Bài Tập Hoàn Thành Câu Tiếng Anh Lớp 6 | KISS English

Bài Tập Hoàn Thành Câu Tiếng Anh Lớp 6

Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn những bài tập hoàn thành câu tiếng anh lớp 6. Hãy theo dõi nhé. 

Xem ngay cách thuộc lòng 12 thì trong tiếng Anh tại đây nhé: 

Video hướng dẫn cách học thuộc lòng 12 thì trong tiếng Anh – Ms Thuy KISS English

Bài tập hoàn thành câu tiếng Anh lớp 6 nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững cấu trúc ngữ pháp và từ vựng cơ bản trong tiếng Anh, cũng như phát triển khả năng hoàn thành câu một cách chính xác và tự nhiên. Trong bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn những bài tập hoàn thành câu tiếng anh lớp 6 nhé. 

Bài Tập Hoàn Thành Câu Tiếng Anh Lớp 6 Tự Luận

Bài Tập Hoàn Thành Câu Tiếng Anh Lớp 6 Tự Luận
Bài Tập Hoàn Thành Câu Tiếng Anh Lớp 6 Tự Luận

Bài 1

1. He (play) football every Saturday in the morning with his friends.

2. Alisa (work) for a finance company.

3. Look, it (be) raining now.

4. You (be) always losing your book.

5. She (see) the horror film yesterday.

6. She (be) cooking the meal when I came.

7. I (wait) here for three hours! 

8. She (be) at home last night. She watched TV with her son.

9. Henry (work) at an insurance company for forty years.

10. They (live) in Hanoi before 1975.

Bài 2

Where ___________Jenny (live)____________? Jenny (live)______________in Hai Phong town.

What Tom (do) _________________now? Tom (water)_________________flowers in the garden.

What _______________Mai (do)_____________? Mai (be)______________a teacher.

Where _________________John and Lisa (be) from?

At the moment, Jenny’s sisters (play)____________volleyball and her brother (play) ________________soccer.

It is eight ‘clock; Tom’s family (watch)___________________TV.

In the summer, Jack and John usually (go)______________to the park with their friends, and in the spring, They (have) _____________Tet Holiday; they (be)________happy because they always (visit) ______________their grandparents.

____________Kyler’s father (go)_____________to work by bus?

How ___________Tom’s sister (go)___________to school?

What time _____________Nam and Hung (get up)_________________?

What ____________Lan and Linh (do)________________in the winter?

Today, Mai and Linh (have)______________English class.

Her favorite subject (be)__________________English.

Now, Lisa’s brother (like)_________________eating bananas.

Look! John and Funian (call)_________________Lan.

Bài Tập Hoàn Thành Câu Tiếng Anh Lớp 6 (Trắc Nghiệm)

Bài Tập Hoàn Thành Câu Tiếng Anh Lớp 6 (Trắc Nghiệm)
Bài Tập Hoàn Thành Câu Tiếng Anh Lớp 6 (Trắc Nghiệm)

Unit 1:

Question 1: Mrs. Smith/ travel to work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling to work on motorbike every day.

B. Mrs. Smith travels to work by motorbike every day.

C. Mrs. Smith travel to working in motorbike every day.

D. Mrs. Smith travel to work with motorbike every day.

Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

D. All subjects at my new school are interesting.

Question 3: Helen/ do / this English test/ good / than I do.

A. Helen does this English test gooder than I do.

B. Helen does this English test better than I do.

C. Helen is doing this English test good than I do.

D. Helen do this English test better than I do.

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought to study hard to please our parents.

B. We ought studying hard to please our parents.

C. We ought to study hard to pleasing our parents.

D. We ought to studying hard to please our parents.

Question 5: At present/ Bing/ play tennis/ back yard

A. At the present, Bing plays tennis in back yard.

B. At present, Bing are playing tennis in back yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the back yard.

D. At the present, Bing play tennis in the back yard.

Unit 2:

Question 1: How many/ picture/ there/ wall?

A. How many pictures is there in the wall?

B. How many pictures are there on the wall?

C. How many picture is there on the wall?

D. How many picture are there in the wall?

Question 2: This/ department store/ to the left/ post office.

A. This department store is to the left of the post office.

B. This department store to the left the post office.

C. This department store is to the left the post office.

D. This department store to the left of the post office.

Question 3: My uncle/ live/ countryside/ family.

A. My uncle live in the countryside family.

B. My uncle lives in the countryside with her family.

C. My uncle lives in the countryside with his family.

D. My uncle live in the countryside to family.

Question 4: Her cat/ play with/ ball/ under/ table now.

A. Her cat plays with the ball under the table now.

B. Her cat is playing with a ball under the table now.

C. Her cat play with a ball under the table now.

D. Her cat is playing with the ball under table now.

Question 5: Could you/ show/ me/ way/ cinema, please?

A. Could you show me way to the cinema, please?

B. Could you to show me the way to the cinema, please?

C. Could you show me the way to the cinema, please?

D. Could you to show me way to cinema, please?

Unit 3

Question 1: My friend/ so talkative/ that/ she / make/ me/ tired.

A. My friend is so talkative that she makes me tired.

B. My friend so talkative that she make me tired.

C. My friend so talkative that she makes me tired.

D. My friend is to talkative that she make me tired.

Question 2: Diana/ quite lovey/ with /short black hair/ big brown eyes.

A. Diana quite lovely with short black hair and big brown eyes.

B. Diana is quite lovely with short black hair and big brown eyes.

C. Diana quite lovely with a short black hair and big brown eyes.

D. Diana is quite lovely with a short black hair and big brown eyes.

Question 3: This/ my neighbor/ Ella. She/ confident/ helpful.

A. This is a my neighbor, Ella. She’s confident and helpful.

B. This my neighbor, Ella. She’s confident and helpful.

C. This is my neighbor, Ella. She’s a confident and helpful.

D. This is my neighbor, Ella. She’s confident and helpful.

Question 4: I/ jealous/ a lot/ because/ her/ eyes/ bigger/ me.

A. I jealous a lot because her eyes are bigger than me.

B. I’m jealous a lot because her eyes are bigger than me.

C. I’m jealous a lot because her eyes is bigger than me.

D. I’m jealous a lot because her eyes are bigger me.

Question 5: We/ having/ big party/ tomorrow.

A. We are having a big party tomorrow.

B. We having a big party tomorrow.

C. We are having big party tomorrow.

D. We are having a big party on tomorrow.

Lời Kết

Trên đây là những thông tin về những bài tập hoàn thành câu tiếng anh lớp 6 mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp và bổ ích với bạn. Chúc bạn có một buổi học vui vẻ và hiệu quả. 

Xem thêm bài viết liên quan:

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo