Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 4 (Mới Nhất) | KISS English

Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 4 (Mới Nhất)

Bài viết dưới đây, KISS English sẽ giới thiệu đến bạn các từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 1, Unit 2 và Unit 3. Quý phụ huynh có thể tham khảo để hướng dẫn các con học bài nhé!

XEM KỸ video Học Từ Vựng Siêu Tốc và Nhớ Lâu:

Video cách học từ vựng siêu tốc | Ms Thuỷ KISS English

Học từ vựng là một trong những việc quan trọng hàng đầu khi học tiếng Anh. Bài viết dưới đây, KISS English sẽ giới thiệu đến bạn chi tiết các từ vựng tiếng Anh lớp 4 Unit 1, 2, 3 mới nhất . Hãy theo dõi nhé!

Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 4 Unit 1

Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 4 Unit 1
Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 4 Unit 1

Unit 1 tiếng Anh 4: Nice to see you again sẽ giới thiệu đến bạn cách chào hỏi đơn giản và cách để hỏi tên. Dưới đây là các từ vựng liên quan:

Vocabulary (Từ vựng)Spelling (Phát âm)Meaning (Nghĩa)
Morning/’mɔ:niŋ/ Buổi sáng 
Afternoon /ˈɑːftəˈnuːn/ Buổi chiều
Evening /ˈiːvnɪŋ/ Buổi tối 
Night /naɪt/ Đêm
Good morning /gʊd ˈmɔːnɪŋ Chào buổi sáng 
Good afternoon/gʊd ˈɑːftəˈnuːn/ Chào buổi chiều 
Good evening/gʊd ˈiːvnɪŋ/ Chào buổi tối 
Good night/gʊd naɪ/ Chúc ngủ ngon 
Goodbye /gʊdˈbaɪ/ Tạm biệt 
See /siː/Gặp, nhìn thấy 
Later /ˈleɪtə/ Sau 
Tomorrow /təˈmɒrəʊ/ Ngày mai 
Class /klɑːs/Lớp 
Again/əˈgɛn/ Lần nữa 
Pupil /ˈpjuːpl/Học sinh 
Student card/ˈstjuːdənt kɑːd/Thẻ học sinh 
Hometown /ˈhəʊmˈtaʊn/Quê hương, thị trấn 
Primary School/ˈpraɪməri skuːl/ Trường Tiểu học 
It’s nice to meet you./ɪts naɪs tuː miːt juː./ Rất vui được gặp bạn 
Nice to see you again./naɪs tuː siː juː əˈgɛn/ Rất vui được gặp lại bạn 
Where are you from?/weər ɑː juː frɒm?/ Bạn đến từ đâu? 
I’m from…./aɪm frɒm…./ Tôi đến từ… 
England/ˈɪŋglənd/ Nước Anh 
America/əˈmɛrɪkə/ Nước Mỹ 
See you tomorrow/siː juː təˈmɒrəʊ/ Hẹn gặp bạn ngày mai 
See you later/siː juː ˈleɪtə/Gặp lại bạn sau nhé 
Từ Vựng Unit 1 Tiếng Anh 4

Bài tập vận dụng:

Fix the word (Sắp xếp lại từ)
LUPPI
INGHT
CADR STDUNENT
ORNINGM
MORF


Key
PUPIL
NIGHT
STUDENT CARD
MORNING
FROM

Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 4 Unit 2

Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 4 Unit 2
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 4 Unit 2

Unit 2 có chủ chủ đề I’m from Japan. Sau đây là các từ vựng liên quan:

Vocabulary (Từ vựng)Spelling (Phát âm)Meaning (Nghĩa)
From /frɒm/Từ 
Country /ˈkʌntri/Đất nước 
Vietnamese/ˌvjɛtnəˈmiːz/ Người Việt Nam 
Vietnam/ˌvjɛtˈnɑːm/Nước Việt Nam 
England/ˈɪŋglənd/ Nước Anh 
English/ˈɪŋglɪʃ/Người Anh 
America/əˈmɛrɪkə/ Nước Mỹ 
American/əˈmɛrɪkən/ Người Mỹ 
Japan/ʤəˈpæn/ Nước Nhật 
Japanese/ˌʤæpəˈniːz/ Người Nhật 
Capital /ˈkæpɪtl/ Thủ đô 
Nationality/ˌnæʃəˈnælɪti/Quốc tịch 
What nationality are you?/wɒt ˌnæʃəˈnælɪti ɑː juː?/Quốc tịch của bạn là gì? 
Flag /flæg/ Lá cờ 
Từ Vựng Unit 2 Tiếng Anh 4

Bài tập vận dụng

Read and Match.

NationalityNước Anh 
      2. Country Thủ đô
      3. England Đất nước
      4. Capital   Quốc tịch 

Key

1D2C3A4B

Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 4 Unit 3

Video cách đọc và viết Ngày Tháng Năm trong tiếng Anh | Ms Thuỷ KISS English

Ở Unit 3, chúng ta sẽ học chủ đề What day is it today?, tìm hiểu các từ vựng, cách hỏi và trả lời các ngày trong tuần.

Vocabulary (Từ vựng)Spelling (Phát âm)Meaning (Nghĩa)
Today /təˈdeɪ/ Hôm nay 
Monday /ˈmʌndeɪ/ Thứ hai 
Tuesday /ˈtjuːzdeɪ/ Thứ ba 
Wednesday/ˈwɛnzdeɪ/ Thứ tư 
Thursday/ˈθɜːzdeɪ/ Thứ năm 
Friday/ˈfraɪdeɪ/ Thứ sáu 
Saturday/ˈsætədeɪ/ Thứ bảy 
Sunday/ˈsʌndeɪ/ Chủ nhật 
Weekday/ˈwiːkdeɪ/ Ngày trong tuần 
Weekend /ˈwiːkˈɛnd/ Cuối tuần 
School day /skuːl deɪ/ Ngày đi học 
Date /deɪt/Ngày (trong tháng) 
Grandparents /ˈgrænˌpeərənts/ Ông bà 
Từ Vựng Unit 3 Tiếng Anh 4

Bài tập vận dụng

Ex1. Complete the words.
Wee_day
T_esday
Su_day
_riday
Grandparen_s

Ex2. Read and Match.

Weekend A. Hôm nay
Date B. Thứ tư
Today C. Cuối tuần
School dayD. Ngày
Wednesday E. Ngày đi học 

Ex3. Read and Match.

What day is it today?A. No. We have English on Monday.
What do we have on Tuesday? B. It’s Thursday 
Do you have English on Friday? C. We have English and Maths. 

Key
Ex1.

Weekday
Tuesday
Sunday
Friday
Grandparents

Ex2

1C 2D3A4E5B

Ex3

1B2C3A

Mẹo Học Các Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 4 Hiệu Quả

Để việc học từ vựng trở nên hiệu quả và nhanh chóng, bạn đừng quên bỏ qua những mách nhỏ sau đây nhé:

Học đi đôi với hành

  • Với mỗi từ mới học được, bạn nên đặt câu ứng dụng để có thể ghi nhớ và vận dụng luôn từ đó vào cuộc sống. Đừng quên đọc thành tiếng những câu này để bạn có thể luyện kĩ năng nói nữa nhé
  • Ví dụ: Bạn học được từ mới: Saturday: thứ bảy, và từ Today: hôm nay

=> Đặt câu:

  • Today is Saturday: Hôm nay là thứ bảy.
  • Is today Saturday? Hôm nay có phải là thứ bảy không?,…

Ghi chép lại từ vựng rõ rõ, đẹp và dễ theo dõi

  • Ghi chép từ vựng một cách khoa học sẽ giúp bạn có cảm hứng học tập hơn và thuận tiện hơn trong những lần ôn tập sau.
  • Học từ vựng theo từng chủ đề
  • Tại chương trình tiếng Anh 4, các chủ đề từ vựng đã được phân chia rõ ràng để học sinh tiện học tập. Nếu bạn muốn mở rộng vốn từ bên ngoài thì lưu ý nên học theo chủ đề để chúng ta dễ liên tưởng và thực hành hơn nhé. Ví dụ: chủ đề gia đình, chủ đề môi trường, chủ đề sở thích,…

Lặp lại việc ôn tập từ vựng đã học

  • Nếu bạn chỉ học 1 lần từ vựng và không ôn lại sau đó thì khả năng bạn quên hẳn từ đó là rất cao. Vì vậy, hãy bố trí sau khi học từ vựng 10 phút, sau 2 ngày và sau 1 tuần nhé!
  • Để tìm hiểu kỹ hơn về phương pháp này, bạn có thể theo dõi ngay video dưới đây nhé. Rất dễ áp dụng và hiệu quả!

Xem video Cách Phát Âm Chuẩn Quốc Tế:

Video bảng phiên âm tiếng Anh IPA | Ms Thuỷ KISS English

Lời kết
Hy vọng bài viết trên giúp ích bạn phần nào trong việc tổng hợp, ôn tập các từ vựng tiếng Anh lớp 4 cũng như giúp bạn tìm hiểu thêm các phương pháp học hiệu quả. Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy share cho bạn bè học cùng nha!

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo