Download Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 | KISS English

Download Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9

Trong bài viết này, KISS English sẽ gửi đến các bạn kho tài liệu download bài tập tiếng Anh lớp 9. Hãy theo dõi nhé.

Xem ngay cách học từ vựng siêu tốc và nhớ lâu tại đây nhé: 

Video hướng dẫn cách học từ vựng siêu tốc | Ms Thuy KISS English

Việc học tiếng Anh không khó nhưng đòi hỏi sự chăm chỉ cần cù, ngoài việc học trên lớp thì bạn cần phải tự luyện tập ở nhà nhiều hơn .Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm thì trong bài viết này, KISS English sẽ gửi đến các bạn kho tài liệu download bài tập tiếng Anh lớp 9 nhé. 

Download Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9

Download Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9
Download Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9

I. Put the verbs in the brackets in the right form

I hate (see)……………….. a child crying.

I finish (read) ……………….. the book and went to bed.

They prefer (play) ……………….. in a swimming pool all day.

She suggested (go)……………….. to the cinema.

He tried to avoid (answer)……………….. my question.

If you practise ( speak)……………….. English every day, you will improve your English.

Be quiet! The baby (sleep)………………..

If Tom (go)……………….. to bed earlier, he would not be so tired.

If he (try)……………….. hard, he’ll pass the examination.

I wish someone (give)……………….. me a job next month.

II. Choose and circle the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others

A. out                     B. round           C. about                D. would

A. chair                  B. check           C. machine           D. child

A. too                    B. soon             C. good                 D. food

A. though              B. enough         C. cough               D. rough

A. happy               B. hour              C. high                  D. hotel

A. equal                B. fashion          C. champagne      D. match

A. only                  B. cotton            C. cross                D. economic

A. baggy               B. minority         C. style                 D. symbol

A. thing                 B. ghost             C. clothing            D. strong

A. casual              B. sale                C. sleeveless       D. slit

III. Complete the passage with the given words, then answer the questions below

                   from       as       which      several       them      because      of

Everyone wants to reduce pollution. But pollution problem is ________ (1) complicated as it is serious. It is complicated ________ (2) much pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust ________ (3) automobiles causes a large percentage of all air pollution. But automobiles provide transportation for millions of people. Factories discharge much of the material ________ (4) pollutes the air and water, but factories give employment to a large number ________ (5) people. Too much fertilizer or pesticide can ruin soil, but fertilizers and pesticide are important aids to the growing of crops. Thus, to end or reduce pollution immediately, people would have to stop using many things that benefit ________ (6). Most people do not want to do that, of course. But pollution can be gradually reduced in ________ (7) ways.

Why is the pollution problem complicated?

→ ………………………………………………………………………………….

Do factories discharge a lot of the material that pollutes the water?

→ ………………………………………………………………………………….

What would people have to do if they want to reduce pollution?

→ ………………………………………………………………………………….

IV. Complete the second sentence so that it has the similar meaning to the first

The author has written a special edition for children.

→ A special edition ………………………………………………………………

She went to bed early because of her sickness.

→ Because she ……………………………………………………………………

Mrs. Brown has just bought a car. The car is very fast and modern.

→ Mrs. Brown has just …………………………………………………………..

“What about changing the date of the meeting again?” Mr. Nick said.

→ Mr. Nick suggested ……………………………………………………………

My nephew enjoys feeding fish every morning.

→ My nephew is interested ………………………………………………………

“Listen to me and don’t make a noise”, said the teacher to his students.

→ The teacher asked his students ………………………………………………..

My friend said: “Are you going to leave tomorrow?”

→ My friend asked me …………………………………………………………..

You got into so much trouble because you didn’t listen to me.

→ If ……………………………………………………………………………….

He is busy right now so he can’t help them.

→ If ……………………………………………………………………………….

He is tired this morning because he didn’t go to bed early last night.

→ If ……………………………………………………………………………….

V. Fill in the blank space with the correct from of the words in parentheses

The campaign against air pollution was organized by a famous environment ……. (act)

Bob was ……….. He gave a sum of money to charity. (generosity)

After graduation, my …………. is to earn enough money to support my family. (prior)

That actor is an amusing one. TV audiences like his sense of ………….. (humorous)

She isn’t satisfied with her …………. for Tet. (prepare)

We often go to the town …………. house. (culture)

He often takes part in many …………. charity …………. . (difference/ act)

She has been …………. as the president of our company. (nomination)

That is a good …………. for your future. (choose)

There are many …………. throughout the year. (celebrate)

Download Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Có Đáp Án

Download Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Có Đáp Án
Download Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Có Đáp Án

Bài Tập Tiếng Anh 9 Có Đáp Án

Cuốn sách “Bài Tập Tiếng Anh 9 Có Đáp Án” của tác giả Bùi Văn Vinh – Dương Thị Hồng Điệp  biên soạn theo chương trình mới của Bộ giáo dục & Đào tạo, nhằm phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh Trung học cơ sở thông qua các dạng bài bổ ích, trong đó tập trung vào luyện ngữ âm, từ vựng, kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng viết và sử dụng ngôn ngữ tổng hợp thông qua các bài kiểm tra (Tests), giúp cho các em học sinh có thể tổng hợp kiến thức hiệu quả nhất.

Link: https://thuvienpdf.com/bai-tap-tieng-anh-9–co-dap-an- 

Bài Tập Tiếng Anh 9 Mai Lan Hương

Cuốn sách bài tập này được biên soạn dựa theo sách giáo khoa tiếng anh lớp 9 của bộ giáo dục nên các bài tập rất sát chương trình học, giúp cho các bạn học sinh củng cố kiến thức trên lớp cũng như luyện tập sâu hơn các nội dung trọng tâm của bài học.

Link: https://drive.google.com/file/d/1sqXOdv7QfLFxvP6ICe0lepLMGZ3nA8Wx/view 

Bài Tập Bổ Sung Tiếng Anh 9

Để rèn luyện tiếng Anh được tốt hơn, các em cần tập làm quen nhiều hơn với các dạng bài tập theo nhu cầu ứng xử trong bộ sách giáo khoa cũng như ngoài xã hội. Với cách trình bày như trên, hi vọng quyển sách “Bài tập bổ sung tiếng anh 9” là tài liệu tham khảo cho quý phụ huynh để hướng dẫn giúp đỡ đồng thời kiểm tra việc ôn tập ở nhà của con em mình, quý thầy cô có thể sử dụng quyển sách này như tài liệu tham khảo thêm.

Link: https://mega.nz/file/BmgkGBLB#oIOQUdp_0dsrA2Mej2jM3mEKftxCCkWNKRp5OLNVzuk 

Bài Tập Cuối Tuần Tiếng Anh 9 (Tập 1 & Tập 2)

Cuốn sách Bài tập cuối tuần tiếng anh lớp 9 được biên soạn theo chương trình tiếng anh 9 mới của Bộ giáo dục và Đào tạo. Sách gồm các chủ điểm ngữ và các dạng bài tập thực hành từ cơ bản đến nâng cao được phân theo từng đơn vị học bài và từng tuần để các em dễ dàng bố trí thời gian để ôn luyện và làm bài tập.

Link tập 1: https://thuvienpdf.com/bai-tap-cuoi-tuan-tieng-anh-lop-9-tap-1–co-dap-an- 

Link tập 2: https://drive.google.com/file/d/1rFI0var-6tZFFs3aUDsbcr8qert1IQKT/view 

Lời Kết

Trên đây là những thông tin về download bài tập tiếng Anh lớp 9 mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả. 

Đọc thêm:

https://cafebiz.vn/kham-pha-phuong-phap-hoc-tieng-anh-thong-minh-40-cung-kiss-english-176221015111800713.chn

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Với phương châm "Keep It Simple & Stupid" - KISS English mong rằng bạn sẽ giỏi tiếng Anh nhanh chóng và thành công trong cuộc sống. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo