Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Unit 11 | KISS English

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Unit 11

Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn những bài tập tiếng anh lớp 5 unit 11. Hãy theo dõi nhé.

Xem ngay cách học từ vựng siêu tốc và nhớ lâu tại đây nhé: 

Video hướng dẫn cách học từ vựng siêu tốc – Ms Thuy KISS English

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 11 giúp học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua việc khám phá các chủ đề về “What’s the matter with you”. Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn những bài tập tiếng anh lớp 5 unit 11 để thực hành nhé.

Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Unit 11

Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Unit 11
Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Unit 11

Lesson 1

STT   TỪ VỰNG  TỪ LOẠI  DỊCH NGHĨA
1    Matter(n)    vấn đề
2    Headache (n)    đau đầu 
3    Fever(n)    sốt 
4    Doctor(n)    bác sĩ 
5    Toothache(n)    đau răng
6    Earache(n)    đau tai 
7    Sore throat (n)    đau họng
8    Stomachache (n)    đau bụng
9    Voice(n)    giọng nói 
10    Healthy(adj)    tốt cho sức khỏe

Lesson 2

  STT     TỪ VỰNG    TỪ LOẠI   DỊCH NGHĨA 
1    Corner(n)góc 
2    Backache (n)đau lưng 
3    Rest(n)nghỉ ngơi 
4    Karate(n)môn võ karate 
5    Heavy (adj)nặng 
6  Dentist (n)nha sĩ 

Lesson 3

  STT   TỪ VỰNG  TỪ LOẠI   DỊCH NGHĨA 
1    Regular(adv)  một cách đều đặn 
2    Nails(n)  móng tay 
3    Cough (v)  ho 
4    Temperature (n)  nhiệt độ 
5    Carry(v)  mang, vác 
6    Problem(n)  vấn đề 
7  Advice(n)  lời khuyên 
8  Sick(n)  ốm
9  Go to the doctor (v)  đi đến bác sĩ
10  Go to the dentist (v)  đi đến nha sĩ 
11  Go to the hospital (v)  đi đến bệnh viện 

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Unit 11 Trắc Nghiệm

Bài 1: Loại từ không phù hợp

​​1. a. cough b. weak c. headache d. sore throat

2. a. sunburn b. toothache c. earache d. unhealthy

3. a. sick b. temperature c. tired d. weak

4. a. flu b. stomachache c. cold d. fat

5. a. sleep b. happy c. live d. smile

6. a. feel b. healthy c. well d. tired

7. a. fat b. big c. matter d. small

8. a. fever b. dentist c. nurse d. doctor

Bài 2: Chọn đáp án đúng

1.  You should do morning exercise. It’s good……………….your health

A.  for

B. on

C. at

D. out

2.  I…………..go to the doctor now. I’m sick

A. like

B. love

C. want

D. must

3. …………go out! It’s raining now

A.  Don’t

B. Doesn’t 

C. Do

D. Does

4. Hoa always has breakfast before………to school

A. going

B. went

C. go

D. goes

5.  Phong eats too much meat. …………should eat more vegetables.

A. Him

B. He

C. His

D. Her

Bài 3: Đọc và chọn đáp án đúng

My name is Nam. Today is Monday but I can’t go to school because I have a headache. The doctor tells me to take medicine and relax. I should relax and shouldn’t study very much. It’s not good for my health. My friends Hoa  can’t go to school, either. She has a bad toothache. She must go to the dentist. The dentist advises her not to eat sweets. She shouldn’t eat ice cream and drink coke, either. These kinds of food are good for her.

1. What day is it today?

  • It’s…………………….

A. Sunday

B. Monday

C. Tuesday

D. Saturday

2. Why can’t Nam go to school?

  • Because he has…………………

A. a headache

B. a toothache

C. a backache

D. a stomachache

3. What should Nam do?

  • He should take medicine and…………

A. sleep

B. watch TV

C. relax

D. eat pizzas

4. What is the matter with Linda?

  • She has…………………….

A. an earache

B. a backache

C. a sore eyes

D. a toothache

5. What shouldn’t Hoa do?

  • She shouldn’t eat ice cream and drink

A. coke

B. water

C. orange juice

D. milk

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Unit 11 Tự Luận

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Unit 11 Tự Luận
Bài Tập Tiếng Anh Lớp 5 Unit 11 Tự Luận

Bài 1: Sắp xếp và hoàn thành câu

1. Rest/ bed/ She/ a/ takes/ her/ in.

________________________.

2. Exercise/ morning/ is/ health/ doing/ for/ good.

__________________________________.

3. Should/ healthy/ We/ eat/ foods/ much.

________________________________.

4. Pupils/ class/ today/ many/ can’t/ to/ come.

______________________________.

5. Good/ a/ should/ have/ breakfast/ you.

____________________________.

6. Shouldn’t/ cream/ you/ ice/ eat.

__________________________.

7. Things/ she/ carry/ heavy/ shouldn’t.

___________________________.

8. Week/ had/ last/ sore/ he/ a/ throat.

_______________________________.

9. Hear/ sorry/ I’m/ about/ very/ health/ your/ to.

______________________________.

10. Dentist/ to/ I/ the/ go/ should.

__________________________.

11. Makes/ people/ fever/ don’t/ well/ feel.

_________________________________.

12. Twice/ brush/ We/ a/ should/ day/ teeth/ our.

__________________________________.

13. headache/ Lan/ bad/ a/ has/ shouldn’t/ and/ TV/ watch/ she.

__________________________________.

14. had / Ha /to /the/ toothache/ dentist/ because/ went/ she /a/.

_______________________________

15. My / stomach ache /has/ grandfather /a/.

_______________________________

Bài 2: Hoàn thành đoạn văn

Because; am not; school; doctor; has;

It’s very cold today. Some pupils are not in (1)……………………… Among them are Peter, Linda and Quan. Peter can’t come to class because she (2)……………………..a sore throat. Linda is at home (3)…………………….. she has a bad cold. Quan went to the (4)………………… because he has a stomach ache. I (5)………………………….very happy because I miss my friends!

Bài 3: Tìm lỗi sai và sửa lại

1. Last week my family move for a new house.

2. What’s the matter of you, Lan?

3. Don’t stay up so early, it’s bad for your health.

4. He has strong white teeth because he brush his teeth regularly.

5. She should goes to bed early.

6. My father have a sore throat.

7. What didn’t Nam go to school yesterday?

8. Where are you yesterday?

9. We are going to visited our teachers.

10. She can’t speak because she has an sore throat.

Lời Kết

Trên đây là những thông tin về bài tập tiếng anh lớp 5 unit 11 mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả. 

Xem thêm video của KISS English: 

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo