Danh Ngôn Tiếng Anh Về Du Lịch (Cực Hay) | KISS English

Danh Ngôn Tiếng Anh Về Du Lịch (Cực Hay)

Trong bài viết này, KISS English sẽ cùng các bạn tìm hiểu những danh ngôn tiếng anh về du lịch hay và ý nghĩa. Hãy theo dõi nhé.

Xem video của KISS English về cách học từ vựng siêu tốc và nhớ lâu tại đây nhé: 

Có lẽ trong số chúng ta ai cũng từng không ít lần nghe qua câu “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Những chuyến đi luôn đem lại những điều mới mẻ, những bài học sâu sắc cho chúng ta. Trong bài viết hôm nay, KISS English sẽ cùng các bạn tìm hiểu những danh ngôn tiếng anh về du lịch hay và ý nghĩa.

Top Danh Ngôn Tiếng Anh Về Du Lịch Của Các Vĩ Nhân

Top Danh Ngôn Tiếng Anh Về Du Lịch Của Các Vĩ Nhân
Top Danh Ngôn Tiếng Anh Về Du Lịch Của Các Vĩ Nhân

“To my mind, the greatest reward and luxury of travel is to be able to experience everyday things as if for the first time, to be in a position in which almost nothing is so familiar it is taken for granted.” – Bill Bryson

Nghĩa: Trong tâm trí tôi, phần thưởng và hạnh phúc lớn nhất của việc đi là ngày nào ta cũng có thể trải nghiệm những thứ như thể là lần đầu, để không có gì là thân thuộc đến mức ta nhìn nhận nó như điều hiển nhiên.

He that travels much knows much. – Thomas Fuller

Nghĩa: Người đi nhiều sẽ hiểu biết nhiều.

A traveler without observation is a bird without wings. – Eddin Saadi

Nghĩa: Người đi du lịch mà không quan sát như chim không có cánh.

“Life is a journey, not a destination.”– Ralph Waldo Emerson

 Nghĩa: Tất cả cuộc sống đều là thử nghiệm. Bạn càng thử nghiệm nhiều càng tốt.

To travel is to live. – Hans Christian Andersen

Nghĩa: Đi phiêu du chính là sống.

To travel is to discover that everyone is wrong about other countries. – Aldous Huxley

Nghĩa: Đi du lịch là khám phá ra rằng mọi người đều nghĩ sai về những quốc gia khác.

The use of traveling is to regulate imagination with reality, and instead of thinking of how things may be, see them as they are. – Samuel Johnson

Nghĩa: Lợi ích của du lịch là cân bằng sự tưởng tượng và hiện thực, và thay vì suy nghĩ mọi thứ như thế nào thì tận mắt chứng kiến chúng.

“Great things never came from comfort zones.” – anonymous 

Nghĩa:  Những điều tuyệt vời sẽ không bao giờ đến từ vị trí an toàn.

“Stop worrying about the potholes in the road and enjoy the journey.” – Babs Hoffman

Nghĩa: Đừng lo lắng về những khó khăn trong chuyến du lịch và hãy tận hưởng cuộc hành trình theo cách của bạn.

“A journey is best measured in friends, rather than miles.” – Tim Cahill

Nghĩa: Một cuộc hành trình tốt nhất là được đo bằng những người bạn hơn là đo bằng dặm.

Travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world.” – Gustave Flaubert

Nghĩa: Du lịch tạo nên một con người khiêm tốn. Bạn sẽ thấy nơi mình chiếm lĩnh nhỏ đến nhường nào trong thế giới này!

“The gladdest moment in human life, methinks, is a departure into unknown lands.” – Sir Richard Burton

Nghĩa: Khoảnh khắc buồn nhất trong cuộc sống con người, tôi nghĩ, là một sự khởi đầu vào những vùng đất không rõ.

“No place is ever as bad as they tell you it’s going to be.” – Chuck Thompson

Nghĩa: Không có nơi nào tệ như họ đã kể với bạn.

The man who goes alone can start today, but he who travels with another must wait till that other is ready. – Henry David Thoreau

Nghĩa: Người đi một mình có thể bắt đầu đi hôm nay, nhưng nếu đi với một người khác thì phải chờ đến khi người đó sẵn sàng.

Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore. – Andre Gide

Nghĩa: Con người không thể khám phá ra những đại dương mới cho đến khi anh ta có dũng khí để không nhìn thấy bờ.

The use of traveling is to regulate imagination with reality, and instead of thinking of how things may be, see them as they are. – Samuel Johnson

Nghĩa: Lợi ích của du lịch là cân bằng sự tưởng tượng và hiện thực, và thay vì suy nghĩ mọi thứ như thế nào thì tận mắt chứng kiến chúng.

To travel is to discover that everyone is wrong about other countries. – Aldous Huxley

Nghĩa: Đi du lịch là khám phá ra rằng mọi người đều nghĩ sai về những quốc gia khác.

Not all those who wander are lost. – J.R.R. Tolkien

Nghĩa: Không phải ai đi lang thang cũng lạc đường.

The more I traveled the more I realized that fear makes strangers of people who should be friends. – Shirley MacLaine

Nghĩa: Càng đi du lịch nhiều tôi càng nhận ra: nỗi lo sợ khiến những người đáng lẽ nên làm bạn lại trở thành người xa lạ.

Travel makes a wise man better, and a fool worse. – Thomas Fuller

Nghĩa: Đi nhiều khiến kẻ khôn càng khôn hơn, kẻ khờ càng tệ hại.

The impulse to travel is one of the hopeful symptoms of life. – Agnes Repplier

Nghĩa: Thôi thúc muốn có những chuyến đi là một trong những dấu hiệu đầy hi vọng của sự sống.

Knowledge of the past and of the places of the earth is the ornament and food of the mind of man. – Leonardo da Vinci

Nghĩa: Tri thức về quá khứ và về địa danh là vật trang trí và thực phẩm của trí tuệ con người.

To travel is to live. – Hans Christian Andersen

Nghĩa: Đi phiêu du chính là sống.

Danh Ngôn Tiếng Anh Về Du Lịch Hay Và Ý Nghĩa

Danh Ngôn Tiếng Anh Về Du Lịch Hay Và Ý Nghĩa
Danh Ngôn Tiếng Anh Về Du Lịch Hay Và Ý Nghĩa

Danh ngôn tiếng anh về du lịch khi bế tắc

When one realizes that his life is worthless he either commits suicide or travels. – Edward Dahlberg

Khi ai đó nhận ra rằng cuộc đời của mình là vô giá trị, họ hoặc là tự tử, hoặc là xách ba lô lên và đi. 

“Stop worrying about the potholes in the road and celebrate the journey.” – Fitzhugh Mullan 

Hãy thôi lo lắng về những ổ gà trên đường và tận hưởng cuộc hành trình.

“After all these years, I’ve still been involved in the process of self-discovery. It’s better to explore life and make mistakes than to play it safe. Mistakes are part of the dues one pays for the full life”. – Sophia Loren

Sau tất cả những năm tháng đó, tôi vẫn đang trên con đường tự khám phá bản thân. Khám phá cuộc sống và chọn phạm lỗi lầm vẫn tốt hơn là phương án an toàn. Sai lầm là một phần phí mà con người trả cho một cuộc đời trọn vẹn. 

Life is always fair for everyone, you will learn it when you see a stranger in a strange land.

Cuộc sống vốn dĩ vẫn luôn công bằng với tất cả mọi người, bạn sẽ học được điều đó khi thấy một người lạ ở một vùng đất lạ.

Every now and then go away, have a little relaxation, for when you come back to your work your judgment will be surer. Go some distance away because then the work appears smaller and more of it can be taken in at a glance and a lack of harmony and proportion is more readily seen. – Leonardo da Vinci 

Thỉnh thoảng hãy đi xa, hãy nghỉ ngơi đôi chút, bởi khi quay lại công việc, khả năng phán đoán của bạn sẽ chắc chắn hơn. Hãy đi đâu đó xa xôi, bởi khi ấy công việc dường như ít hơn và bạn có thể thấy được nhiều hơn, đồng thời sự thiếu hài hòa và cân xứng cũng dễ được phát hiện hơn.

Danh ngôn tiếng anh về du lịch khiến bạn chỉ muốn xách balo lên và đi 

A traveler without observation is a bird without wings.

Người đi du lịch mà không quan sát giống như chim không có cánh. 

– Moslih Eddin Saadi.

For my part, I travel not to go anywhere, but to go. I travel for travel’s sake. The great affair is to move.

Với tôi, đi du lịch không phải là để đi đâu, mà là để đi. Tôi đi vì mục đích du lịch. Điều tuyệt vời nhất là được di chuyển. 

– Robert Louis Stevenson

Traveling – it leaves you speechless, then turns you into a storyteller.

Đi du lịch – nó khiến bạn câm nín, và sau đó biến bạn thành một người kể chuyện. 

– Ibn Battuta

We travel not to escape life, but for life not to escape us.

Chúng ta đi du lịch không phải đề chạy trốn cuộc sống, mà là để cuộc sống đừng chạy trốn khỏi chúng ta. – Khuyết danh.

The man who goes alone can start today, but he who travels with another must wait till that other is ready.

Người đi một mình có thể bắt đầu đi hôm nay, nhưng nếu đi với một người khác thì phải chờ đến khi người đó sẵn sàng. 

– Henry David Thoreau

Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore.

Con người không thể khám phá ra những đại dương mới cho đến khi anh ta có dũng khí để không nhìn thấy bờ. 

– Andre Gide

The use of traveling is to regulate imagination with reality, and instead of thinking of how things may be, see them as they are.

Lợi ích của du lịch là cân bằng sự tưởng tượng và hiện thực, và thay vì suy nghĩ mọi thứ như thế nào thì tận mắt chứng kiến chúng. 

– Samuel Johnson

To travel is to discover that everyone is wrong about other countries.

Đi du lịch là khám phá ra rằng mọi người đều nghĩ sai về những quốc gia khác. 

– Aldous Huxley

Not all those who wander are lost.

Không phải ai đi lang thang cũng lạc đường. 

– J.R.R. Tolkien

The more I traveled the more I realized that fear makes strangers of people who should be friends.

Càng đi du lịch nhiều tôi càng nhận ra: nỗi lo sợ khiến những người đáng lẽ nên làm bạn lại trở thành người xa lạ.

– Shirley MacLaine

Lời Kết 

Trên đây là tất cả những thông tin bổ ích về danh ngôn tiếng anh về du lịch mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả.

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo