh là một môn học quan trọng đối với học sinh lớp 9, góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ cho các em. 

Download bài tập tiếng Anh lớp 9 PDF

Tải về bài tập tiếng Anh lớp 9 [PDF] kèm đáp án

Nếu bạn đang tìm kiếm cuốn sách bài tập tiếng Anh lớp 9 PDF, bạn có thể dễ dàng tải về tại các trang web hoặc thư viện trực tuyến miễn phí. Cuốn sách cung cấp đầy đủ các bài tập thực hành theo từng chủ đề, giúp các em ôn tập kiến thức toàn diện và nâng cao trình độ tiếng Anh.

Để tìm kiếm và tải về sách bài tập tiếng Anh lớp 9 PDF, bạn có thể tham khảo các trang web như:

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm trên các diễn đàn học tập hoặc nhóm chia sẻ tài liệu trực tuyến để có thêm nhiều lựa chọn.

Bài tập tiếng Anh lớp 9 có đáp án

Tải về bài tập tiếng Anh lớp 9 [PDF] kèm đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 9 có đáp án là tài liệu học tập vô cùng hữu ích dành cho các em học sinh. Các bài tập được thiết kế theo nhiều dạng thức khác nhau, bao gồm bài tập trắc nghiệm, bài tập điền từ, bài tập viết câu và bài tập dịch. Mỗi bài tập đều đi kèm với đáp án chi tiết, giúp các em tự kiểm tra và đối chiếu kết quả, từ đó xác định được những điểm mạnh và điểm yếu trong quá trình học tập.

Để có thêm tài liệu bài tập tiếng Anh lớp 9 có đáp án, bạn có thể tìm kiếm trên các trang web hoặc diễn đàn học tập. Nhiều giáo viên và người dùng đã chia sẻ các bài tập và đáp án trực tuyến để giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo.

Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 9

Ngoài việc download bài tập tiếng Anh lớp 9 có đáp án, các em cũng có thể tham khảo các đáp án bài tập tiếng Anh lớp 9 được chia sẻ trực tuyến trên các trang web hoặc diễn đàn học tập. Các đáp án này được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, đảm bảo độ chính xác và giúp các em giải đáp những thắc mắc khi làm bài tập.

Các đáp án bài tập tiếng Anh lớp 9 thường được chia theo từng chủ đề và dạng bài tập, giúp các em dễ dàng tìm kiếm và tham khảo. Bên cạnh đó, các đáp án này cũng có thể giúp các em hiểu rõ hơn về cách giải quyết các bài tập và áp dụng vào việc làm bài của mình.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 9

Ngoài việc tham khảo đáp án, các em cũng nên cố gắng tự giải quyết các bài tập để rèn luyện kỹ năng và nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Sau khi hoàn thành, các em có thể so sánh kết quả của mình với đáp án để tự đánh giá và cải thiện.

Để giải bài tập tiếng Anh lớp 9 hiệu quả, các em có thể áp dụng các phương pháp sau:

 • Đọc kỹ yêu cầu và đề bài: Trước khi làm bài, hãy đọc kỹ yêu cầu và đề bài để hiểu rõ yêu cầu của bài tập.
 • Tìm hiểu từ vựng mới: Nếu có từ vựng mới trong bài tập, hãy tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của chúng để có thể áp dụng vào bài tập.
 • Chú ý đến cấu trúc câu: Trong tiếng Anh, cấu trúc câu rất quan trọng. Hãy chú ý đến thời gian, ngôi và các thành phần cấu tạo của câu để không mắc sai sót khi làm bài.
 • Luyện tập thường xuyên: Để nâng cao trình độ tiếng Anh, việc luyện tập thường xuyên là rất quan trọng. Hãy dành thời gian hàng ngày để làm các bài tập và rèn luyện kỹ năng của mình.

 

Dưới đây là các mẫu bài tập tiếng Anh lớp 9, các em thma khảo nhé:

I. Put the verbs in the brackets in the right form

I hate (see)……………….. a child crying.

I finish (read) ……………….. the book and went to bed.

They prefer (play) ……………….. in a swimming pool all day.

She suggested (go)……………….. to the cinema.

He tried to avoid (answer)……………….. my question.

If you practise ( speak)……………….. English every day, you will improve your English.

Be quiet! The baby (sleep)………………..

If Tom (go)……………….. to bed earlier, he would not be so tired.

If he (try)……………….. hard, he’ll pass the examination.

I wish someone (give)……………….. me a job next month.

II. Choose and circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

A. out                     B. round           C. about                D. would

A. chair                  B. check           C. machine           D. child

A. too                    B. soon             C. good                 D. food

A. though              B. enough         C. cough               D. rough

A. happy               B. hour              C. high                  D. hotel

A. equal                B. fashion          C. champagne      D. match

A. only                  B. cotton            C. cross                D. economic

A. baggy               B. minority         C. style                 D. symbol

A. thing                 B. ghost             C. clothing            D. strong

A. casual              B. sale                C. sleeveless       D. slit

III. Complete the passage with the given words, then answer the questions below

                   from       as       which      several       them      because      of

Everyone wants to reduce pollution. But pollution problem is ________ (1) complicated as it is serious. It is complicated ________ (2) much pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust ________ (3) automobiles causes a large percentage of all air pollution. But automobiles provide transportation for millions of people. Factories discharge much of the material ________ (4) pollutes the air and water, but factories give employment to a large number ________ (5) people. Too much fertilizer or pesticide can ruin soil, but fertilizers and pesticide are important aids to the growing of crops. Thus, to end or reduce pollution immediately, people would have to stop using many things that benefit ________ (6). Most people do not want to do that, of course. But pollution can be gradually reduced in ________ (7) ways.

Why is the pollution problem complicated?

→ ………………………………………………………………………………….

Do factories discharge a lot of the material that pollutes the water?

→ ………………………………………………………………………………….

What would people have to do if they want to reduce pollution?

→ ………………………………………………………………………………….

IV. Complete the second sentence so that it has the similar meaning to the first

The author has written a special edition for children.

→ A special edition ………………………………………………………………

She went to bed early because of her sickness.

→ Because she ……………………………………………………………………

Mrs. Brown has just bought a car. The car is very fast and modern.

→ Mrs. Brown has just …………………………………………………………..

“What about changing the date of the meeting again?” Mr. Nick said.

→ Mr. Nick suggested ……………………………………………………………

My nephew enjoys feeding fish every morning.

→ My nephew is interested ………………………………………………………

“Listen to me and don’t make a noise”, said the teacher to his students.

→ The teacher asked his students ………………………………………………..

My friend said: “Are you going to leave tomorrow?”

→ My friend asked me …………………………………………………………..

You got into so much trouble because you didn’t listen to me.

→ If ……………………………………………………………………………….

He is busy right now so he can’t help them.

→ If ……………………………………………………………………………….

He is tired this morning because he didn’t go to bed early last night.

→ If ……………………………………………………………………………….

V. Fill in the blank space with the correct from of the words in parentheses

The campaign against air pollution was organized by a famous environment ……. (act)

Bob was ……….. He gave a sum of money to charity. (generosity)

After graduation, my …………. is to earn enough money to support my family. (prior)

That actor is an amusing one. TV audiences like his sense of ………….. (humorous)

She isn’t satisfied with her …………. for Tet. (prepare)

We often go to the town …………. house. (culture)

He often takes part in many …………. charity …………. . (difference/ act)

She has been …………. as the president of our company. (nomination)

That is a good …………. for your future. (choose)

There are many …………. throughout the year. (celebrate)

Bài tập tiếng Anh lớp 9 theo chủ đề

Tải về bài tập tiếng Anh lớp 9 [PDF] kèm đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 9 thường được chia theo từng chủ đề khác nhau, giúp các em học sinh có thể ôn tập và củng cố kiến thức theo từng phần. Dưới đây là một số chủ đề thường xuất hiện trong sách bài tập tiếng Anh lớp 9:

 • Tenses (Thì): Bao gồm các thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, tương lai đơn, tương lai tiếp diễn.
 • Grammar (Ngữ pháp): Bao gồm các cấu trúc câu, cách sử dụng động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, mạo từ.
 • Vocabulary (Từ vựng): Bao gồm các từ vựng cơ bản và nâng cao theo chủ đề như gia đình, trường học, du lịch, công việc, thể thao, văn hóa,…
 • Reading (Đọc hiểu): Bao gồm các bài đọc văn bản ngắn hoặc đoạn văn liên quan đến cuộc sống hàng ngày, giúp các em rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và tìm hiểu thông tin.
 • Writing (Viết): Bao gồm các bài tập viết câu, viết đoạn văn ngắn hoặc viết đoạn văn về một chủ đề cụ thể.
 • Listening (Nghe): Bao gồm các bài tập nghe và trả lời câu hỏi hoặc điền từ vào chỗ trống, giúp các em cải thiện kỹ năng nghe và hiểu được cách phát âm của các từ.

Các dạng bài tập tiếng Anh lớp 9

Tải về bài tập tiếng Anh lớp 9 [PDF] kèm đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 9 có rất nhiều dạng khác nhau, từ những bài tập đơn giản đến những bài tập phức tạp. Dưới đây là một số dạng bài tập thường xuất hiện trong sách bài tập tiếng Anh lớp 9:

 • Bài tập trắc nghiệm: Yêu cầu các em chọn đáp án đúng trong các lựa chọn đã cho.
 • Bài tập điền từ: Yêu cầu các em điền từ vào chỗ trống để hoàn thành câu.
 • Bài tập viết câu: Yêu cầu các em viết lại câu theo yêu cầu hoặc sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.
 • Bài tập dịch: Yêu cầu các em dịch câu hoặc đoạn văn từ tiếng Việt sang tiếng Anh.
 • Bài tập nghe: Yêu cầu các em nghe và trả lời câu hỏi hoặc điền từ vào chỗ trống dựa trên nội dung nghe được.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cách Download bài tập tiếng Anh lớp 9 có đáp án và các tài liệu học Tiếng Anh lớp 9 khác như sách bài tập, đáp án, giải bài tập và các dạng bài tập theo chủ đề. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo và nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Chúc các em học tốt!

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo