Viết Về Cách Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh | KISS English

Viết Về Cách Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh

Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn làm sao để nói về cách bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh. Hãy theo dõi nhé.

Xem video của KISS English về cách học từ vựng siêu tốc và nhớ lâu tại đây nhé:

Chủ đề môi trường là một chủ đề khá quen thuộc và phổ biến trong đề viết tiếng Anh. Vậy bạn đã biết làm thế nào để viết về cách bảo vệ môi trường bằng tiếng anh hay chưa? Trong bài viết hôm nay, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn làm sao để nói về cách bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh.

Bố Cục Bài Viết Cách Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh
Bố Cục Bài Viết Cách Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh

Bố Cục Bài Viết Cách Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh

Phần mở đầu

Đề cập đến tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường 

Nội dung chính

Trong phần này, bạn có thể nói đến:

  • Các biện pháp bảo vệ môi trường hiện nay
  • Đưa ra thông điệp bảo vệ môi trường (hậu quả của tàn phá môi trường, sự nỗ lực của thế giới,…)
  • Những hành động cụ thể giúp bảo vệ môi trường
  • … 

Phần kết

Tóm tắt lại ý chính và nhấn mạnh tầm quan trọng/ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, nêu suy nghĩ của bạn (hy vọng, đóng góp của bản thân,…) 

Các Biện Pháp – Cách Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh

Các Biện Pháp - Cách Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh
Các Biện Pháp – Cách Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh

• Do not pour chemicals and waste oil onto the ground or into drains leading to bodies of water.
Không đổ hóa chất và dầu thải ra đất hoặc vào các mạch nước đổ ra sông, biển.

• Reduce emissions from cars by walking or cycling. 
Giảm lượng khí thải từ xe hơn bằng cách đi bộ hoặc đạp xe đạp. 

• Separate biodegradable and recyclable waste from non-biodegradable
Phân loại rác hữu cơ, rác có thể tái chế và rác vô cơ 

• Try to reduce the amount of non-biodegradable or recyclable waste.
Cố gắng để giảm lượng rác vô cơ và rác có thể tái chế.

•  Join as many tree planting trips and plant trees as more as you can. Trees absorb carbon dioxide – a greenhouse gas
Tham gia nhiều hoạt động trồng cây và trồng nhiều cây nhất có thể. Cây sẽ giúp lọc khí thải và cung cấp oxi cho con người 

• Use compact fluorescent light bulbs: they may be more expensive, but they can be used longer, the more money you can save, the more money paid on the electric bill is reduced.
Sử dụng bóng đèn huỳnh quang: Giá sẽ đắt hơn chút nhưng sẽ dùng được lâu hơn, tiết kiệm nhiên liệu và giảm tiền điện hàng tháng phải trả.

• Use rainwater for many different purposes.
Dùng nước mưa vào nhiều việc khác nhau.

• Take your old clothes to charity shops: You have tons of clothes or things you want to get rid of. If they are still usable, give them to someone who needs them. Not only will you protect the environment, but you will also contribute to a good purpose. If you want to throw away somewhere, you will destroy that land.

Mang quần áo cũ đến những nơi từ thiện: Khi bạn có quần áo hoặc vật gì đó muốn bỏ đi, nếu còn sử dụng được hãy mang đến cho những người cần nó. Bạn không chỉ bảo vệ được môi trường mà còn làm một việc có ích. Còn khi bạn quẳng nó đi, bạn sẽ làm ô nhiễm mảnh đất đó.

• Turn off your devices, and save energy to protect the environment: Switching off all electric things when they are not in use.
Tắt các thiết bị điện, tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường: Tắt tất cả các thiết bị điện khi không sử dụng.

• Use recycled paper to save trees. 
Sử dụng giấy tái chế để bảo tồn cây

• Do not waste water.
Không lãng phí nguồn nước

• Try to avoid using plastic. It is hard to recycle. Better yet, take a canvas bag to the grocery and re-use it each time you shop or use re-use plastic bags many times. 

Tránh sử dụng nhựa. Chúng rất khó để thể tái chế.  Tốt hơn hết là bạn nên cầm theo cái làn to đến hàng tạp hóa và sử dụng lại nó mỗi lần đi mua sắm hoặc sử dụng túi nhựa nhiều lần

• Use green or environmentally friendly products
Dùng các sản phẩm xanh hoặc thân thiện với môi trường

• Conserver wildlife. 
Bảo tồn cuộc sống hoang dã

• Conserve the old forest, and rainforests, build more safari and national parks, and plant more trees to make a place to live for wild animals. 

Bảo vệ rừng già, rừng mưa, xây dựng thêm vườn bách thú và công viên quốc gia, và trồng cây hơn để làm nơi sinh sống cho động vật hoang dã 

• Prohibit hunters who hunt animals too many out-of-the-law allowance.
Cấm thợ săn săn bắt động vật.

• Use organic: Even though organic food is a bit more expensive 
Sử dụng thực phẩm sạch (phương pháp nuôi trồng không sử dụng các chất hóa học nhân tạo) mặc dù thực phẩm sạch có thể hơi đắt.

• Use wind farm.
Sử dụng các tua bin (quạt gió) để sản xuất ra điện từ năng lượng gió.

• Use a bottle bank: use the bottle bank in town to recycle our green, brown and clear bottles.
Dùng ngân hàng chai: Sử dụng ngân hàng chai tại trung tâm để tái sử dụng các chai màu xanh, nâu và trong.

Mẫu Bài Viết Nói Về Cách Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh

Mẫu 1:

Today, due to the development of science and technology. Vietnam’s economy has gone up quickly. However, this has had a devastating effect on our environment. Specifically, the air is polluted by water sources, and forest fires, … As an industry develops, many harmful gases are released into the environment causing climate change. When the air is polluted, many respiratory diseases arise and these diseases are very difficult to treat. The rate of cancer is also on the rise. This has alerted us – human beings living on earth. We need to work together to protect the environment. As residents, we need to protect the environment from the smallest actions such as garbage classification, and garbage collection in the right place. For factories and industrial parks, there should be an appropriate direction for wastewater and exhaust treatment. For the authorities, when detecting any violation or causing environmental damage, it is necessary to strictly sanction. In addition, we need to actively plant more trees. Each person contributes a little bit of effort, but it will be enough to improve the current environmental condition. From there we will have a cleaner and cleaner living environment.

Dịch:

Ngày nay, do sự phát triển của khoa học và công nghệ. Nền kinh tế Việt Nam đã đi lên một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, chính điều này đã mang đến những ảnh hưởng nặng nề cho môi trường của chúng ta. Cụ thể là không khí ô nhiễm nguồn nước, cháy rừng,…Nền công nghiệp phát triển, nhiều loại khí độc hại được thải ra ngoài môi trường gây nên những biến đổi khí hậu. Khi không khí bị ô nhiễm, nhiều bệnh về hô hấp xuất hiện và những căn bệnh này đều rất khó chữa. Tỉ lệ mắc ung thư cũng ngày một tăng cao. Điều này đã cảnh tỉnh chúng ta – những con người đang sống trên trái đất. Chúng ta cần chung tay để bảo vệ môi trường. Với những người dân, chúng ta cần bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất như: phân loại rác, đổ rác đúng nơi quy định. Với những nhà máy , khu công nghiệp cần có hướng xử lý nước thải và khí thải hợp lí. Đối với chính quyền, khi phát hiện những trường hợp vi phạm, phá hoại môi trường cần nghiêm khắc xử phạt. Ngoài ra chúng ta cần chủ động trồng nhiều cây xanh. Mỗi người góp một chút sức nhỏ nhưng sẽ đủ để cải thiện tình trạng môi trường hiện tại. Từ đó chúng ta sẽ có một môi trường sống trong lành và sạch sẽ hơn.

Mẫu 2:

Environment plays a crucial part in our life. Therefore, we need to protect the environment as well as the ecosystem as much as possible. There are some main ways to do that. Firstly, a good strategy is to save energy and natural resources which are limited. We can use less energy by switching off all electronic devices when they are not in use, not wasting water, and using a bike or a bus instead of driving a car. The government should also set a limit on the exploitation of resources. Secondly, we need to conserve the old forest, and rainforests, build more safari and national parks and plant more trees to make a place to live for wild animals. Prohibiting hunters who hunt animals out of the law allowance is also important. Last but not least, there is a must to raise people’s awareness. People should be encouraged strongly to do good things like using less plastic things, and not throwing trash everywhere,… I hope that in the future the earth will be cleaner.

Dịch:

Môi trường đóng một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần bảo vệ môi trường cũng như hệ sinh thái hết sức có thể. Có một số cách chính để làm điều đó. Thứ nhất, chiến lược tốt là tiết kiệm năng lượng và tài nguyên thiên nhiên vốn có hạn. Chúng ta có thể sử dụng ít năng lượng hơn bằng cách tắt tất cả các thiết bị điện khi chúng không sử dụng, không lãng phí nước, sử dụng xe đạp hoặc xe buýt thay vì lái xe ô tô. Chính phủ cũng nên đặt ra giới hạn cho việc khai thác tài nguyên. Thứ hai, chúng ta cần bảo tồn rừng già, rừng nhiệt đới, xây dựng thêm các vườn quốc gia và safari, trồng nhiều cây xanh hơn để làm nơi sinh sống cho các loài động vật hoang dã. Việc cấm thợ săn săn bắt động vật ngoài quy định của pháp luật cũng rất quan trọng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là phải nâng cao ý thức của người dân. Nên khuyến khích mọi người làm những việc tốt như: bớt dùng đồ nhựa, không vứt rác bừa bãi khắp nơi,… Mong rằng trong tương lai trái đất sẽ sạch hơn.

Lời Kết 

Trên đây là tất cả những thông tin bổ ích để viết bài về cách bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả.

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo