Bài Tập Điền Từ Tiếng Anh Lớp 11 (Siêu Hay) | KISS English

Bài Tập Điền Từ Tiếng Anh Lớp 11 (Siêu Hay)

Bài viết dưới đây, KISS English sẽ gửi đến bạn mẹo làm kèm bài tập điền từ tiếng Anh lớp 11 chi tiết. Cùng theo dõi nhé!

Xem video KISS English hướng dẫn cách học từ vựng siêu tốc, nhớ lâu. Bấm nút play bên dưới để xem ngay:

Một trong những dạng bài tập tiếng Anh được coi ở mức độ “khó” trong đề thi đó là bài tập điền từ. Vậy làm sao để làm dạng bài này một cách chính xác, dễ dàng? Bài viết dưới đây, KISS English sẽ gửi đến bạn tổng hợp bài tập điền từ tiếng Anh lớp 11 kèm các mẹo cực hay. Hãy theo dõi nhé! 

Mẹo Làm Bài Tập Điền Từ Tiếng Anh Chính Xác

Mẹo Làm Bài Tập Điền Từ Tiếng Anh Chính Xác
Mẹo Làm Bài Tập Điền Từ Tiếng Anh Chính Xác

Các Bước

Để làm dạng bài điền từ tiếng Anh (hay còn gọi là dạng bài đục lỗ) tốt, bạn có thể tham khảo các bước làm bài sau:

1. Đọc lướt để nắm được nội dung chính của bài đọc

2. Xác định đáp án theo tiêu chí: phù hợp về từ loại, hợp về nghĩa. 

Lưu ý: nếu bạn cảm thấy còn yếu ở dạng bài này, khi luyện tập cần lựa chọn nguồn có giải thích chi tiết để bạn hiểu nhanh hơn hoặc bạn cần tra kỹ/hỏi thầy cô, bạn bè để hiểu rõ hơn, nhớ lâu hơn. 

Kiến Thức

Kiến thức cần nắm để làm tốt dạng bài này:

– Ngữ pháp

+Vị trí của các từ loại trong câu

+Thì của động từ

+Câu điều kiện

+Câu bị động

+Câu giả định

+Các loại mệnh đề

+Đảo ngữ

+So sánh

+Mạo từ

– Từ vựng các chủ đề trong sách giáo khoa và mở rộng 

– Liên từ, trạng từ liên kết

– Giới từ, cụm động từ

+Giới từ chỉ thời gian

+Giới từ chỉ nơi chốn

+Giới từ chỉ sự chuyển dịch

+Giới từ chỉ lý do

+Giới từ chỉ mục đích

+Các cụm động từ thường gặp

Tổng Hợp Bài Tập Điền Từ Tiếng Anh Lớp 11

Tổng Hợp Bài Tập Điền Từ Tiếng Anh Lớp 11
Tổng Hợp Bài Tập Điền Từ Tiếng Anh Lớp 11

Bài Tập

Choose the best option to complete the blanks in the following passage:

Ex1.

Question 1: A. to communicateB. communicated    C. communicate      D. communicating

Question 2 : A. arrived          B. delivered            C. coming               D. seen

Question 3:  A. to send          B. to call                  C. to leave               D. to see

Question 4:  A. more              B. much                   C. less                     D. better

Question 5:  A. phone            B. telegraph             C. printing               D. fax

Đáp án

12345
AAADD

Ex2.

Among the total of 1,200 volunteers serving the SEA Games 22 in Ho Chi Minh City, nearly 1,000 are students (1) _________ universities, colleges, technical schools. Besides that, 6,000 cheer people are also in the training session to serve the SEA Games

SEA Games 22 will commence from the end of November, beginning with football, to nearly the middle of December. This is also the time (2) _________ students to do revision and (3) _________ for their first semester test. In order to provide advantageous (4) _________ to volunteers and students to focus on their tasks in SEA Games 22, City Youth Union is trying to solve this problem. At present, the volunteers are both studying and participating in the training sessions to prepare themselves for SEA Games 22 at the same time.

Question 1:  A. at                         B. in                    C. for                       D. into

Question 2:  A. where                  B. which              C. that                     D. when

Question 3:  A. prepare                B. carry               C. take                     D. gain

Question 4:  A. achievements      B. promotions         C. conditions           D. circumstances

1234
ADAC

Ex3.

The human …….. (1) is only one small species in the living world. Many ……. (2) species exist on this planet. However, human beings have great influence on the rest of the world. ………..(3) are changing the environment by building cities and villages where forests once stood. They are …………(4) the water supply by using water for industry and agriculture. They are changing weather conditions by cutting down trees in the forests, And they are destroying the air by adding ……….. (5) to it.

1. A. kind B. race C. beings      D. species

2. A. other B. these C. some        D. others

3. A. Species B. They C. Human    D. Their

4. A. polluting B. effecting C. changing    D. affecting

5. A. polluted B. pollutants C. pollute D. pollution

12345
BABDB

Ex4.

Fill in each blank with the given word from the box

plentiful        alternative nuclearnatural  pollution     power     limited

Many people still believe that natural resources will never be used up. Actually, the world’s energy resources are (1)………………. Nobody knows exactly how much fuel is left. However, we also should use them economically and try to find out (2)…………….. sources of power. According to Professor Marvin Burnham of the New England Institute of Technology , we have to start conserving coal , oil and gas before it is too late; and (3)………… power is the only alternative. However, many people do not approve of using nuclear (4)……………… because it is very dangerous . What would happen if there were a serious nuclear accident? Radioactivity causes cancer and may badly affect the future generations. The most effective thing is that we should use (5)……………………resources as economical as possible.

Đáp án

12345
limitedalternative power  nuclearnatural  

Download Bài Tập Điền Từ Tiếng Anh Lớp 11 

Để có đa dạng nguồn bài tập luyện tập dạng bài điền từ tiếng Anh hơn, bạn có thể tải các tài liệu sau: 

Lời kết:

Như vậy, chúng ta đã luyện tập qua các dạng bài tập điền từ tiếng Anh lớp 11. Hãy bổ sung, ôn tập các chủ điểm từ vựng, ngữ pháp khác để làm tốt dạng bài này bạn nhé! Chúc bạn học tốt

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Với phương châm "Keep It Simple & Stupid" - KISS English mong rằng bạn sẽ giỏi tiếng Anh nhanh chóng và thành công trong cuộc sống. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo