Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Học Tập | KISS English

Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Học Tập

Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn những câu nói tiếng Anh hay về học tập. Hãy theo dõi nhé.

Xem video của KISS English về cách học từ vựng siêu tốc và nhớ lâu tại đây nhé: 

Khi bạn bế tắc và quá áp lực về việc học tập, những câu nói, danh ngôn hay sẽ giúp bạn lấy lại động lực. Trong bài viết hôm nay, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn những câu nói tiếng Anh hay về học tập.

Top Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Học Tập (Slogan)

Top Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Học Tập (Slogan)
Top Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Học Tập (Slogan)

1. If I fail, I try again and again, and again.

Nghĩa: Nếu tôi thất bại, tôi sẽ thử làm lại, làm lại và làm lại nữa.

2. You’ll never be brave if you do not get hurt. You’ll never learn if you do not make mistakes.

You’ll never be successful if you do not encounter failure.

Nghĩa: Bạn sẽ không bao giờ can đảm nếu bạn không bị thương. Bạn sẽ chẳng bao giờ học được điều gì nếu như bạn không mắc lỗi bao giờ. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu bạn không gặp thất bại.

3. I’ll always choose a lazy person’s job… because he’ll find an easy way to do it.

Nghĩa: Tôi luôn luôn chọn người lười biếng để làm việc khó… bởi vì anh ta sẽ tìm cách dễ nhất để làm việc đó.

4. Never stop learning because life never stops teaching.

Nghĩa: Đừng bao giờ ngừng học tập vì cuộc đời không bao giờ ngừng dạy.

5. Once you stop learning, you will start dying.

Nghĩa: Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết.

6. On The Way To Success, There Is No Trace Of Lazy Men. 

Nghĩa: “Trên con đường thành công, không có dấu chân kẻ lười biếng.”

7. Education is the most powerful weapon we use to change the world.

Nghĩa: Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới.

8. The most beautiful thing about learning is that no one takes that away from you.

Nghĩa: Điều tuyệt vời nhất của việc học hành là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn.

9. Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.

Nghĩa: Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai, học như thể bạn sẽ sống mãi mãi. 

10. Sow a thought, and you reap an act. Sow an act, and you reap a habit. Sow a habit, and you reap a character. Sow a character, and you reap a destiny.

Nghĩa: Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận.

11. Learning is the treasure that’ll follow its owner everywhere.

Nghĩa: Học tập là một kho báu đi theo chủ nhân của nó tới mọi nơi.

12. Learning is the eye of the mind.

Nghĩa: Học tập là con mắt của trí tuệ.

13. Adventure is the best way to learn.

Nghĩa: Trải nghiệm là cách học tốt nhất.

Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Học Tập Ý Nghĩa

Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Học Tập Ý Nghĩa
Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Học Tập Ý Nghĩa

Châm ngôn

1. The most beautiful thing about learning is that no one takes that away from you.

Điều tuyệt vời nhất của việc học hành là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn.

2. Study not what the world is doing, but what you can do for it

Học không phải về việc thế giới đang làm gì, mà là những gì bạn có thể làm cho nó.

3. Adventure is the best way to learn.

Trải nghiệm là cách học tốt nhất.

4. Once you stop learning, you’ll start dying.

Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết.

5. Study the past if you would define the future.

Học về quá khứ nếu bạn muốn định nghĩa tương lai.

6. Learning is the eye of the mind.

Học tập là con mắt của trí tuệ.

7. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.

Nếu bạn không muốn học, không ai có thể giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học, không ai có thể ngăn cản bạn dừng lại.

8. You learn something everyday if you pay attention.

Bạn luôn học được thứ gì đó mỗi ngày nếu bạn để ý.

9. Never stop learning because life never stop teaching.

Đừng bao giờ ngừng học tập vì cuộc đời không bao giờ ngừng dạy.

10. What we learn with pleasure we will never forget.

Những gì chúng ta học được với sự thoải mái chúng ta sẽ không bao giờ quên.

11. It’s what we think we know keep us from learning.

Chính những gì chúng ta nghĩ mình đã biết kéo chúng ta ra khỏi việc học.

12. Learning is the treasure that will follow its owner everywhere.

Học tập là một kho báu đi theo chủ nhân của nó tới mọi nơi.

13. Education is the most powerful weapon we use to change the world.

Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới.

14. Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.

Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai, học như thể bạn sẽ sống mãi mãi.

15. A wise man can learn from a foolish question, and then a fool can learn more from a wise answer.

Danh ngôn

1. The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. – B.B. King

Điều tuyệt vời của việc học là không ai có thể tước đoạt nó khỏi bạn.

2. I am always ready to learn although I do not always like being taught. – Winston Churchill

Tôi luôn sẵn sàng học hỏi mặc dù không phải lúc nào tôi cũng thích được dạy.

3. Learning never exhausts the mind. – Leonardo da Vinci

Học không bao giờ vắt kiệt trí óc.

4. The learning process continues until the day you die. – Kirk Douglas

Quá trình học tập tiếp tục cho đến ngày bạn chết.

5. The minute that you’re not learning I believe you’re dead. – Jack Nicholson

Giây phút mà bạn không học, tôi tin rằng bạn đã chết.

6. The brighter you are, the more you have to learn. – Don Herold

Bạn càng sáng, bạn càng phải học nhiều.

7. Who questions much, shall learn much, and retain much. – Francis Bacon

Ai thắc mắc nhiều, sẽ học được nhiều và giữ lại nhiều.

8. Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. – Henry Ford

Bất cứ ai ngừng học tập đều già đi, dù ở tuổi hai mươi hay tám mươi. Bất cứ ai tiếp tục học thì vẫn còn trẻ.

9. It is impossible for a man to learn what he thinks he already knows. – Epictetus

Một người đàn ông không thể học những gì anh ta nghĩ rằng anh ta đã biết.

10. To teach is to learn twice. – Joseph Joubert

Dạy là phải học hai lần.

11. Today a reader, tomorrow a leader. – Margaret Fuller

Hôm nay một người đọc, ngày mai một nhà lãnh đạo.

12. An investment in knowledge pays the best interest. – Benjamin Franklin

Đầu tư vào kiến ​​thức trả lãi cao nhất.

13. The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go. – Dr. Seuss

Bạn càng đọc nhiều, bạn sẽ càng biết nhiều điều. Bạn càng học được nhiều, bạn sẽ đi được nhiều nơi hơn.

14. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. – Mahatma Gandhi

Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai. Học như thể bạn được sống mãi mãi.

15. Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. – Anthony J. D’Angelo

Phát triển niềm đam mê học hỏi. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ không bao giờ ngừng phát triển.

16. Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous. – Khổng Tử

Học mà không suy nghĩ thì mất công; suy nghĩ mà không học hỏi là nguy hiểm.

Lời Kết 

Trên đây là những câu nói tiếng Anh hay về học tập mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả.

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Nguyen Jana
 

Contact Me on Zalo