Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Theo Unit (Cực Hay) | KISS English

Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Theo Unit (Cực Hay)

Trong bài viết này, KISS English sẽ giới thiệu đến bạn các từ vựng tiếng Anh lớp 5 theo unit và mách bạn những mẹo học từ vựng nhớ lâu cực hay! Cùng theo dõi nhé!

Xem video Tìm nghĩa của từ – Game học từ vựng cực hay của KISS English để ôn lại và mở rộng vốn từ bạn nhé! Bấm nút Play để xem ngay:

Từ vựng tiếng Anh được coi là khía cạnh quan trọng đóng góp vào năng lực giao tiếp, giúp người học nhanh chóng tiếp thu, phát triển và hoàn thiện ngôn ngữ này. Bài viết dưới đây, KISS English sẽ giúp bạn hệ thống lại các từ vựng tiếng Anh lớp 5 theo unit và mách bạn 1 số mẹo học từ vựng hiệu quả nhé!

Mẹo Học Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Nhớ Lâu

Mẹo Học Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Nhớ Lâu
Mẹo Học Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Nhớ Lâu

Để việc học từ vựng trở nên hiệu quả, bạn hãy tham khảo một số mẹo nhỏ sau đây nha:

  • Học từ vựng theo chủ đề

Việc học từ vựng theo chủ đề sẽ giúp bạn dễ nhớ các từ vựng liên quan, từ đó bạn dễ nhớ, liên tưởng cũng như ứng dụng. Trong chương trình tiếng Anh 5 đã chia ra thành 20 unit ứng với các chủ đề quen thuộc như: What’s your address?, I always get up early. What about you? Where did you go on holiday ?,… giúp bạn tìm hiểu từng chủ đề từ vựng 1 cách chi tiết.

  • Học qua Flashcash

Những năm gần đây, học tiếng Anh qua flashcash được rất nhiều người ứng dụng bởi tính hiệu quả của nó. Thẻ flash cash hay còn gọi là thẻ ghi nhớ thông tin – mặt trước của mỗi thẻ ghi từ vựng tiếng Anh cần nhớ, mặt sau giải thích nghĩa của từ đó. Như vậy, một mặt với ý hỏi để người học suy nghĩ và suy ra câu trả lời, sau đó lật ra mặt sau để xem đáp án. Bạn hãy thử phương pháp này và sáng tạo những tấm flashcash xinh xắn cho riêng mình nhé!

  • Đặt câu và ứng dụng

Sau khi đã biết được từ mới, nghĩa của từ và cách phát âm, đừng quên đặt câu để ứng dụng nhé! Cách này giúp bạn ứng dụng từ vựng, ghi nhớ lâu hơn và tăng phản xạ khi gặp từ vựng đó.

  • Ôn lại thường xuyên

Sau khi bạn học 1 lượng từ vựng nhất định mà không có hoạt động ôn lại từ thì chỉ khoảng sau 1 tuần, lượng từ vựng bạn nhớ sẽ không còn đáng bao nhiêu đâu! Vì vậy, hãy chăm chỉ ôn lại từ để từ bạn đã học được thực sự là “của bạn” nhé! Theo phương pháp Spaced Repetition, bạn có thể ôn lại từ vựng sau khi học là 10 phút, 24h, 1 tuần và 1 tháng sau đó để tăng khả năng ghi nhớ.

Ngoài những phương pháp trên, bạn cũng có thể xem video Ms Thủy hướng dẫn cách học từ vựng nhớ lâu cực hay dưới đây. Bấm nút Play để xem ngay:

Sau đây, mời các bạn cùng KISS English tham khảo các từ vựng tiếng Anh lớp 5 theo 1 số unit nổi bật nhé!

Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Unit 1

Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Unit 1
Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Unit 1

Ở unit 1, bạn sẽ tìm hiểu chủ đề What’s your address?. Dưới đây là các từ vựng liên quan. Đừng quên học từ vựng theo các mẹo KISS English chia sẻ phía trên để nhớ lâu bạn nha.

Vocabulary (Từ vựng)Spelling (Phát âm) Meaning (Nghĩa)
Address (n)/ə’dres/địa chỉ
where /weə/ở đâu
village road (n)/ˈvɪlɪʤ rəʊd/đường làng 
street (n)/stri:t/đường (đường trong đô thị, thành phố)
lane (n)/lein/ngõ
live (v)/liv/sống
country (n)/ˈkʌntri/đất nước, quốc gia
village (n)/ˈvɪlɪʤ/ngôi làng
flat (n)/flæt/căn hộ
hometown/ˈhəʊmˈtaʊn/ quê hương, quê nhà 
district (n)/ˈdɪstrɪkt/huyện, quận
province (n)/ˈprɒvɪns/tỉnh
building (n)/ˈbɪldɪŋ/tòa nhà
tower (n)/ˈtaʊə(r)/tòa tháp
field (n)/fi:ld/đồng ruộng
from /frəm/đến từ
quiet (adj)/ˈkwaɪət/yên tĩnh
crowded (adj)/ˈkraʊdɪd/đông đúc 
large (adj)/lɑ:dʒ/rộng
big (adj)/big/to, lớn
small (adj)/smɔ:l/nhỏ, bé 
beautiful (adj)/ˈbjuːtəfʊl/đẹp
noisy (adj)/´nɔizi/ồn ào
pupil (n)/ˈpjuːpl/học sinh
Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Unit 1

Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Unit 2

Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Unit 2
Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Unit 2

Unit sẽ giới thiệu đến bạn chủ đề: I always get up early. How about you? Dưới đây là các từ vựng liên quan:

Vocabulary (Từ vựng)Spelling (Phát âm) Meaning (Nghĩa)
everyday/’evridei/mỗi ngày
get up/’get ʌp/thức dậy
always/’ɔ:lweiz/luôn luôn
usually/’ju:ʒuəli/thường thường
often/’ɒfn/thường xuyên
never/nevə/không bao giờ 
early/’ə:li/sớm
sometimes/’sʌmtaimz/thỉnh thoảng
have breakfast/hæv ‘brekfəst/ăn sáng
wash the face/wɒʃ ðə feɪs/rửa mặt 
brush the teeth/brʌ∫ ðə ti:θ/đánh răng
do morning exercise/du: ‘mɔ:niŋ ‘eksəsaiz/tập thể dục buổi sáng
go to school/gəʊ tuː skuːl/đi học
classmate/ˈklɑːsˌmeɪt/bạn cùng lớp
partner/ˈpɑːtnə/bạn cùng nhóm
talk with friends/tɔ:k wið frendz/nói chuyện với bạn bè
ride a bicycle/raɪd ə ˈbaɪsɪkl/đi xe đạp
come to the library/kʌm tuː ðə ˈlaɪbrəri/đến thư viện
sports center/spɔːts ˈsentə/trung tâm thể thao
play football/plei ‘fʊtbɔ:l/đá bóng 
go jogging/gəʊ ‘dʒɒgiη/đi chạy bộ
play badminton/plei ‘bædmintən/chơi cầu lông
surf the Internet/sɜ:f tə ‘ɪntənet/lướt mạng
cook/kuk/nấu ăn
have lunch/hæv lʌnt∫/ăn trưa
have dinner/hæv ‘dinə/ăn tối
go swimming/gəʊ ‘swimiη/đi bơi
go fishing/gəʊ ‘fi∫iη/đi câu cá
go shopping/gəʊ ‘∫ɒpiŋ/đi mua sắm
go camping/gəʊ ‘kæmpiŋ/đi cắm trại
look for/lʊk fɔː/tìm kiếm
information/ɪnfəˈmeɪʃən/thông tin 
do the homework/duː ðə ˈhəʊmˌwɜːk/làm bài tập về nhà
after/ɑ:ftə/sau khi 
before/bi’fɔ:/trước khi 
Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Unit 2

Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Unit 6

Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Unit 6
Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Unit 6

Với unit 6, bạn sẽ tìm hiểu chủ đề: How many lessons do you have today?
Dưới đây là các từ vựng liên quan

Vocabulary (Từ vựng)Spelling (Phát âm) Meaning (Nghĩa)
subject/ˈsʌbʤɪkt/môn học
MMaths/mæθ/môn Toán
Science/ˈsaɪəns/môn Khoa học
IT/ai ti:/môn Công nghệ Thông tin
Art/a:t/môn Mỹ thuật
Music/ˈmjuːzɪk/môn Âm nhạc
English/ˈɪŋglɪʃ/môn tiếng Anh
Vietnamese/ˌvjɛtnəˈmiːz/ môn tiếng Việt
PE/Pi: i:/môn Thể dục
break time/breɪk taɪm/giờ nghỉ giải lao 
weekend day/ˈwiːkˈɛnd deɪ/cuối tuần 
school day/skuːl deɪ/ngày đi học 
timetable/ˈtaɪmˌteɪb(ə)l/ thời khóa biểu 
lesson/ˈlɛsn/ bài học
primary school/ˈpraɪməri skuːl/ trường Tiểu học
on holiday/ɒn ˈhɒlədeɪi/trong kỳ nghỉ
Copy book/’kɒpi bʊk/sách mẫu
except/ɪkˈsɛpt/ ngoại trừ 
trip/trɪp/ chuyến đi 
Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Unit 6

Lời kết
Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong các từ vựng tiếng Anh 5 thuộc 1 số unit tiêu biểu rồi đó. Hy vọng bài chia sẻ này của KISS English sẽ giúp các bạn không chỉ bổ sung thêm kiến thức từ vựng mà còn tìm ra cách học hiệu quả cho riêng mình. Chúc bạn học tốt!

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo