100 Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Thi Đại Học (Siêu Hay) | KISS English

100 Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Thi Đại Học (Siêu Hay)

Bài viết dưới đây, KISS English sẽ gửi đến bạn 100 bài tập ngữ pháp tiếng Anh thi đại học siêu hay kèm đáp án. Hãy theo dõi nhé!

Khám phá cách sử dụng của liên từ tiếng Anh với Ms Thuỷ tại đây: 

Cách dùng liên từ chuẩn xác trong tiếng Anh | Ms Thuỷ KISS English

Để làm tốt bài thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT, bạn cần nắm được các dạng ngữ pháp cũng như luyện tập thật nhiều để đạt được điểm cao. Bài viết dưới đây, KISS English gửi đến bạn 100 bài tập ngữ pháp tiếng Anh thi đại học có đáp án siêu hay để bạn có nguồn tài liệu trau dồi, luyện tập thật kỹ. Cùng theo dõi nha.  

1. Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Thi Đại Học

Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Ngữ Pháp Thi Đại Học

Dưới đây là các dạng chủ điểm quan trọng xuất hiện trong bài tập ngữ pháp tiếng anh thi đại học:

 • Tenses – Các thì trong Tiếng Anh
 • Các dạng thức của động từ
 • Modal verbs – Động từ khuyết thiếu
 • Types of Words – Các loại từ
 • Word formation – Cấu tạo từ
 • Collocations – Sự kết hợp từ
 • Subject & Verb Agreement – Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 
 • Passive Voice – Câu bị động
 • Comparison – So sánh
 • Reported speech – Câu gián tiếp
 • Subjunctive – Câu giả định
 • Inversions – Đảo ngữ
 • Clauses – Mệnh đề (Mệnh đề trạng ngữ, mệnh đề quan hệ, mệnh đề danh ngữ) 
 • Phonetics – Ngữ âm

Bạn có thể tham khảo sách BOOM! GRAMMAR – phá tan tảng băng ngữ pháp giúp bạn làm chủ 22 chủ đề ngữ pháp thông dụng nhất trong tiếng Anh. Với tiêu chí đơn giản, tinh gọn, dễ hiểu, tính ứng dụng cao, cuốn sách sẽ giúp bạn làm chủ ngữ pháp một cách dễ dàng, dù bạn đang trình độ nào hay kể cả bạn không có năng khiếu học ngoại ngữ. 

Mua sách “BOOM Grammar” tại link:

https://kissenglish.vn/boom-grammar/

Tải miễn phí file nghe sách “BOOM Grammar” tại link: 

https://kissenglish.vn/audio-grammar/

Nhắn tin Zalo với đội ngũ KISS English để được hỗ trợ:

https://kissenglish.vn/zalo/

2. Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Thi THPT Quốc Gia

Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Thi THPT Quốc Gia

Dưới đây là tổng hợp 1 số dạng bài tập ngữ pháp tiếng Anh thi đại học, luyện tập ngay bạn nha: 

Ex1. Tìm từ có trọng âm khác với các từ còn lại

Question 1: A. cultural B. vinegar C. unlike D. accent

Question 2: A. theory B. government C.inaugurate D. smoothly

Question 3: A. advanced B. scrupulous C.senseless D. scurry

Question 4: A. tolerant B. acknowledgement C.reversible D. pronounce

Question 5: A. environment B. retirement C.inhabitant D. waterproof

1C – 2C – 3A – 4A – 5D

Ex2. Tìm từ đồng nghĩa với các từ in đậm

1. The film is not worth seeing. The plot is too dull.

A. simple
B. complicated
C. boring
D. slow

2. In rural Midwestern towns of the USA, the decisions that affect most residents are made at general assemblies in schools and churches.

A. concerts
B. public libraries
C. gatherings
D. prayer services

3. I hope to have the privilege of working with them again.

A. honor
B. advantage
C. favor
D. right

4. Everything was in a thorough mess.

A. utter
B. full
C. complete
D. appalling

5. The service station at Shiel Bridge has a good range of groceries.

A. coach station
B. railway station
C. power station
D. petrol station

Đáp án: 1C 2C 3D 4C 5B

Ex3. Bài tập chức năng giao tiếp

Question 1: “Let‟s chat on line”. – “……………….”

A. Not at all B. thank you C. good luck D. good idea

Question 2: Hello, may I speak to Mr. Black, please? ……….

A. I think so 

B. Hold on, please 

C. Goodbye 

D. I‟d like to

Question 3: “I‟m terribly step on your foot”. “…….”

A. Don‟t say that 

B. Never mind 

C. You‟re welcome 

D. That‟s right

Question 4: “I‟d like to take two weeks‟ holiday”. “………. We have too much work to do.”

A. Don‟t worry 

B. Pardon me 

C. Forget it 

D. Don‟t mention it

Question 5: “Look! This sweater is beautiful.” “ …………………….?”

A. Why not trying it on 

B. Why not try on it

C. Why not try it on 

D. Why not trying on it

Đáp án: 1D 2B 3B 4C 5C 

Ex4. Viết lại câu

1.“ I’m sorry I have to leave so early” he said

A. He apologized for having to leave early

B. He apologize that he has to leave early

B. He apologizes for having to leave early

A. He apologize for having to leave early

A. He apologize of having to leave early

2.“Why don’t you put a better lock on the door?” said John.

A.    John suggested to put a better lock on the door.

B.    John asked why not putting a better lock on the door.

C.    John suggested putting a better lock on the door.

D.    John made us put a better lock on the door

3.    Although his legs were broken, he managed to get out of the car before it exploded.

A.    Despite his legs to be broken, he managed to get out of the car before it exploded.

B.    Despite his broken legs, he was able to get out of the car before exploding.

C.    Despite his legs were broken, he managed to get out of the car before it exploded.

D.    Despite his broken legs, he was able to get out of the car before it exploded.

4.    I haven’t eaten this kind of food before.

A.    This is the first time I”ve eaten this kind of food.

B.    I haven ‘t eaten this kind of food already.

C.    This is the first kind of food I have eaten.

D.    Even before I have not eaten this kind of food.

5.    After fighting the fire for 12 hours, the firemen succeeded in putting it out.

A.    The firemen managed in vain to put the fire out after a 12-hourfight.

B.    Fighting the fire for 12 hours, the firemen were able to put it out.

C.    The firemen wasted 12 hours putting the fireout.

D.    Fighting the fire for 12 hours, the fire was put out.

Đáp án: 1A 2C 3D 4A 5B  

Ex5. Bài tập tổng hợp kiến thức ngữ pháp

1: “Just think,……2 years’ time, we’ll both be 20.”

A. under B. in C. after D. over

2: It’s said that he has…..friends of his age.

A. few B. plenty C. a little D. little

3: The students…..to be at school at 3 p.m.

A. told B. have told C. were told D. tell

4: He bought all the books…..are needed for the English course.

A. that B. who C. what D. those

5: The existence of many stars  in   the sky…..us to suspect that there may be    life on another planet.

A. have led B. leads C. lead D. leading

6: ….., we couldn’t go out because it rained.

A. Unfortunately B. Fortunate C. Fortunately D. Unfortunate

7: The shirt in the window was…..expensive for me to buy.

A. too B. such C. enough D. so

8: He couldn’t get back…..his car. He had locked himself out.

A. on B. into C. in D. to

9: Every member in Nataly’s class admires her……

A. honesty B. dishonest C. dishonesty D. honest

10: John never comes to class on time and……

A. neither does Peter B. so does Peter

C. so doesn’t Peter D. neither doesn’t Peter

Đáp án: 1B 2A 3C 4A 5B 6A 7A 8B 9A 10A 

3. Download Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Thi Đại Học

Download Bài Tập Ngữ Pháp Ôn Thi Đại Học

Dưới đây là tổng hợp tài liệu bài tập ngữ pháp tiếng Anh thi đại học, cùng tham khảo bạn nhé:

Download bài tập trọng âm tiếng Anh kèm giải thích chi tiết:

https://drive.google.com/file/d/1SPcVuGgVHqeI_xMkmax8e6eHl1za-zq_/view

Download 30 bài tập đục lỗ tiếng Anh có đáp án chi tiết 

http://lib24.vn/30-bai-duc-lo-tieng-anh-co-dap-an-chi-tiet.tlx 

100 câu bài tập chức năng giao tiếp:

https://drive.google.com/file/d/1oHHoq2QaxhcnmgH0H7uqm36DP5_9YcjR/view

Ebook 18 chuyên đề và bài tập ngữ pháp tiếng Anh kèm đáp án: 

https://drive.google.com/file/d/1ne7WNxVrg8SijKfYr4dhTojHVEsYyGZJ/view

Lời kết

Như vậy, chúng ta vừa thực hành các bài tập ngữ pháp tiếng Anh thi đại học. Hãy ôn tập, bổ sung kiến thức các chủ đề ngữ pháp bạn chưa tự tin và làm bài tập thật nhiều để có thể tự tin với tất cả các dạng bài, ngữ pháp xuất hiện trong đề thi bạn nhé. Chúc bạn học tốt.

Bài viết tham khảo: Sách BOOM! ENGLISH bùng nổ tiếng Anh

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo