Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Tổng Hợp 2022 | KISS English

Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Tổng Hợp 2022

Bài viết dưới đây, KISS English sẽ gửi đến bạn tổng hợp bài tập ngữ pháp tiếng Anh tổng hợp cực hay. Hãy theo dõi nhé!

Xem video KISS English hướng dẫn cách ghi nhớ 12 thì tiếng Anh siêu hay, dễ nhớ. Bấm nút play bên dưới để xem ngay:

Bên cạnh tổng hợp lý thuyết thì luyện tập bài tập ngữ pháp tiếng Anh cũng là khâu quan trọng giúp bạn ghi nhớ kiến thức. Trong bài viết này, KISS English sẽ gửi đến bạn lý thuyết và bài tập ngữ pháp tiếng Anh tổng hợp cực hay. Cùng theo dõi nhé!

Ngữ Pháp Tiếng Anh Tổng Hợp

Ngữ Pháp Tiếng Anh Tổng Hợp
Ngữ Pháp Tiếng Anh Tổng Hợp

Các chủ điểm kiến thức quan trọng chúng ta cần chú ý đó là:

– Tense (Các thì trong Tiếng Anh) với 13 thì và cách sử dụng, công thức:

1. Simple present: Thì hiện tại đơn

2. Present Continuous: Thì hiện tại tiếp diễn

3. Present Perfect: Thì hiện tại hoàn thành

4. Present Perfect Continuous: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

5. Past Simple: Thì quá khứ đơn.

6. Past Continuous: Thì quá khứ tiếp diễn

7. Past Perfect: Thì quá khứ hoàn thành

8. Past Perfect Continuous: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

9. Simple Future: Thì tương lai đơn

10. Future Continuous: Thì tương lai tiếp diễn

11. Future Perfect: Thì tương lai hoàn thành

12. Future Perfect Continuous: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

13. Tương lai gần Be going to.

– Gerund and infinitive: Dạng thức của động từ

1. Gerund: V-ing

2. To-Infinitive

– Modal verbs : Động từ khuyết thiếu

– Types of Words : Các loại từ

1. Nouns: Danh từ

2. Pronouns: Đại từ

3. Verbs: Động từ – Physical verbs

4. Adjective: Tính từ

5. Adverb: Trạng từ

6. Prepositions: Giới từ

7. Conjunctions: Liên từ

8. Interjections: Thán từ

9. Articles: Mạo từ

– Comparison: So sánh trong Tiếng Anh

1. Equal Comparison: So sánh ngang bằng

2. Comparative: So sánh hơn

3. Superlative: So sánh nhất

4. Double Comparative: So sánh kép 

– Passive Voice: Câu Bị động

– Reported speech: Câu gián tiếp

– Conditional sentences: Câu điều kiện

– Cấu trúc WISH / IF ONLY : Câu điều ước

– Subject –Verb Agreement: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

– Word formation: Cấu tạo từ

– Inversions : Đảo ngữ

– Collocations: Sự kết hợp từ

– Clauses: Mệnh đề

– Phonetics : Ngữ âm

– Tag question: Câu hỏi đuôi 

Để nắm rõ các kiến thức ngữ pháp trên, bạn nên phân chia thời gian hợp lý để ôn từng chủ điểm ngữ pháp, ôn lại kiến thức liên tục, làm bài luyện tập để ứng dụng kiến thức ngữ pháp để không bị lãng quên.

Dưới đây là tài liệu tổng hợp ngữ pháp cơ bản và nâng cao, bạn có thể tải về để tiện ôn tập:

Link download: https://drive.google.com/file/d/1Tc-wNEqaboWH4RXfyTipGadNy8rsB5he/view

Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Tổng Hợp

Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Tổng Hợp | KISS English

Dưới đây là trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh tổng hợp, bạn hãy đặt bút xuống làm nha!

Ex1. 

1. Today is their golden wedding anniversary. They …. married for 50 years.

A. have been

B. has been

C. was

D. will be

2. He ….. in the office at the moment.

A. has work

B. is working

C. has been working

D. works

3. He ……. very frightened when he saw spiders.

A. feeling

B. felt

C. was felt

D. feels

4. Where ….. next summer?

A. will you go

B. are you going

C. do you go

D. are you going to go

5. How long ….. you studied here?

A. are

B. did

C. do

D. have

6. After our guests ……, we sat down to dinner.

A. arrived

B. arrive

C. were arriving

D. have arrived

7. She and I…… each other since we were in secondary school.

A. know

B. knew

C. have known

D. has known

8. …. you at home last night?

A. Did

B. Were

C. Have

D. Are

9. What … to do when you graduate?

A. are you going

B. are going

C. you are going

D. are you go

10. The books and the dictionary….. on the table.

A. were

B. are

C. is

D. have been

11. ……. both of you ready for the test?

A. is

B. are

C. have

D. do

12. She …… here since I came here.

A. lives

B. lived

C. is living

D. has lived

13. We …. a lot important inventions in the future.

A. have

B. will have

C. had

D. has had

14. It was really kind …. you to help poor people.

A. to

B. for

C. of

D. on

15. Romeo and Juliet is a play ……… William Shakespeare.

A. in

B. by

C. on

D. from

16. “Can I ask you something?” “Not now, I……. my report.”

A. am writing

B. write

C. will write

D. wrote

17. Please go out …. .dinner.

A. in

B. for

C. to

D. with

18. You must be responsible ……… your study.

A. in

B. from

C. for

D. at

19. We arrived …….. the station five minutes late.

A. on

B. to

C. at

D. in

20. Her success ……. passing the exam made her parents very happy.

A. in

B. with

C. up

D. to

21. No one likes being laughed …….. .

A. at

B. with

C. for

D. on

22. The meeting was held ……..Tuesday.

A. on

B. of

C. for

D. in

23. All of the clothes sold in this store were made …. hand.

A. in

B. with

C. on

D. by

24. She is interested …… making money.

A. of

B. at

C. in

D. by

25. Thank you for letting me …… your dog for a walk.

A. take

B. to take

C. taken

D. taking

Đáp án

CâuĐáp ánCâuĐáp án
1A14C
2B15B
3B16A
4B17B
5D18C
6A19C
7C20A
8B21A
9A22A
10B23D
11B24C
12D25A
13B

Video Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất Về Thì Hiện Tại Tiếp Diễn. Xem Ngay:

Xem video Công Thức, Cách Dùng và Dấu Hiện Nhận Biết Thì Hiện Tại Tiếp Diễn

Download Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Tổng Hợp PDF

  • 230 câu trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh có đáp án chi tiết

Link download: https://drive.google.com/file/d/1mhDRCBOhsbZk2rb_C1shXli-Gbd-_P–/view?usp=sharing

  • Ebook bài tập ngữ pháp tiếng Anh:

Cuốn sách này phù hợp với người có thời gian và muốn luyện tập, ứng dụng chi tiết ngữ pháp vào bài tập. Dạng bài tập chủ yếu là điền từ vào chỗ trống, viết lại câu, chọn từ phù hợp và sắp xếp câu. 

  • Bài tập ngữ pháp Mai Lan Hương

Link download: https://drive.google.com/file/d/1hwrUgPVAufKc2s5G0br5HQePX6tmtKp7/view

  • Ebook 30 ngày phủ xanh IELTS

Cuốn sách này bao gồm các kiến thức ngữ pháp cơ bản kèm các chủ đề ôn tập IELTS được trình bày chi tiết, rõ ràng. Nếu bạn chỉ quan tâm đến ngữ pháp cơ bản thì có thể tham khảo nửa đầu ebook nhé!

Link download: https://drive.google.com/file/d/19AMQ9q4tAsV6bKWs1DkShC204nd7SPQd/view

Lời Kết 

Hy vọng tài liệu bài tập ngữ pháp tiếng Anh tổng hợp trên sẽ giúp bạn có đa dạng tài liệu tiếng Anh để luyện tập, bổ sung và củng cố kiến thức ngữ pháp. Chúc bạn học tốt!

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo