Các Cặp Giới Từ Trong Tiếng Anh 2023 | KISS English

Các Cặp Giới Từ Trong Tiếng Anh 2023

Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn các cặp giới từ trong tiếng anh. Hãy theo dõi nhé.

Xem ngay cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh tại đây nhé: 

Video hướng dẫn cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh – Ms Thuy KISS English

Giới từ là những từ dùng để diễn tả mối quan hệ của cụm từ đứng phía sau nó với các thành phần khác trong câu. Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn các cặp giới từ trong tiếng anh nhé.

Các Cặp Giới Từ Trong Tiếng Anh

Các Cặp Giới Từ Trong Tiếng Anh
Các Cặp Giới Từ Trong Tiếng Anh

In/On: in để chỉ trong không gian bao quanh, on để chỉ một bề mặt.

VD: She is in the kitchen. / The book is on the table.

At/In: in để chỉ trong không gian nhỏ hơn, at để chỉ một địa điểm hoặc vị trí cụ thể.

VD: She is at the park. / I am in my room.

By/With: by để chỉ phương tiện, with để chỉ cách thức hoặc công cụ.

VD: I go to school by bus. / I write with a pen.

From/To: from để chỉ điểm bắt đầu, to để chỉ điểm kết thúc.

VD: He comes from Italy. / We go to the park.

For/Since: for để chỉ khoảng thời gian, since để chỉ thời điểm.

VD: I have been here for two hours. / I have been here since 2 o’clock.

Above/Below: above để chỉ vị trí ở trên, below để chỉ vị trí ở dưới.

VD: The plane is flying above the clouds. / The fish is swimming below the water.

Among/Between: among để chỉ nhiều vật trong một nhóm, between để chỉ hai vật trong hai nhóm khác nhau.

VD: She is among her friends. / The book is between the two cups.

Beside/Next to: beside để chỉ vị trí ở bên cạnh, next to để chỉ vị trí ngay sát bên.

VD: She is sitting beside me. / The lamp is next to the sofa.

Behind/In front of: behind để chỉ vị trí ở phía sau, in front of để chỉ vị trí ở phía trước.

VD: The car is behind the tree. / The dog is in front of the house.

Across/Through: across để chỉ qua theo chiều ngang, through để chỉ qua theo chiều dọc.

VD: The bridge goes across the river. / The train goes through the tunnel.

Against/In favor of: against để chỉ phản đối, in favor of để chỉ ủng hộ.

VD: He is against the proposal. / She is in favor of the new policy.

Between/Within: between để chỉ khoảng cách giữa hai vật, within để chỉ trong phạm vi của một vật.

VD: The distance between the two trees is 10 meters. / There are many books within the shelf.

Over/Under: over để chỉ vị trí ở phía trên, under để chỉ vị trí ở phía dưới.

VD: The airplane flies over the city. / The fish swims under the bridge.

Around/About: around để chỉ một vòng quanh, about để chỉ một khía cạnh hoặc một vấn đề.

VD: We walk around the park. / The article is about the economy.

Inside/Outside: inside để chỉ bên trong, outside để chỉ bên ngoài.

VD: The cat is inside the house. / The children are playing outside.

With/Without: Cùng với/ mà không có

VD: I am watching the movie with my friend. / I can’t see the road without my glasses.

Up/Down: Trên/ dưới

VD: The elevator is going up. / The stairs go down to the basement.

Before/After: Trước/Sau

VD: Remember to wash your hands before eating. / Please turn off the machine after using.

Inside / Outside: Trong/ Ngoài

VD: It’s cold. Let’s go inside. / She’s playing with her friends outside.

Near / Far: Gần/ Xa

VD: The dormitories are near the university. /My hometown is far from the capital city.

Các Cặp Giới Từ Trong Tiếng Anh (Cụm Tính Từ)

Các Cặp Giới Từ Trong Tiếng Anh (Cụm Tính Từ)
Các Cặp Giới Từ Trong Tiếng Anh (Cụm Tính Từ)

Đi kèm OF

Ashamed of: xấu hổ về…

Afraid of: sợ, e ngại…

Ahead of: trước

Aware of: nhận thức

Capable of: có khả năng

Confident of: tin tưởng

Doublful of: nghi ngờ

Fond of: thích

Full of: đầy

Hopeful of: hy vọng

Independent of: độc lập

Nervous of: lo lắng

Proud of: tự hào

Jealous of: ganh tỵ với

Guilty of: phạm tội về, có tội

Sick of: chán nản về

Scare of: sợ hãi

Suspicious of: nghi ngờ về

Joyful of: vui mừng về

Quick off: nhanh chóng về, mau

Tired of: mệt mỏi

Terrified of: khiếp sợ về

Đi kèm FOR

Available for sth: có sẵn (cái gì)

Anxious for, about: lo lắng

Bad for: xấu cho

Good for: tốt cho

Convenient for: thuận lợi cho…

Difficult for: khó…

Late for: trễ…

Liable for sth: có trách nhiệm về pháp lý

Dangerous for: nguy hiểm…

Famous for: nổi tiếng

Fit for: thích hợp với

Well-known for: nổi tiếng

Greedy for: tham lam…

Good for: tốt cho

Grateful for sth: biết ơn về việc…

Helpful / useful for : có ích / có lợi

Necessary for: cần thiết

Perfect for: hoàn hảo

Prepare for: chuẩn bị cho

Qualified for: có phẩm chất

Ready for sth: sẵn sàng cho việc gì

Responsible for sth: có trách nhiệm về việc gì

Suitable for: thích hợp

Sorry for: xin lỗi / lấy làm tiếc cho

Đi kèm IN 

disappointed in: thất vọng về

experienced in: có kinh nghiệm trong việc

interested in: thích thú trong việc

involved in: liên quan tới

skilled in: có kĩ năng trong việc

slow in: chậm chạp

successful in: thành công trong cái gì

talented in: có tài trong cái gì

engaged in: tham dự, liên quan

deficient in: thiếu hụt cái gì

fortunate in: may mắn trong cái gì

honest in: trung thực với cái gì

enter in: tham dự vào

weak in: yếu trong cái gì

Lời Kết

Trên đây là những thông tin về các cặp giới từ trong tiếng anh mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả. 

Tham khảo thêm bài viết:

Đọc thêm:

https://cafebiz.vn/kham-pha-phuong-phap-hoc-tieng-anh-thong-minh-40-cung-kiss-english-176221015111800713.chn

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo