Topic Tiếng Anh Về Communication Mới Nhất 2023 | KISS English

Topic Tiếng Anh Về Communication Mới Nhất 2023

Trong bài viết này, KISS English sẽ cùng các bạn tìm hiểu topic tiếng anh về communication. Hãy theo dõi nhé.

Xem ngay 500+ mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng tại đây nhé: 

Video 500+ mẫu câu giao tiếp thông dụng  – Ms Thuy KISS English

Giao tiếp là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Từ những lời chào buổi sáng đến việc trao đổi thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, giao tiếp đóng một vai trò quan trọng trong việc kết nối con người với nhau và giúp chúng ta hiểu biết về thế giới xung quanh. Trong bài viết này, KISS English sẽ cùng các bạn tìm hiểu topic tiếng anh về communication nhé. 

Topic Tiếng Anh Về Communication (Từ Vựng)

Topic Tiếng Anh Về Communication (Từ Vựng)
Topic Tiếng Anh Về Communication (Từ Vựng)

Từ vựng cơ bản chủ đề communication

 1. Communication: Giao tiếp
 2. Conversation: Cuộc trò chuyện
 3. Dialogue: Đối thoại
 4. Verbal communication: Giao tiếp bằng lời nói
 5. Nonverbal communication: Giao tiếp phi ngôn ngữ
 6. Body language: Ngôn ngữ cơ thể
 7. Listening: Lắng nghe
 8. Speaking: Nói
 9. Writing: Viết
 10. Reading: Đọc
 11. Message: Tin nhắn
 12. Sender: Người gửi
 13. Receiver: Người nhận
 14. Feedback: Phản hồi
 15. Understanding: Hiểu
 16. Misunderstanding: Sự hiểu lầm
 17. Tone of voice: Cách diễn đạt
 18. Active listening: Lắng nghe chủ động
 19. Empathy: Sự thông cảm
 20. Conflict resolution: Giải quyết xung đột

Từ vựng IELTS chủ đề communication

 1. Verbalize: Diễn đạt bằng lời nói
 2. Articulate: Diễn đạt rõ ràng, rành mạch
 3. Convey: Truyền đạt
 4. Comprehend: Hiểu, nhận thức
 5. Fluency: Sự lưu loát
 6. Eloquent: Lưu loát trong diễn đạt
 7. Persuasive: Thuyết phục
 8. Interpersonal skills: Kỹ năng giao tiếp cá nhân
 9. Effective communication: Giao tiếp hiệu quả
 10. Passive listening: Lắng nghe thụ động
 11. Active speaking: Nói chủ động
 12. Negotiation skills: Kỹ năng đàm phán
 13. Public speaking: Diễn thuyết công cộng
 14. Clarity: Sự rõ ràng
 15. Intonation: Cách ngữ điệu
 16. Expressiveness: Sự biểu đạt, sự diễn đạt
 17. Cross-cultural communication: Giao tiếp đa văn hóa
 18. Paraphrase: Diễn đạt lại, diễn giải lại
 19. Dialogic communication: Giao tiếp song hành
 20. Information exchange: Trao đổi thông tin

Idioms chủ đề communication

 1. Break the ice: Bắt đầu một cuộc trò chuyện hoặc tương tác xã hội, thường là để giảm bớt sự ngại ngùng ban đầu.
  • Ví dụ: “He told a joke to break the ice at the beginning of the meeting.”
 2. Get the message across: Truyền đạt thông điệp một cách hiệu quả và cho người nghe hiểu rõ ý muốn của mình.
  • Ví dụ: “She used simple language and visual aids to get her message across to the audience.”
 3. Talk someone’s ear off: Nói chuyện liên tục và nhiều đến mức làm người khác cảm thấy mệt mỏi hoặc không có cơ hội để nói.
  • Ví dụ: “My uncle loves to talk about his travels, and he can talk your ear off if you let him.”
 4. On the same wavelength: Có cùng ý kiến hoặc hiểu nhau hoàn toàn trong việc giao tiếp.
  • Ví dụ: “We have been working together for so long that we are always on the same wavelength.”
 5. Lost in translation: Khi thông điệp hoặc ý nghĩa của một cái gì đó bị mất đi hoặc bị biến tướng khi dịch sang ngôn ngữ khác.
  • Ví dụ: “The humor in his jokes often gets lost in translation.”
 6. Beat around the bush: Nói vòng vo tam quốc, không trực tiếp đề cập vào vấn đề chính mà đi làm tròn để tránh gây xúc phạm hoặc không thoải mái.
  • Ví dụ: “Stop beating around the bush and just tell me what you really think.”
 7. Give someone the cold shoulder: Không chào hỏi hoặc lờ đi một người một cách cố ý và có ý định chỉ trích hay trừng phạt.
  • Ví dụ: “After their argument, she gave him the cold shoulder for days.”
 8. Read between the lines: Hiểu những điều không được nói ra một cách rõ ràng thông qua việc tìm hiểu những gợi ý hay ám chỉ ẩn trong thông điệp.
  • Ví dụ: “Her tone of voice made me read between the lines and understand that she was upset.”
 9. Get on the same page: Đồng ý hoặc hiểu rõ với ai đó về một vấn đề cụ thể, để tránh sự khác biệt hoặc nhầm lẫn.
  • Ví dụ: “Before we start the project, let’s have a meeting to make sure everyone gets on the same page.”
 10. Speak one’s mind: Nói ra những suy nghĩ và ý kiến của mình một cách trung thực và thẳng thắn.
  • Ví dụ: “She always speaks her mind, even if it’s not what others want to hear.”

Bài Viết Topic Tiếng Anh Về Communication

Bài Viết Topic Tiếng Anh Về Communication
Bài Viết Topic Tiếng Anh Về Communication

Communication is a fundamental aspect of human interaction. It serves as the bridge that connects individuals, enabling them to exchange thoughts, ideas, and emotions. Effective communication is essential in both personal and professional settings, helping to foster understanding, build relationships, and achieve common goals.

In today’s interconnected world, communication has evolved beyond traditional face-to-face conversations. Technological advancements have brought about new modes of communication such as email, instant messaging, and video calls. However, despite these advancements, the art of effective communication remains a challenge for many. 

One key element of successful communication is active listening. Often overlooked, active listening involves not only hearing the words being spoken but also understanding the underlying message, tone, and non-verbal cues. By giving our full attention to others, we can demonstrate respect and empathy, enhancing the quality of our interactions. Moreover, clear and concise expression is vital to ensure that our messages are understood accurately. Avoiding jargon, using simple language, and organizing thoughts effectively help eliminate confusion and misinterpretation. Being mindful of cultural differences and adapting our communication style accordingly is also crucial when engaging with diverse audiences.

Non-verbal communication, including body language and facial expressions, plays an equally significant role in conveying messages. A warm smile, a firm handshake, or maintaining eye contact can establish rapport and trust. Conversely, crossed arms or fidgeting can create barriers and impede effective communication. In addition to individual interactions, effective communication is vital in team settings. Collaborative efforts require open and honest dialogue, active participation, and constructive feedback. Clear delegation of tasks, setting realistic expectations, and fostering a supportive environment contribute to efficient teamwork and project success.

However, conflicts and misunderstandings are inevitable in any form of communication. When faced with disagreements, it is crucial to approach the situation with patience, humility, and a willingness to find common ground. Active listening, empathy, and seeking clarification can help resolve differences constructively, strengthening relationships rather than causing further discord. Furthermore, technology has revolutionized the way we communicate globally. Social media platforms, for instance, have connected people from different corners of the world, enabling instant communication and information sharing. However, it is essential to use these tools responsibly, maintaining respect, empathy, and authenticity in our online interactions.

In conclusion, effective communication serves as a powerful tool to connect individuals, build relationships, and achieve mutual understanding. Whether in personal relationships or professional settings, honing our communication skills helps us create positive and impactful connections.

Lời Kết

Trên đây là những thông tin về topic tiếng anh về communication mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả. 

Xem thêm bài viết của KISS English:

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo