Tả Môn Thể Thao Yêu Thích Bằng Tiếng Anh 2023 | KISS English

Tả Môn Thể Thao Yêu Thích Bằng Tiếng Anh 2023

Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn cách tả môn thể thao yêu thích bằng tiếng anh. Hãy theo dõi nhé.

Xem ngay cách học từ vựng siêu tốc và nhớ lâu tại đây nhé: 

Video hướng dẫn cách học từ vựng siêu tốc – Ms Thuy KISS English

Thể thao là một chủ đề rất phổ biến khi học tiếng Anh, thường xuất hiện trong các bài nói hoặc viết. Vậy thì trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn cách miêu tả môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh hay và đầy đủ nhé.

Bố Cục Bài Viết Tả Môn Thể Thao Yêu Thích Bằng Tiếng Anh

Bố Cục Bài Viết Tả Môn Thể Thao Yêu Thích Bằng Tiếng Anh
Bố Cục Bài Viết Tả Môn Thể Thao Yêu Thích Bằng Tiếng Anh

Bố cục bài viết tả môn thể thao yêu thích bằng tiếng Anh có thể như sau:

Giới thiệu (Introduction):

 • Giới thiệu về môn thể thao bạn yêu thích.
 • Nêu lý do tại sao bạn yêu thích môn thể thao đó.

Mô tả tổng quan (Overview):

 • Đưa ra một cái nhìn tổng quan về môn thể thao.
 • Nêu rõ quy mô, quy tắc và mục tiêu của môn thể thao đó.

Mô tả chi tiết (Detailed Description):

 • Miêu tả về các yếu tố chính của môn thể thao như quả bóng, sân chơi, thiết bị, đối thủ, v.v.
 • Trình bày cách chơi, các pha kỹ thuật, chiến thuật, v.v.
 • Nêu rõ về thể lực, kỹ năng, tư duy và sự tập trung cần thiết để tham gia môn thể thao đó.

Cảm nhận cá nhân (Personal Experience):

 • Kể về những trải nghiệm cá nhân khi tham gia môn thể thao này.
 • Mô tả cảm xúc, cảm nhận về những khoảnh khắc đặc biệt trong quá trình chơi.
 • Chia sẻ những thành công, thách thức và bài học mà môn thể thao này mang lại cho bạn.

Lợi ích và ý nghĩa (Benefits and Significance):

 • Đề cập đến lợi ích sức khỏe, văn hóa, xã hội mà môn thể thao này mang lại.
 • Nêu rõ ý nghĩa của môn thể thao trong việc phát triển cá nhân, xây dựng đồng đội và thúc đẩy tinh thần cạnh tranh.

Kết luận (Conclusion):

Tóm tắt lại ý chính về môn thể thao yêu thích.

Tạo cảm hứng và khuyến khích người đọc tham gia hoặc tìm hiểu thêm về môn thể thao này.

Lưu ý: Bố cục trên chỉ là một gợi ý và có thể linh hoạt thay đổi phù hợp với độ dài bài viết, nội dung và ý kiến của bạn.

Mẫu Bài Viết Tả Môn Thể Thao Yêu Thích Bằng Tiếng Anh

Mẫu Bài Viết Tả Môn Thể Thao Yêu Thích Bằng Tiếng Anh
Mẫu Bài Viết Tả Môn Thể Thao Yêu Thích Bằng Tiếng Anh

Mẫu 1: Basketball

Basketball is a popular sport played worldwide. It has always held a special place in my heart. It is a sport that combines skill, strategy, and teamwork, making it both challenging and exciting. 

Basketball is a fast-paced game on a rectangular court with two teams of five players each. The objective is to score points by shooting the ball into the opponent’s basket while preventing them from scoring in your own basket. The team with the most points at the end of the game wins. The game requires a combination of physical skills such as agility, speed, and coordination, as well as mental skills like decision-making and teamwork.

The players dribble the ball, pass it to their teammates, and take shots to score points. The game’s fast-paced nature keeps players constantly engaged, requiring them to think quickly a

nd react accordingly. It is a sport that demands individual excellence and effective teamwork. Playing basketball has been an incredible journey for me. I have had the opportunity to develop my skills, build friendships, and challenge myself both physically and mentally. Moreover, being part of a team and working together towards a common goal has taught me valuable life lessons such as perseverance, communication, and sportsmanship.

Basketball offers numerous benefits, both physically and mentally. It promotes cardiovascular fitness, improves coordination, and enhances endurance. The sport also teaches valuable life skills such as discipline, dedication, and leadership. Moreover, basketball brings people from different backgrounds together, fostering a sense of community and unity.

In conclusion, basketball is more than just a game to me. It is a passion that has enriched my life in countless ways. The thrill of the game, the camaraderie with teammates, and the lessons learned on and off the court make basketball my favorite sport. Whether I am playing or watching a game, basketball always brings me joy and excitement.

Mẫu 2: Surfing

Surfing is a captivating sport that has captured the hearts of many water enthusiasts worldwide. It is a water sport that involves riding waves using a surfboard. Surfers paddle out to the ocean, wait for the perfect wave, and then ride it towards the shore. It requires balance, strength, and a deep connection with the water and nature.

The moment I stand on the surfboard and glide along the face of a wave, I feel an exhilarating rush of adrenaline. The sound of the crashing waves, the saltwater mist on my face, and the freedom of riding the ocean are indescribable. It is a sport that allows me to escape the worries of everyday life and be fully present in the moment. Surfing requires patience and persistence. Learning how to read the waves, position oneself correctly, and time the takeoff takes time. It is a challenging sport that pushes me to my limits physically and mentally.

Every surf session is a unique experience. I have had the privilege to surf in different locations, from tropical beaches with warm waters to more challenging breaks with powerful waves. Each wave I catch provides a different sensation, and each wipeout teaches me valuable lessons about resilience and determination. Surfing has also allowed me to connect with a community of like-minded individuals. Surfers share a passion for the ocean and a deep respect for its power. The sense of camaraderie and support among surfers is remarkable, creating a sense of belonging and friendship.

Surfing is a full-body workout that improves strength, balance, and cardiovascular fitness. Being in the water and connecting with nature has a calming and therapeutic effect on the mind, reducing stress and promoting overall well-being. Moreover, surfing fosters a deep appreciation for the environment. Surfers become more aware of the importance of protecting the oceans and preserving the beauty of coastal areas. It encourages a sustainable and eco-conscious lifestyle.

Surfing is a sport that brings me joy, serenity, and a deep connection with nature. It allows me to challenge myself, embrace the power of the ocean, and experience moments of pure bliss. Whether I am riding a wave or simply sitting on my board, surrounded by the vastness of the sea, surfing brings me a profound sense of happiness and fulfillment.

Lời Kết

Trên đây là những thông tin về cách tả môn thể thao yêu thích bằng tiếng anh mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả. 

Xem thêm bài viết của KISS English:

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo