Bài Viết Tiếng Anh Về Lễ Hội Đền Hùng Hay | KISS English

Bài Viết Tiếng Anh Về Lễ Hội Đền Hùng Hay

Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn cách viết bài viết tiếng Anh về lễ hội đền hùng cực hay. Hãy theo dõi nhé.

Xem video của KISS English về cách học từ vựng tiếng Anh siêu tốc nhớ lâu tại đây nhé:

Lễ hội đền hùng là một trong những ngày lễ lớn nhất Việt Nam. Vậy các bạn đã biết làm thế nào để giới thiệu cho bạn bè quốc tế về lễ hội đền hùng hay chưa? Trong bài viết ngày hôm nay, KISS English sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để có một bài viết tiếng Anh về lễ hội đền hùng hay nhất. 

Lễ Hội Đền Hùng Tiếng Anh Là Gì?

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, hay còn gọi “Lễ hội Đền Hùng” là ngày lễ lớn của Việt Nam, cả nước đều được nghỉ, để tưởng nhớ công lao dựng nước của 18 vị vua Hùng Vương. Ngày giỗ chính vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, nhưng lễ hội thì diễn ra từ mùng 8 đến 11 âm lịch.

Các triều đại phong kiến trước đây của Việt Nam đều công nhận Ngày Giỗ Hùng Vương là ngày quốc lễ, nhân dân và các vua, chúa đều đến lễ bái đền Hùng để tưởng nhớ Đấng Thánh Tổ. Năm 2007, ngày 10 tháng Ba chính thức trở thành ngày lễ quốc gia, mọi người sẽ nghỉ lễ.

Có nhiều cách gọi Giỗ Tổ 10/3 trong Tiếng Anh. Theo trang của Tổng cục Du lịch dịch ngày “Giỗ tổ Hùng Vương” sang tiếng Anh đơn giản là “Hung Kings’ Anniversary”. Còn các tài liệu của UNESCO diễn giải thành “Ancestral Anniversary” (Kỷ niệm quốc tổ), đầy đủ theo cách gọi này là “The Ancestral Anniversary festival of the Hùng Kings”.

Nhưng những nhà dịch giả tên tuổi đều khuyên dùng cụm từ “Hung Kings Commemoration” để diễn đạt về giỗ tổ Hùng Vương.

 • Hung Kings Commemoration: phát âm tiếng Anh Hùng – /kingz/ – /kəˌmem.əˈreɪ.ʃən/
 • Lễ hội Đền Hùng: Chúng ta dùng từ lễ hội vì đó như một dịp đi trẩy hội đầu năm, cầu tài lộc, may mắn.
 • Hung Kings’ Temple Festival: phát âm tiếng Anh Hùng – /kɪŋz/- /ˈtɛmpəl/- /ˈfɛstəvəl/

Bố Cục Bài Viết Tiếng Anh Về Lễ Hội Đền Hùng 

Bố Cục Bài Viết Tiếng Anh Về Lễ Hội Đền Hùng 
Bố Cục Bài Viết Tiếng Anh Về Lễ Hội Đền Hùng 

Mở bài

Giới thiệu chung về lễ hội đền Hùng

 • Lễ hội đền Hùng có ý nghĩa/tầm quan trọng như thế nào?
 • Thời gian/địa điểm/nguồn gốc của lễ hội
 • Cảm nhận chung của bạn về lễ hội đó

Thân bài

Kể và miêu tả về lễ hội 

 • Thời gian diễn ra 
 • Hoạt động trong lễ hội
 • Ý nghĩa của lễ hội 
 • Kỷ niệm đáng nhớ của bạn với lễ hội đó
 • Cảm nhận chi tiết về lễ hội, lý do yêu thích lê hội

Kết bài

Tóm tắt lại bài viết, nêu cảm nhận chung về lễ hội đền Hùng. 

Lưu ý:

Sau khi hoàn thành bài viết luận của mình, đừng dừng lại mà hãy đọc bài, rà soát và sửa những lỗi còn tồn đọng trong bài viết nhé. Đừng để mất điểm vì những lỗi không đáng có nha!

Các lỗi thường mắc phải khi viết bài luận là: Spelling (Chính tả), Grammar (Ngữ pháp). Punctuation (Dấu câu), Expression (Diễn đạt),…

Từ Vựng Thường Dùng Trong Bài Viết Tiếng Anh Về Lễ Hội Đền Hùng

Loại từTừ vựngPhiên âmDịch nghĩa
nfestival/ˈfɛstəvəl/lễ hội
nHung Temple Festival/ˈtɛmpəl/ /ˈfɛstəvəl/lễ hội đền Hùng
nHung King’s Festival/kɪŋz/ /ˈfɛstəvəl/Giỗ tổ Hùng Vương
nancestors/ˈænˌsɛstərz/tổ tiên
nceremony/ˈsɛrəˌmoʊni/lễ kỷ niệm
nlocal holiday/ˈloʊkəl/ /ˈhɑləˌdeɪ/ngày lễ địa phương
npublic holiday/national holiday/ˈpʌblɪk/ /ˈhɑləˌdeɪ//ˈnæʃənəl/ /ˈhɑləˌdeɪ/ngày lễ quốc gia
npilgrim/ˈpɪlgrəm/người hành hương
npilgrimage/ˈpɪlgrəməʤ/cuộc đi hành hương
nprayer/prɛr/người cầu nguyện/lời cầu nguyện
nincense/ɪnˈsɛns/cây hương, cây nhang
vparticipate in/pɑrˈtɪsəˌpeɪt/ /ɪn/tham gia
vtake place/teɪk/ /pleɪs/diễn ra
vremind/riˈmaɪnd/tưởng nhớ
adjsacred/ˈseɪkrəd/linh thiêng
adjimportant/ɪmˈpɔrtənt/quan trọng
adjinstrumental/ˌɪnstrəˈmɛntəl/có góp phần
adjancient/ˈeɪnʧənt/cổ xưa

Một Số Mẫu Bài Viết Tiếng Anh Về Lễ Hội Đền Hùng

Một Số Mẫu Bài Viết Tiếng Anh Về Lễ Hội Đền Hùng
Một Số Mẫu Bài Viết Tiếng Anh Về Lễ Hội Đền Hùng

Mẫu 1:

The Hùng Kings’ Festival, or Hung Kings Commemoration Day is a Vietnamese festival held annually from the 8th to the 11th day of the third lunar month in honour of Hùng Kings.

The purpose of this ceremony is to remember and pay tribute to the Hung Kings who are the traditional founders and first kings of the nation. The festival began as a local holiday but has become recognized as a national holiday since 2007. On the 10th day of the third lunar month, Vietnamese working people can have a day off to mark the anniversary of the Hung King’s death. Some will travel to the Hung King Temple in Phu Tho to participate in the festival. Here, pilgrims offer prayers and incense to their ancestors. However, some will stay at home and enjoy their holiday. In addition, if the festival day is close to the weekend, many families or groups of friends choose to go for a short trip to recharge their batteries.

The Hung King Temple Festival is one of the most important and sacred festivals of the Vietnamese people. It is also a pilgrimage back to the origins of the Vietnamese nation.

Dịch:

Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương là lễ hội Việt Nam được tổ chức hàng năm từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch để tưởng nhớ các vị Vua Hùng.

Mục đích của nghi lễ này là để tưởng nhớ và tri ân các Vua Hùng, những người có công dựng nước và những vị vua đầu tiên của dân tộc. Lễ hội bắt đầu là một ngày lễ địa phương, nhưng đã được công nhận là quốc lễ từ năm 2007. Vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, nhân dân lao động Việt Nam được nghỉ để tưởng nhớ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Một số sẽ đến Đền Hùng ở Phú Thọ để tham gia lễ hội. Tại đây, những người hành hương dâng lễ cầu nguyện và thắp hương cho tổ tiên. Tuy nhiên, một số sẽ ở nhà và tận hưởng kỳ nghỉ của họ. Ngoài ra, nếu ngày lễ hội gần với cuối tuần, nhiều gia đình hoặc nhóm bạn chọn đi du lịch ngắn ngày để sạc lại năng lượng của họ.

Lễ hội Đền Hùng là một trong những lễ hội quan trọng và linh thiêng của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là sự trở về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Mẫu 2: 

King Hung Temple Festival is a traditional festival that is considered the national festival in Vietnam. The festival commemorates the merit of the first King of Vietnam – Hung Kings. It’s an occasion for every Vietnamese to remember their origin and express their respect as well as gratitude to the ancestors of Vietnamese people. It is from 8th to 11th of the third lunar month in Phu Tho Province. This festival is impressive because there are many people joining it. The main activities are: offering to Hung Kings, bamboo swings, Lion dances, wrestling and xoan singing performances. I like this festival very much because it is so meaningful and I also like its joyfulness. Joining the pilgrimage to the ancestral land of King Hung Temple these days has become a beautiful tradition of Vietnamese people. 

Dịch:

Lễ hội Đền Hùng là một lễ hội truyền thống được coi là quốc lễ ở Việt Nam. Lễ hội tưởng nhớ công ơn của vị Vua đầu tiên của Việt Nam – các Vua Hùng. Là dịp để mỗi người Việt Nam nhớ về cội nguồn và bày tỏ lòng thành kính cũng như biết ơn đối với tổ tiên của người Việt Nam. Đó là từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch tại tỉnh Phú Thọ. Lễ hội này rất ấn tượng vì có rất nhiều người tham gia. Các hoạt động chính là: dâng lên Vua Hùng, đu tre, múa Sư tử, đấu vật, hát xoan. Tôi rất thích lễ hội này vì nó rất ý nghĩa và tôi cũng thích sự vui vẻ của nó. Tham gia hành hương về đất tổ Đền Hùng trong những ngày này đã trở thành một truyền thống đẹp của người Việt Nam.

Mẫu 3:

Annually, thousands of visitors from all over the country participate in a national festival – Hung King Temple Festival. It is a ceremony in honor of Hung Kings, who were instrumental in the founding of the nation. The Hung King Temple Festival is held from the 8th to the 11th day of the third lunar month, but the main festival day is on the 10th. On that day, Vietnamese working people can have a day off. The main ceremony takes place at the Hung Temple on Nghia Linh Mountain in Phu Tho Province. Many ancient and modern flags are hung along the road to the temple. During the Hung Temple Festival, there are many folk games such as bamboo swings, rice cooking competitions, human chess,… Banh Chung (square cake) and Banh Giay (circle cake) are also prepared to remind people of the Lang Lieu Legend (the 18th Hung King who invented these cakes). It’s true that the Hung King Temple Festival is one of the most important and sacred festivals of the Vietnamese people.

Dịch:

Hàng năm, hàng nghìn lượt du khách từ khắp mọi miền đất nước tham gia lễ hội quốc gia – Lễ hội Đền Hùng. Đây là buổi lễ tưởng nhớ các Vua Hùng, những người có công dựng nước. Lễ hội Đền Hùng được tổ chức từ ngày 8 đến 11 tháng 3 âm lịch, nhưng ngày chính hội là ngày 10. Vào ngày đó, người dân lao động Việt Nam được nghỉ một ngày. Lễ chính diễn ra tại Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, tỉnh Phú Thọ. Nhiều lá cờ cổ và hiện đại được treo dọc theo con đường vào đền. Trong Lễ hội Đền Hùng có nhiều trò chơi dân gian như đu tre, thi thổi cơm thi, cờ người,… Bánh chưng, bánh giày cũng được chuẩn bị để gợi nhớ đến truyền thuyết Lang Liêu ( Vua Hùng thứ 18, người đã phát minh ra các loại bánh này). Đúng là Lễ hội Đền Hùng là một trong những lễ hội quan trọng và thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam.

Lời Kết 

Trên đây là tất cả những thông tin có ích cho bài viết tiếng Anh về lễ hội đền hùng mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp với bạn. Chúc bạn có thời gian học vui vẻ và hiệu quả. 

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo