Bài Tập Tiếng Anh Về Câu Điều Kiện Loại 1 | KISS English

Bài Tập Tiếng Anh Về Câu Điều Kiện Loại 1

Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn bài tập tiếng Anh về câu điều kiện loại 1. Hãy theo dõi nhé. 

Xem ngay mẹo ghi nhớ câu điều kiện loại 1 tại đây:

Video hướng dẫn mẹo ghi nhớ câu điều kiện loại 1 trong tiếng Anh | Ms Thuỷ KISS English

Câu điều kiện là một phần ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh nhưng lại khiến nhiều bạn dễ nhầm lẫn và cảm thấy bối rối khi sử dụng. Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn bài tập tiếng Anh về câu điều kiện loại 1. Hãy theo dõi nhé. 

Cấu Trúc Câu Điều Kiện Loại 1

Cấu Trúc Câu Điều Kiện Loại 1
Cấu Trúc Câu Điều Kiện Loại 1

Câu điều kiện loại 1 thường dùng để đặt ra một điều kiện có thể có thật (ở hiện tại hoặc tương lai) với kết quả có thể xảy ra.

If + S + V (Hiện tại đơn), S + will + V (Tương lai đơn)

Ví dụ:
If the weather is nice, I will go to Cat Ba tomorrow. (Nếu thời tiết đẹp, tôi sẽ đi Cát Bà vào ngày mai.)

Bạn có thể đảo ngược thứ tự của các mệnh đề. 

  • Nếu mệnh đề “if” đứng trước, thường sử dụng dấu phẩy . 
  • Nếu mệnh đề “if” đứng thứ hai, không cần dấu phẩy.

Ví dụ: 
I will stay at home if it rains. (Tôi sẽ ở nhà nếu trời mưa.)

Trong câu điều kiện loại 1, thay vì sử dụng thì tương lai chúng ta cũng có thể sử dụng các động từ khuyết thiếu để thể hiện mức độ chắc chắn hoặc đề nghị một kết quả nào đó:

Ví dụ:
If you drop that glass, it might break. (Nếu bạn làm rơi chiếc cốc, nó sẽ vỡ.)
I may finish that letter if I have time. (Tôi sẽ hoàn thành lá thư đó nếu tôi có thời gian.)
If he calls you, you should go. (Nếu anh ấy gọi bạn, bạn nên đi.)

Đôi khi chúng ta sử dụng ‘be going to’ thay vì ‘will’ trong mệnh đề chính để nhấn mạnh một kết quả chắc chắn.

Ví dụ:
I’m going to give you twenty pounds if you fix my computer for me. (Tôi sẽ cho bạn hai mươi bảng nếu bạn sửa máy tính cho tôi.)

I’m going to stay for the weekend if you like. (Tôi sẽ ở lại cuối tuần nếu bạn thích.)

Cách dùng

  • Dùng để dự đoán hành động, sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Ví dụ: If I get up early, I’ll go to work on time. (Nếu tôi dậy sớm, tôi sẽ đi làm đúng giờ.)

  • Dùng để đề nghị hoặc gợi ý.

Ví dụ: If you buy me an ice cream, I’ll take you to school. (Nếu bạn mua cho tôi một cây kem, tôi sẽ đưa bạn đến trường.)

  • Dùng để cảnh báo hoặc đe dọa.

Ví dụ: If you don’t do your homework, you will be penalized by the teacher. (Nếu bạn không làm bài tập, bạn sẽ bị giáo viên phạt.)

Bài Tập Tiếng Anh Về Câu Điều Kiện Loại 1 Cơ Bản

Bài Tập Tiếng Anh Về Câu Điều Kiện Loại 1 Cơ Bản
Bài Tập Tiếng Anh Về Câu Điều Kiện Loại 1 Cơ Bản

Dưới đây là một số bài tập tiếng Anh về câu điều kiện loại 1 cơ bản:

Bài 1: Chia động từ

1. If the sun ………….(shine), we ………….(walk) around the village.

2. If he  ………….(have ) a fever, he  ………….(see) the doctor.

3. If my friends  …………. (come), I  ………….(be) happy.

4. If John  ………….(earn) a lot of money, he ………….(buy) big house.

5. If you  ………….(wear) a scandal in the mountain, you  ………….(slip) on the rock.

6. If you  ………….(wait) me a minute, I  ………….(ask) my parents.

7. If Rita  ………….(forget) doing her homework, the teacher  ………….(scold) her.

8. If we  ………….(go) to the bar, we  ………….(meet) someone interesting. 

9. If Joy  ………….(not play) sports, she  ………….(not be) healthy enough.

10. If Tom  ………….(not repair) the bike, he  ………….(not ride) it.

11. If Tim  ………….(not water) the trees, they  ………….(die).

12. If they  ………….(catch) the bus, they  ………….(arrive) on time.

13. If you  ………….(be) a good listener, you  ………….(have) many friends.

14. If you  ………….(not be) careful, you  ………….(fall).

15. Their parents  ………….(punish) if they  ………….( not behave).

16. If we  ………….(need) some help, I  ………….(ask).

17. We  ………….(go) on the holiday if we  ………….(have) time.

18. If it  ………….(be) too much heat, I  ………….(turn on) the air conditioning.

19. If I  ………….(like) English, I  ………….(study) harder.

20. You  ………….(understand) the lesson if you …………. (follow) your teacher. 

Bài 2: Viết lại thành câu điều kiện

1. You don’t water the trees. The trees die. 

2. It rains. We cancel the meeting.

3. I buy some gifts for my friends. I go on a trip.

4. My parents do exercise regularly. They are healthier.

5. We win the lottery. We buy a new house.

6. Tom uses his phone in class. He doesn’t understand the lesson.

7. Tomorrow isn’t Sunday. They don’t get up late.

8. He won’t win the competition. He won’t receive a lot of money.

9. She won’t appear. He won’t recover quickly. 

10. John won’t know her telephone number. He can’t call her. 

Bài Tập Tiếng Anh Về Câu Điều Kiện Loại 1 Có Đáp Án

Dưới đây là một số bài tập tiếng Anh về câu điều kiện loại 1 có đáp án kèm theo, các bạn tham khảo nhé:

Bài 1

1. Rita might fail her driving test. But she can take it again.

_____________________________________________

2. Liverpool might lose. If they do, Terry will be upset.

_____________________________________________

3. The office may be closed. In that case, Mike won’t be able to get in.

_____________________________________________

4. Cathy may arrive a bit early. If she does, she can help her mother to get things ready.

_______________________________________

5. The party might go on all night. If it does, no one will want to do any work tomorrow.

_____________________________________________

6. Alice may miss the train. But she can get the next one.

_____________________________________________

7. Is Jack going to enter the race? He’ll probably win it.

_____________________________________________

8. Stop talking or you won’t understand the lesson

_____________________________________________

9. Fail to pay and they will cut off the electricity.

_____________________________________________

10. Don’t touch that wire or you may get an electric shock.

_____________________________________________

Đáp án:

1. If Rita fails her driving test, she can take it again.

2. If Liverpool is won, Terry will be upset

3. If the office is closed, Mike will be able to get in

4. If Cathy arrives a bit early, she can help her mother to get things ready.

5. If the party is go on all night, no one will want to do any work tomorrow.

6. If Alice misses the train, she can get the next one.

7. If Jack is going to enter the race, he’ll probably win it.

8. If you don’t stop talking, you won’t understand the lesson.

9. If you fail to pay, they’ll cut off the electricity

10. If you touch that wire, you may get an electricity shock.

Bài 2

1. We …………………………… dinner if we arrive so late. (not have)

2. I’ll sell the piano in case I …………………………… some money. (need)

3. Sue will be unhappy if she ………………………….. any present. (not get)

4. I can lend you some money on condition that you …………………………… it back soon. (give)

5. I ………………………….. you know if you don’t take you mobile phone with you. (not let)

6. Even if I …………………….. to talk to him, he won’t listen. (try)

7. It won’t be possible unless they ………………………… us. (support)

8. If you ………………………….. a bath, there will be no hot water left. (have)

9. She won’t be slim if she ……………………………… eating so much chocolate. (not stop)

10. The tea …………………………….. strong enough if you don’t use three teabags. (not be)

Đáp án:
1. We will not have dinner if we arrive so late.
2. I’ll sell the piano in case I need some money.
3. Sue will be unhappy if she does not get any presents.
4. I can lend you some money on condition that you give it back soon.
5. I will not let you know if you don’t take your mobile phone with you.
6. Even if I try to talk to him, he won’t listen.
7. It won’t be possible unless they support us.
8. If you have a bath, there will be no hot water left.
9. She won’t be slim if she does not stop eating so much chocolate.
10. The tea will not be strong enough if you don’t use three teabags.

Tham khảo thêm:

Lời Kết

Trên đây là những bài tập tiếng Anh về câu điều kiện loại 1 mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả.

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo