Viết Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh | KISS English

Viết Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh

Trong bài viết này, KISS English sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết về lợi ích của internet bằng tiếng Anh. Hãy theo dõi nhé.

Xem video của KISS English về cách học từ vựng siêu tốc và nhớ lâu tại đây nhé:

Nếu bạn đang đọc bài viết này thì có nghĩa là bạn đang dùng internet rồi. Lợi ích của internet hiện nay là một chủ đề được bàn tán rất nhiều và thường gặp trong các bài viết tiếng anh. Vậy nên hôm nay, KISS English sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết về lợi ích của internet bằng tiếng Anh.

Những Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh

Những Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh
Những Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh
 • Internet: A big global store of information. You can find any kind of information available on the Internet through the most popular search engines, such as google.com, bing.com, yahoo.com, etc.

(Internet : Kho trữ thông tin toàn cầu lớn. Bạn có thể tìm thấy bất kỳ loại thông tin nào cũng đều có sẵn trên Internet bằng các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất, chẳng hạn như: google.com, bing.com, yahoo.com, vv.)

 • Share information with other people around the world.

(Chia sẻ thông tin với những người khác trên khắp thế giới.)

 • Connects many people all over the world. It is easier to stay in touch with your friends by chatting, e-mail messages, forums….

(Kết nối mọi người trên toàn cầu: Bạn dễ dàng giữ liên lạc với bạn bè của mình hơn bằng cách chat, e-mail, forum….)

 • Stay up to date with the latest news of the world: Most of the newspapers of the world are also available on the Internet.

(Bạn luôn cập nhật những tin tức mới nhất của thế giới: Hầu hết các tờ báo trên thế giới đều có sẵn trên Internet.)

 • Use many services on the internet: Such as online banking, job seeking, purchasing movies tickets, and hotel reservations. Especially for entertainment, you can see movies, listen to music or play games with other people in any part of the world.

(Sử dụng các dịch vụ trên internet: Chẳng hạn như ngân hàng trực tuyến, tìm kiếm việc làm, mua vé phim và đặt phòng khách sạn. Đặc biệt là để giải trí, bạn có thể xem phim, nghe nhạc hoặc chơi trò chơi với mọi người từ bất kỳ đâu trên thế giới.)

 • Transferring money with the Internet: Users can do it in a few seconds even on Saturday and Sunday evenings. It is faster than going to the bank.

(Chuyển tiền qua Internet: Người dùng có thể thực hiện việc này trong vài giây thậm chí vào các buổi tối thứ bảy và chủ nhật. Nó nhanh hơn việc đi đến ngân hàng.)

 • Internet mails get in a few seconds to their destinations. With email, you can send not only texts but movies, photos, songs, computer programs, etc. Sending an email is much cheaper than phoning, or sending normal letters.

(Thư điện tử chỉ mất vài giây để đến nơi. Với email, bạn có thể gửi không chỉ văn bản mà còn phim ảnh, ảnh, bài hát, chương trình máy tính … Gửi email rẻ hơn nhiều so với gọi điện thoại, hoặc gửi thư thông thường.)

 • We can read e-books or check weather conditions.

(Chúng ta có thể đọc sách điện tử hoặc xem thời tiết.)

 • Through the internet, we can look up the prices of certain consumer goods.

(Thông qua internet, chúng ta có thể tra cứu giá của một số hàng tiêu dùng.)

 • The internet is a means of education. We can learn a foreign language, and look up information. We can take online courses. The internet is almost an unlimited source of educational materials for you to get.

(Internet là một phương tiện giáo dục. Chúng ta có thể học ngoại ngữ, tra cứu thông tin. Chúng ta có thể tham dự các khóa học trực tuyến. Internet gần như là một nguồn tài liệu giáo dục không giới hạn cho bạn.)

Từ Vựng Dùng Để Viết Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh

Sau đây là một số từ vựng thường dùng trong những bài viết về lợi ích của internet bằng tiếng anh.

Loại từTừ vựngPhiên âmDịch nghĩa
nthe Internet/ði/ /ˈɪntərˌnɛt/mạng Internet
nwebsite/ˈwɛbˌsaɪt/trang web
nresource/ˈrisɔrs/tài nguyên
ninformation/ˌɪnfərˈmeɪʃən/thông tin
ncommunication/kəmˌjunəˈkeɪʃən/truyền thông
nentertainment/ˌɛntərˈteɪnmənt/giải trí
nsearch engine/sɜrʧ/ /ˈɛnʤən/công cụ tìm kiếm
nelectronic devices/ɪˌlɛkˈtrɑnɪk/ /dɪˈvaɪsəz/thiết bị điện tử
nsocial network/ˈsoʊʃəl/ /ˈnɛˌtwɜrk/mạng xã hội
nplatform/ˈplætˌfɔrm/nền tảng
ndistance learning/ˈdɪstəns/ /ˈlɜrnɪŋ/học từ xa
nonline courses/ˈɔnˌlaɪn/ /ˈkɔrsəz/khóa học trên mạng
nshopping online/ˈʃɑpɪŋ/ /ˈɔnˌlaɪn/mua sắm trực tuyến
vto download/tu/ /ˈdaʊnˌloʊd/tải xuống
vto browse the Internet/tu/ /braʊz/ /ði/ /ˈɪntərˌnɛt/truy cập internet
vto access to/tu/ /ˈækˌsɛs/ /tu/truy cập tới
vto visit a website/tu/ /ˈvɪzət/ /ə/ /ˈwɛbˌsaɪt/truy cập một trang web
adjavailable/əˈveɪləbəl/có sẵn
adjconvenient/kənˈvinjənt/tiện lợi
adjfrequent/ˈfrikwənt/thường xuyên
adjenormous/huge/ɪˈnɔrməs///hjuʤ/khổng lồ
adjeffective/ɪˈfɛktɪv/hiệu quả
Từ Vựng Dùng Để Viết Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh

Cách Viết Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh

Mở đầu

Trong phần này bạn sẽ giới thiệu khái quát về internet, bao gồm những thông tin sau:

 • Ra đời năm nào?
 • Đem lại điều gì cho thế giới?
 • Suy nghĩ của bạn về Internet?

Nội dung chính 

Ở phần này, bạn sẽ nêu ra những lợi ích của internet kèm theo phân tích, ví dụ và căn cứ cụ thể. Bạn có thể nói về những lợi ích mà KISS English đã nêu ra ở phần 1. Ngoài ra, bạn cũng có thể liệt kê ra vài tác hại của internet.

Kết luận

Tóm gọn lại ý chính, nêu cảm nhận/suy nghĩ/dự đoán của bạn về internet

Tham khảo cách viết luận bằng tiếng Anh của KISS English tại: http://kissenglishcenter.com/cach-viet-luan-tieng-anh/

Bài Viết Mẫu Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh

Bài Viết Mẫu Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh
Bài Viết Mẫu Về Lợi Ích Của Internet Bằng Tiếng Anh

Mẫu 1:

It is true that the Internet brings a lot of benefits to students.

Firstly, the Internet allows students to access all different types of information from resources from across the globe. Any information on any subject under the sun is available on the Internet. Therefore, students can use online search engines like Google for searching for their study relevant materials, assignments, quizzes, presentations,..

Secondly, the Internet also helps the students and teachers communicate more easily. They can discuss with each other online through the internet. Online groups on social media platforms such as Facebook, Zalo, etc. can be created for sharing information. In addition, the Internet makes distance learning become a small thing. There are a lot of universities and colleges in the world that serve online education nowadays.

Last but not least, entertainment is another big reason that many students love the Internet. The Internet offers thousands of free films, music, and games which help students to relax. For instance, just by surfing Facebook for a while, they can see many funny stories that make them laugh.

To conclude, it can be said that there are a large number of benefits that the Internet brings to students.

Dịch nghĩa:
Sự thật là Internet mang lại rất nhiều lợi ích cho học sinh. Thứ nhất, Internet cho phép học sinh truy cập tất cả các loại thông tin khác nhau từ các nguồn khắp nơi trên thế giới. Mọi thông tin về bất kỳ chủ đề nào dưới ánh nắng mặt trời đều có sẵn trên Internet. Do đó, sinh viên có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm trực tuyến như Google để tìm kiếm tài liệu, bài tập, câu đố, bài thuyết trình, .. liên quan đến việc học của mình.

Thứ hai, Internet cũng giúp học sinh và giáo viên giao tiếp dễ dàng hơn. Họ có thể thảo luận với nhau trực tuyến thông qua Internet. Có thể tạo các nhóm trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, … để chia sẻ thông tin. Ngoài ra, Internet khiến việc học từ xa trở thành chuyện nhỏ. Hiện nay có rất nhiều trường đại học và cao đẳng trên thế giới phục vụ giáo dục trực tuyến.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, giải trí là một lý do lớn khác khiến nhiều sinh viên yêu thích Internet. Internet cung cấp hàng ngàn bộ phim, âm nhạc và trò chơi miễn phí giúp sinh viên thư giãn. Ví dụ, chỉ cần lướt Facebook một lúc, họ có thể thấy nhiều câu chuyện hài hước khiến họ bật cười.

Để kết luận, có thể nói rằng có rất nhiều lợi ích mà Internet mang lại cho sinh viên.

Mẫu 2:

Most people have embraced the benefits of utilizing the Internet in their day-to-day work, making it an essential tool in their working life. 

The first advantage of the Internet is access to information. By having the Internet at the workplace and at home, workers are able to gain access to an enormous volume of information including documents, news, articles,…This information definitely assists them in solving work-related problems more quickly. 

Secondly, the Internet can enhance and speed up the process of working. This is because people are able to access their colleagues and managers, data and documents while seamlessly working from virtually anywhere by using electronic devices such as cellphones, laptops,…. Without the Internet, it’s impossible to work from home. 

Finally, the Internet is effective in selling and making money. If someone wants to sell products or services or run a business, the Internet is the best place. In particular, the Internet can help to reach potential customers by promoting the business through different tools of advertising.

In conclusion, I have to say that the Internet is one of the most exceptional innovations in working life. 

Dịch nghĩa:
Hầu hết mọi người đều chấp nhận những lợi ích của việc sử dụng Internet trong công việc hàng ngày của họ, biến nó trở thành một công cụ thiết yếu trong cuộc sống làm việc.

Ưu điểm đầu tiên của Internet là khả năng truy cập thông tin. Với việc có Internet tại nơi làm việc và tại nhà, người lao động có thể tiếp cận với khối lượng thông tin khổng lồ bao gồm tài liệu, tin tức, bài báo, … Những thông tin này chắc chắn hỗ trợ họ giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc nhanh chóng hơn.

Thứ hai, Internet có thể nâng cao và tăng tốc quá trình làm việc. Điều này là do mọi người có thể kết nối với đồng nghiệp và quản lý, dữ liệu và tài liệu của họ trong khi làm việc mọi lúc mọi nơi bằng cách sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính xách tay,…. Nếu không có Internet, chúng ta không thể làm việc tại nhà.

Cuối cùng, Internet có hiệu quả trong việc bán hàng và kiếm tiền. Nếu ai đó muốn bán sản phẩm, dịch vụ hoặc điều hành một doanh nghiệp, Internet là nơi tốt nhất. Đặc biệt, Internet có thể giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng cách quảng bá doanh nghiệp thông qua các công cụ quảng cáo khác nhau.

Tóm lại, tôi phải nói rằng Internet là một trong những đổi mới đặc biệt nhất trong cuộc sống làm việc.

Mẫu 3:

I believe that there are many great reasons for elderly people to use the Internet.

Firstly, it is a fact that the Internet can help them to ward off mental illness. Nowadays, depression happens quite often in old people. This is because they feel isolated and lonely frequently. Luckily, the Internet can be used to promote social engagement in a number of ways. For instance, elderly people can have video chat sessions with their friends and relatives regularly. They can also participate in online groups, join a social network, and much more. Constantly talking to other people can help them to remain mentally stimulated and avoid mental illness.

Another benefit of the Internet is that it helps old people to learn new things. They can join some online learning groups or clubs, or join a community dedicated to sharing knowledge about their favorite topic. Realizing that there are many like-minded people who are passionate about the same hobbies can be a huge draw!

Finally, shopping online is fun! Elderly people find buying presents for their families happy and satisfied. They can also do their daily grocery shopping. This can be extremely convenient and creates a satisfying feeling of independence for the old. 

To conclude, it’s true that with the Internet, elderly people can have a more busy, entertaining, and exciting life. 

Dịch nghĩa:
Tôi tin rằng có nhiều lý do tuyệt vời để người cao tuổi sử dụng Internet.

Thứ nhất, thực tế là Internet có thể giúp họ tránh khỏi bệnh về tâm lý. Ngày nay, bệnh trầm cảm xảy ra khá thường xuyên với người già. Điều này là do họ thường xuyên cảm thấy bị cô lập và cô đơn. May mắn thay, Internet có thể được sử dụng để thúc đẩy sự tương tác xã hội theo một số cách. Ví dụ, người cao tuổi có thể thường xuyên trò chuyện video với bạn bè và người thân của họ. Họ cũng có thể tham gia vào các nhóm trực tuyến, tham gia mạng xã hội và hơn thế nữa. Thường xuyên nói chuyện với người khác có thể giúp họ kích thích tinh thần và tránh được bệnh tâm lý.

Một lợi ích khác của Internet là nó giúp những người già học hỏi những điều mới. Họ có thể tham gia một số nhóm hoặc câu lạc bộ học tập trực tuyến, hoặc tham gia một cộng đồng dành riêng để chia sẻ kiến ​​thức về chủ đề mà họ yêu thích. Nhận ra rằng có nhiều người cùng chí hướng và đam mê cùng sở thích có thể là một điểm thu hút rất lớn!

Cuối cùng, mua sắm trực tuyến rất vui! Người cao tuổi cảm thấy việc mua quà cho gia đình rất vui và thỏa mãn. Họ cũng có thể mua sắm hàng ngày. Điều này có thể vô cùng tiện lợi và tạo ra cảm giác độc lập, hài lòng cho người già.

Để kết luận, đúng là với Internet, người cao tuổi có thể có một cuộc sống bận rộn, giải trí và thú vị hơn. 

Lời Kết 

Trên đây là tất cả những thông tin về cách viết về lợi ích của internet bằng tiếng Anh mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả.

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo