Bài Tập Đảo Ngữ Tiếng Anh Có Đáp Án (Đầy Đủ) | KISS English

Bài Tập Đảo Ngữ Tiếng Anh Có Đáp Án (Đầy Đủ)

Bài viết dưới đây, KISS English sẽ giới thiệu đến bạn bài tập đảo ngữ tiếng Anh có đáp án cực hay. Hãy theo dõi nhé!

Xem video KISS English hướng dẫn so sánh ngang bằng trong tiếng Anh kèm bài tập chi tiết. Bấm nút play bên dưới để xem ngay:

Đảo ngữ là dạng ngữ pháp thường gặp ở các đề thi, với mức độ từ dễ đến khó. Để làm tốt dạng bài này, bạn nên nắm chắc lý thuyết và làm đa dạng bài tập để biết các lỗi thường gặp. Bài viết dưới đây, KISS English sẽ giới thiệu đến bạn bài tập đảo ngữ tiếng Anh có đáp án đầy đủ. Cùng theo dõi nhé!

Lý Thuyết Về Đảo Ngữ Tiếng Anh

Lý Thuyết Về Đảo Ngữ Tiếng Anh
Lý Thuyết Về Đảo Ngữ Tiếng Anh

Trước khi vào phần luyện tập, chúng ta cùng điểm qua lý thuyết về đảo ngữ nhé! 

Khái niệm

 • Đảo ngữ là đảo ngược vị trí động từ hoặc trợ động từ lên trước chủ ngữ nhằm mục đích nhấn mạnh.
 • Cấu trúc đảo ngữ thường xuất hiện nhiều trong văn viết, đặc biệt là các văn bản mang tính trang trọng như bài luận, bài báo, tác phẩm văn học. 

Ví dụ:

 • Rarely does she go to park: Cô ấy hiếm khi đến công viên. 
 • Never does she go out on Sunday: Cô ấy không bao giờ ra ngoài vào chủ nhật. 

Cấu trúc

Có các dạng đảo ngữ thường gặp sau:

DạngCấu trúcVí dụ 
Đảo ngữ với các trạng từ tần suất (thường là các trạng từ mang nghĩa phủ định)Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever + trợ động từ + S + V 
(không bao giờ/hiếm khi ai đó làm gì.)
Seldom has he seldom seen anything stranger.

Rarely does one find good service these days.
Đảo ngữ với câu điều kiệnCâu điều kiện loại 1: Mệnh đề IF = Should S + V 

Câu điều kiện loại 2: Mệnh đề IF = Were  S + to-V/ Were + S… 

Câu điều kiện loại 3: Mệnh đề IF = Had + S + Phân từ II
Should we hear any further news, we will be in touch immediately.

Were I rich,  I could afford to buy an expensive car.

Had I not been late, I wouldn’t have missed the train.
Đảo ngữ với untilIt was not … until that…: mãi cho đến khi 
=> Not until + trợ động từ + S + V + that + …
Not until the teacher taught me did I know about it.
Đảo ngữ với Not only… but… also….Not only + trợ động từ + S + V + but… also…. (không những mà còn)Not only is she rich but also kind.
Đảo ngữ với Such và So… that: (Quá… đến nỗi mà)Such + tính từ + N + that + S + V

So + tính từ/trạng từ + trợ động từ + N + that + S + V
So much food did he eat that he became ill.
Such a lazy boy that no one likes him.
Đảo ngữ với cấu trúc No sooner… than (Ngay sau khi/Không bao lâu sau … thì)No sooner + trợ động từ + S + V + than + S + VNo sooner had I left the office than the phone rang.
Đảo ngữ với NO và NOTNo+ N + trợ động từ + S + Verb(inf)

Not any + N+ trợ động từ + S+ verb(inf)
No expensive things shall I give you from now on.
Đảo ngữ với ONLYOnly one: chỉ một
Only later: chỉ sau khi
Only in this way: chỉ bằng cách này
Only in that way: chỉ bằng cách kia
Only then + trợ động từ+ S+ V: chỉ sau khi
Only after+ N: chỉ sau khi
Only by V_ing / N: chỉ bằng cách này/ việc này
Only when + clause: chỉ khi
Only with + N: chỉ với
Only if+ clause: chỉ nếu như
Only in adv of time/ place: chỉ lúc/ở
Only …. + trợ động từ + S + V (câu 1 mệnh đề)hoặc
Only … + S + V + trợ động từ + S + V (câu 2 mệnh đề)
Only later did I realize who he was.

Only when I got home did I realize I forgot my umbrella. 
Đảo ngữ với các cụm từ có NoAt no time: không một lúc nào
On no condition: không với điều kiện nào
On no account : Không một lí do nào
Under/ in no circumstances: không một trường hợp nào
For no searson: không một lý do nào
In no way: không một cách nào
No longer: bây giờ không còn nữa
No where: không một nơi nào
No longer did he work as an accountant in that company. He found another job.

Under no circumstances are children to be left unattended at any time.

Under/In no circumstances did my teacher permit us to cheat in exams.
Đảo ngữ Nhấn mạnh tính từCụm tính ngữ làm C (bổ ngữ) của “to be” ra trước để nhấn mạnh, đồng thời đảo “to be” ra trước S (chủ ngữ).Difficult is the problem.
Đảo ngữ với phó từ chỉ cách thức (trạng từ)Phó từ + trợ động từ + S + VBeautifully did she sing.
Đảo ngữ Nhấn mạnh động từCó thể nhấn mạnh động từ ở thì hiện tại đơn và quá khứ đơn bằng cách thêm trợ động từ ở dạng tương ứng với thì.I did stay at home yesterday.
Đảo ngữ với phó từ chỉ nơi chốnPhó từ + V + SHere comes the fall.

Bài Tập Đảo Ngữ Tiếng Anh Có Đáp Án

Bài Tập Đảo Ngữ Tiếng Anh Có Đáp Án

Tự luận

Viết lại câu với hình thức đảo ngữ:

Ex1:

1. She had never been so happy before.

=> Never before…………………………………………

2. One rarely finds good service these days.

=> Rarely…………………………………………………

3. He not only spent all his money but also borrowed some from me.

=> Not only…………………………………………………

4. He had hardly left the office when the telephone rang.

=> No sooner………………………………………………

5. The door could not be opened without using force.

=> Only ……………………………………………………

Ex2: 

 1. Lily had never been to such a cozy restaurant.
 2. John in no way wants to be associated with this job.
 3. They had no sooner eaten lunch than the fly lay onto the dining table.
 4.  I rarely leave my house so early.
 5. People seldom appreciate this musician’s talent.
 6.  They would understand what had happened that night only later.
 7. They had met such bad people nowhere before.
 8. He understood little about the situation.

Đáp án:

Ex1:

 1. Never before had she been so happy.
 2. Rarely does one find good service these days.
 3. Not only did he spend  all his money but also borrowed some from me.
 4. No sooner had he left the office than the telephone rang.
 5. Only using force could the door be opened.

Ex2: 

 1. Never had Lily been to such a cozy restaurant.
 2. In no way does John want to be associated with this job.
 3. No sooner had they eaten lunch than the fly lay onto the dining table.
 4. Rarely do I leave my house so early.
 5. Seldom do people appreciate this musician’s talent.
 6. Only later would they understand what had happened that night.
 7. Nowhere had they met such bad people before.
 8. Little did he understand about the situation.

Trắc nghiệm

Ex1

1. Never ________ me again.

a. will be she love

b. she loves

c. she won’t love

d. she will love

2. Not only_______ but she is also very intelligent

a. she is beautiful

b. beautiful she is

c. is she beautiful

d. beautiful is she

3. No sooner___________ out that it rained.

a. did I go

b. I went

c. had I gone

d. I had gone

4. Seldom___________ the guitar.

a. he plays

b. does he play

c. he doesn’t play

d. he does play

5. Hardly___________a wrok whether son came back.

a. couldn’t she say

b. she could say

c. she couldn’t say

d. could she say

6. Often___________ a meeting.

a. do we have

b. we do have

c. have we

d. we have

7. Many a time___________ he wants to marry me

a. said he

b. he said

c. has he said

d. he has said

8. Only at weekend___________ my kids to Water Park

a. I don’t take

b. do I take

c. I take

d. I do take

9. So old ___________ that she couldn’t dance.

a. She wasn’t

b. she was

c. wasn’t she

d. was he

10. _______ here yesterday, you would have met me.

a. Were you

b. you were

c. Had you been

d. You had been

Đáp án

Ex1.

1a2c3c4b5d6a7c8b9d10c

Download bài tập câu đảo ngữ tiếng Anh 

Bạn hãy luyện tập nhiều hơn với câu đảo ngữ để nắm chắc kiến thức nhé. Dưới đây là tài liệu bài tập KISS English sưu tầm, hãy download để làm bạn nha.

Link download:

https://drive.google.com/file/d/1V6lm1BZRTrvubGWgjD-nnajHhqHlyO64/view

Xem video Câu Điều Kiện Loại 1 trong tiếng Anh | Ms Thuỷ KISS English

Lời Kết

Hy vọng các dạng bài tập đảo ngữ tiếng Anh có đáp án trên sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc xử lý loại bài tập này. Hãy luyện tập nhiều để thành thạo hơn bạn nhé. Chúc bạn học tốt! 

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo