Bài Tập So Sánh Tiếng Anh Lớp 7 (Tổng Hợp) | KISS English

Bài Tập So Sánh Tiếng Anh Lớp 7 (Tổng Hợp)

 Bài viết dưới đây, KISS English sẽ gửi đến bạn tổng hợp bài tập so sánh tiếng Anh lớp 7 cực hay. Hãy theo dõi nhé!

Xem video KISS English hướng dẫn tìm hiểu so sánh ngang bằng trong tiếng Anh dễ hiểu kèm bài tập ứng dụng cực hay. Bấm nút play bên dưới để xem ngay:

So sánh là chủ điểm ngữ pháp cơ bản nhưng vô cùng quan trọng trong tiếng Anh. Bài viết dưới đây, KISS English sẽ giới thiệu đến bạn tổng hợp ngữ pháp và bài tập so sánh tiếng Anh lớp 7 cực hay. Cùng theo dõi nhé!

Lý Thuyết So Sánh Trong Tiếng Anh

Lý Thuyết So Sánh Trong Tiếng Anh
Lý Thuyết So Sánh Trong Tiếng Anh

Khi so sánh 2 sự vật, hiện tượng, cá thể… với nhau, chúng ta có thể sử dụng các dạng so sánh sau:

DạngCấu trúc Ví dụ 
So sánh ngang bằng Với tính từ, trạng từ:
S + V + as + adj/adv + as + N/Pronoun/Clause

Với danh từ:
S + V + the same + (N) + as + N (Pronouns)

S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun
She runs as quickly as her brother.

He is as tall as I [am]

Nam earns as much money as his wife.
So sánh hơn/kém Đối với những tính từ/ trạng từ ngắn:
S + to be/V + adj/adv + er + than + Noun/ Pronoun

Đối với những tính từ/ trạng từ dài:
S + to be/V + more/less + adj/ adv + than + Noun/Pronoun
Mr Brown is older than Mr Peter.

She is more beautiful than her friend.
So sánh hơn nhất / kém nhất So sánh hơn nhất:
Đối với những tính từ ngắn:
S + V + the + adj+ EST

Đối với những tính từ dài: 
S + V + the MOST + adj

So sánh kém nhất:
S + V + the least + Tính từ/Trạng từ + Noun/ Pronoun/ Clause
She is the tallest in the class. 

She is the most beautiful girl in the class.

Her ideas were the least practical suggestions.
So sánh kép Phổ biến:
Cấu trúc 1:
The + comparative + S + V + the + comparative + S + V

Cấu trúc 2:
The more + S + V + the + comparative + S + V
The older he gets, the weaker he is.
The more you study, the smarter you will become. 

Bài Tập So Sánh Tiếng Anh Lớp 7

Bài Tập So Sánh Tiếng Anh Lớp 7
Bài Tập So Sánh Tiếng Anh Lớp 7

Bài Tập

Ex1. Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc.

1. He is (clever) ……………………than any students in my group.

2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.

3. This film is (interesting)………………. than that one

4. Well, the place looks (clean) …………………….now.

5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the white one.

6. I’ll try to finish the job (quick).…………………….

7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.

8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa

9. I want to (cheap) T-shirt

10. He runs ( fast )………………….than his father

Đáp án:

1 cleverer; 

2. longer; 

3. More interesting

4. cleaner; 

5. more expensive; 

6. more quickly;

7. more dangerous

8. more sweetly; 

9.cheaper; 

10. Faster 

Ex2. Gạch chân đáp án đúng

1.Living in this small town is (moree peaceful/ peaceful more) than I expected.

2.Nowadays people are (more anxious/ anxious more) about pollution than before.

3.Today you look ( happier/ more happy) than usual.

4.This year I will move to a (bigger/ biggest) city.

5.This experience is (more exciting/ most exciting) than I expected.

6. Who is (more intelligent/ most intelligent) between the two of them.

Đáp án

  1. more peaceful
  2. more anxious
  3. happier
  4. bigger
  5. more exciting
  6. more intelligent

Ex3. Khoanh tròn đáp án đúng 

1. Peter is the______ student in my class.

a. taller than

b. so tall as

c. the tallest

d. tallest

2. The deep oceans contain some of the______ of all living creatures.

a. strangest

b. strange

c. as strange as

d. stranger

3. Jane is not______ her brother.

a. more intelligent as

b. intelligent as

c. so intelligent as

d. so intelligent that

4. He drives as______ his father does.

a. careful as

b. more carefully

c. the most careful

d. carefully as

5. What’s the______ film you’ve ever seen?

a. good 

b. best 

c. better 

d. the best

6. Jane is______ age as Mary.

a. as same

b. the most same

c. the same

d. more same

7. I’ll be there______ I can.

a. sooner as

b. no sooner as

c. as soon as

d. soonest as

8. Hotels have developed______ restaurants.

a. as rapidly as

b. so rapidly that

c. as rapid as

d. as rapid than

9. Commercial centres are______ they were many years ago.

a. as popular than

b. the most popular.

c. more popular than

. most popular than

10. Computer are considered as ______ tools today

a. much modern than

b. the most modern

c. modern as

d. more modern

Đáp án

12345678910
cacdbccacd

Ex4. Viết lại các câu sau

Viết lại các câu sau theo gợi ý

1. He works much. He feels tired.

-> The more he works, the more tired he feels.

2. The apartment is big. The rent is high.

->  The bigger ………………………………………………….

3. The joke is good. The laughter is loud.

-> The better ……………………………………………….……..

4. She gets fat. She feels tired.

-> The fatter ……………………………………………….………

5. The children are excited with the difficult games.

-> The more ……………………………………………….………

6. If you read many books, you will have a lot of knowledge.

-> The more ……………………………………………….………

7. He speaks too much and people feel bored.

-> The more ……………………………………………….………

Đáp án

2. The bigger the apartment is, the higher the rent is.

3. The better the joke is, the louder the laughter is.

4. The fatter she gets, the more tired she feels.

5. The more difficult the games are, the more excited the children are.

6. The more books you read, the more knowledge you will have.

7. The more he speaks, the more bored people feel.

Download Bài Tập So Sánh Tiếng Anh Lớp 7 

Dưới đây là tài liệu bài tập câu so sánh KISS English sưu tầm, bạn có thể lưu lại để tiện luyện tập trong những lần tới nhé!

Link download:

https://drive.google.com/file/d/1GXbdokCrf78lwVgqwFa_D8n-2R5wl6mw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZRTl1BmJoKcH69IOvPZy-wAz8k7-zD1B/view

Lời kết:

Như vậy, chúng ta đã hoàn thành việc ôn tập và làm các dạng bài tập so sánh tiếng Anh lớp 7. Hãy ôn tập lại thường xuyên dạng bài tập so sánh và tìm hiểu các chủ điểm kiến thức tiếng Anh khác nữa bạn nhé! Chúc bạn học tốt 

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo