Cấu Trúc Ngày Càng Trong Tiếng Anh (Đầy Đủ) | KISS English

Cấu Trúc Ngày Càng Trong Tiếng Anh (Đầy Đủ)

Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn về cấu trúc ngày càng trong tiếng Anh. Hãy theo dõi nhé.

Xem video của KISS English về cách học từ vựng siêu tốc và nhớ lâu tại đây nhé: 

Để nói về việc ai đó/ cái gì càng ngày càng như thế nào trong tiếng Anh người ta thường sử dụng cấu trúc ngày càng (more and more). Vậy cấu trúc này sử dụng như thế nào các bạn đã biết chưa? Trong bài viết hôm nay, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn về cấu trúc ngày càng trong tiếng anh. 

Cấu Trúc Ngày Càng Trong Tiếng Anh Là Gì?

Cấu Trúc Ngày Càng Trong Tiếng Anh Là Gì?
Cấu Trúc Ngày Càng Trong Tiếng Anh Là Gì?

Cấu trúc more and more là cấu trúc ngữ pháp được dùng trong trường hợp người nói muốn nhấn mạnh vào việc ai, cái gì càng ngày càng trở nên như thế nào.

Ví dụ:

It’s becoming harder and harder to find a job.

Càng ngày càng trở nên khó tìm việc làm.

Your English is improving. It’s geting better and better.

Tiếng Anh của bạn đang mở mang. Nó đang càng ngày càng tốt hơn.

Cách Dùng Cấu Trúc Ngày Càng Trong Tiếng Anh

Dùng với cặp tính từ, trạng từ giống nhau

Để miêu tả một vật hoặc một sự việc ngày càng phát triển về chất lượng, số lượng,… chúng ta dùng cấu trúc:

short adj/adv- er and short adj/adv- er

more and more + long adj/ adv

Cấu trúc này thay đổi tùy thuộc vào tính từ là tính từ ngắn hay tính từ dài.

Ví dụ:

The living standard is getting better and better.

Chất lượng cuộc sống càng ngày càng trở nên tốt hơn. 

The athlete runs faster and faster.

Người vận động viên chạy càng ngày càng nhanh hơn

We meet more and more frequently.

Chúng tôi gặp nhau ngày càng thường xuyên hơn

You look more and more beautiful!

Nhìn bạn ngày càng đẹp!

More and more cũng có thể đi với danh từ, cả đếm được và không đếm được. 

Ví dụ:

More and more tourists come to Vietnam this year.

Ngày càng nhiều du khách tới Việt Nam năm nay. 

We are earning more and more money.

Chúng ta đang kiếm ngày càng nhiều tiền hơn.

Dùng với cặp tính từ, trạng từ khác nhau

Khác một chút, khi hai vật hay hai sự việc thay đổi cùng cấp độ (tăng tiến), chúng ta dùng hình thức so sánh hơn ở cả hai mệnh đề để diễn tả điều này.

the short adj/adv – er + Clause HOẶC more + long adj/ad. + Clause

,the short adj/adv – er + Clause HOẶC more + long adj/ad. + Clause

Ví dụ:

The harder you work, the richer you will become.

Bạn làm việc càng chăm chỉ, bạn sẽ càng giàu. 

The faster you drive, the more likely you are to have an accident.   

Bạn lái xe càng nhanh thì bạn càng có thể gặp tai nạn. 

The more difficult the road is, the sweeter it is to succeed.

Con đường càng khó khăn thì thành công càng ngọt ngào. 

The more có thể đứng độc lập, không có tính từ hay trạng từ theo sau, mang nghĩa so sánh hơn của trạng từ “much”.

Ví dụ:

The more she reads books, the more she learns.

Cô ấy càng đọc sách nhiều thì cô ấy càng học được nhiều điều.

The more you learn, the more you earn.

Học càng nhiều, thu được càng nhiều.

Cấu trúc này cũng áp dụng được cho danh từ

Ví dụ:

The better the education you have, the greater the opportunities you will have. 

Bạn có nền giáo dục càng tốt, bạn càng có nhiều cơ hội tốt hơn.

The more books she reads books, the more she learns.

Cô ấy càng đọc nhiều sách thì cô ấy càng học được nhiều điều.

Bài Tập Áp Dụng Cấu Trúc Ngày Càng Trong Tiếng Anh

Bài Tập Áp Dụng Cấu Trúc Ngày Càng Trong Tiếng Anh
Bài Tập Áp Dụng Cấu Trúc Ngày Càng Trong Tiếng Anh

Bài 1: Điền cấu trúc so sánh kép thích hợp

The____ (soon) you take your medicine, the____ (good) you will feel.

The____ (hot) it is, the____ (uncomfortable) I feel.

The knowledge is becoming____ (much) complex.

Because he was in a hurry, he walked____ (fast).

____ (many) companies have to deal with difficulties due to the Covid.

Bài tập về cấu trúc more and more

Bài tập về cấu trúc more and more

The ____ (clothes) you wear, the ____(warm) you will feel.

The ____(long) you stay up, the ____(worse) your health will be.

The ____(good)r deeds you do, the ____(happy)you will be.

The ____(loud) she talks, the ____(kids)won’t listen.

The ____(candy) the kids enjoy.

Bài 2: Viết lại câu dùng so sánh kép 

He works much. He feels exhausted.

-> The more …………………………………………………

John was fat. Now he is even fatter. (get/ fat)

-> John is ……………………………………………

The apartment is luxurious. The rent is high.

->  The more…………………………………………………

The story is good. The laughter is loud.

-> The better ……………………………………………….

This bag was 50$ last month. Now it is 80$. (become/ expensive)

-> This bag ……………………………………………….

Bài 3:
1. ______ Vietnamese are traveling abroad these days.
A. The more
B. More and more
C. The more and more

2. The more you study, ______ knowledgeable you will become.
A. the more
B. more
C. more and more

3. The ______ you go, the earlier you will arrive.
A. longer
B. slowlier
C. faster

4. Jennie became ______ beautiful as she grew older.
A. the more
B. more and the more
C. more and more

5. ______ she reads books, the more she learns.
A. The more
B. More
C. More and more

6. The more I practice English vocabulary, the more I ______.
A. forget
B. remember
C. miss

7. The crazier the idea is, the ______ it is to try.
A. fun
B. funnier
C. more fun

8. There are ______ clean vegetables which are safe for our health.
A. more and more
B. more and the more
C. the more

Đáp án

Bài 1

Sooner – better

Hotter – more uncomfortable

More and more complex

Faster and faster

More and more

More clothes – warmer

Longer – worse

More good – happier

Louder – more kids

More candies

Bài 2

The more he works, the more exhausted he feels.

John is getting fatter and fatter.

The more luxurious the apartment is, the higher the will be.

The better the story is, the louder the loud is.

This bag becomes more and more expensive.

Bài 3
1B
2A
3C
4C
5A
6B
7B
8A

Lời Kết 

Trên đây là tất cả những thông tin bổ ích về cấu trúc ngày càng trong tiếng Anh mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu qu

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo