Mẫu Bài Nói Tiếng Anh Về Chủ Đề Technology 2022 | KISS English

Mẫu Bài Nói Tiếng Anh Về Chủ Đề Technology 2022

Bài viết hôm nay, KISS English sẽ giới thiệu đến bạn mẫu các bài nói tiếng Anh về chủ đề technology cực hay. Cùng theo dõi nhé!

Xem video KISS English chia sẻ bí quyết thuyết trình hay mọi chủ đề. Bấm nút Play để xem ngay:

Ngày nay, công nghệ xuất hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống. Công nghệ có vai trò vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Vậy, nếu cần nói về chủ đề công nghệ bằng tiếng Anh, bạn đã tự tin để thể hiện quan điểm của mình chưa. Bài viết dưới đây, KISS English sẽ hướng dẫn bạn cách chuẩn bị bài nói tiếng Anh về chủ đề technology chi tiết. Cùng theo dõi nhé!

Cấu Trúc Bài Nói Tiếng Anh Chủ Đề Technology

Cấu Trúc Bài Nói Tiếng Anh Chủ Đề Technology
Cấu Trúc Bài Nói Tiếng Anh Chủ Đề Technology

Sau đây là gợi ý cấu trúc bài nói tiếng Anh chủ đề công nghệ:

Cấu trúc

Chào hỏi, giới thiệu chủ đề

Phân tích cách luận điểm

 • Luận điểm 1. Phân tích, giải thích, biện luận…
 • Luận điểm 2
 • .….

Tổng hợp vấn đề

 • Có thể đặt ra hoặc nhận các câu hỏi để người nghe cùng thảo luận. Lưu ý: Phần kết bài cũng không được đưa ra thêm luận điểm.

Để bài viết trở nên sinh động, đừng quên tham khảo các từ vựng, mẫu câu về chủ đề technology bạn nhé

Từ vựng

Từ vựngPhiên âmNghĩa 
Device/dɪˈvaɪs/Thiết bị
Computer/kəmˈpjutər/Máy tính
Laptop/ˈlæpˌtɑp/Máy tính xách tay
Smartphone/ˈsmɑːtfəʊn/ Điện thoại thông minh
Application/ˌæpləˈkeɪʃənỨng dụng
Feature/ˈfiʧər/Tính năng
Hardware/ˈhɑːdweə/Phần cứng 
Software/ˈsɒftweə/Phần mềm
Information Technology/ˌɪnfəˈmeɪʃən tɛkˈnɒləʤi/ Công nghệ thông tin
Advancements/ədˈvænsmənts/Sự tiến bộ 
Advanced/ədˈvænst/Tiên tiến 
Flexible /ˈflɛksəbl/ Linh động 
Breakthrough/ˈbreɪkˌθru/Sự đột phá
Online banking/ˈɒnˌlaɪn ˈbæŋkɪŋ/ Ngân hàng trực tuyến 
Online shopping/ˈɒnˌlaɪn ˈʃɒpɪŋ/ Mua sắm trực tuyến 
Maintenance/ˈmeɪntənəns/Bảo trì 
Social networking/ˈsəʊʃəl ˈnɛtwɜːkɪŋ/Mạng xã hội 
Online meetings/ˈɒnˌlaɪn ˈmiːtɪŋz/Họp trực tuyến 
Digital /ˈdɪʤɪtlSố, thuộc về số 
Internet security/ˈɪntəˌnɛt sɪˈkjʊərɪti/ An ninh mạng 
Convenience /kənˈviːniəns/Thuận tiện 
Inconvenience /ˌɪnkənˈviːniəns/  Bất tiện 

Một số cụm từ chủ đề technology

To go onlineSử dụng mạng 
Speed up the pace of somethingTăng tốc độ của cái gì đó 
Breakdown in the systemHỏng hóc hệ thống 
Undergo enormous changesTrải qua thay đổi đáng kể 
Require someone to be technically skilledYêu cầu ai đó phải có trình độ kỹ thuật

Mẫu Bài Nói Tiếng Anh Chủ Đề Technology

Mẫu Bài Nói Tiếng Anh Chủ Đề Technology
Mẫu Bài Nói Tiếng Anh Chủ Đề Technology

Trước tiên, chúng ta cùng xem qua một số đề bài nói tiếng Anh chủ đề công nghệ:

 • Technology makes lives easier – Công nghệ làm cuộc sống dễ dàng hơn.
 • Technology plays an important role in our life – Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống chúng ta.
 • The impact of technology – Tác động của công nghệ.
 • The positives and negatives of social media – Mặt tích cực và tiêu cực của mạng xã hội.
 • The breakthrough in artificial intelligence – Sự đột phá trong trí tuệ nhân tạo.
 • Talk about a technology innovation – Nói về 1 sáng kiến công nghệ.

Dưới đây là mẫu bài nói tiếng Anh về chủ đề công nghệ

Đề 1: Mặt tích cực và hạn chế của mua sắm online

The positives and the negatives of online shopping
Nowadays, with the explosion of technology, online shopping has become popular. Online shopping brings many benefits, but there are also certain inconveniences and risks. Here, I will present my personal opinion on this issue.

There are distinct advantages of online shopping: First, online shopping saves time. When you shop online, you don’t have to go out to the store, move and bring the goods home. In addition, it also helps us to be flexible when shopping. In comparison to a brick-and-mortar store with fixed hours, online shopping venues are available any time, day or night. Second, you can easily find the item at an affordable price. When shopping online, you can compare prices, varieties of many items you plan to shop easily and conveniently. Third, you have easy access to consumer reviews, which makes your purchase more informed. Another benefit of shopping online is that you can pay using a variety of online methods. Currently, many stores still only use cash payment, sometimes causing some inconvenience for buyers.

Besides the convenience, online shopping has disadvantages. Here are a few disadvantages of online shopping that might deter you: first, you cannot see and try on the items you are interested in, especially shoes and clothes. Next, you have to wait for the delivery. Depending on the item or online store you shop at, the time varies from 1 day to 1 month. Some products are very far away from you, so the shipping time is very long. Another problem that online shoppers don’t like is having to pay for shipping. Sometimes, too high shipping costs are also a factor that makes buyers consider buying online or buying in-store.

In short, online shopping brings many conveniences but also many inconveniences. In the future, I hope that online stores will continue to improve to provide a better experience for shoppers. The above are all my views on the advantages and disadvantages of shopping online.

Dịch

Hiện nay với sự bùng nổ của công nghệ, mua sắm online đã trở nên phổ biến. Mua sắm online mang lại nhiều tiện ích, tuy nhiên cũng có những bất tiện, rủi ro nhất định. Sau đây, tôi sẽ trình bày quan điểm cá nhân về vấn đề này.

Có những lợi thế khác biệt của mua sắm trực tuyến: Đầu tiên, mua sắm online giúp tiết kiệm thời gian. Khi mua hàng trực tuyến, bạn không cần phải ra ngoài cửa hàng, di chuyển và mang hàng hóa về nhà. Thêm vào đó, nó còn giúp chúng ta linh động thời gian mua sắm. So với một cửa hàng truyền thống có giờ cố định, các địa điểm mua sắm trực tuyến luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào, ngày hay đêm.
Thứ hai, bạn có thể dễ dàng tìm ra mặt hàng với giá cả phải chăng. Khi mua sắm online, bạn có thể so sánh giá cả, chủng loại rất nhiều mặt hàng bạn dự định mua sắm dễ dàng và thuận tiện. Thứ ba, bạn có thể dễ dàng tiếp cận các đánh giá của người tiêu dùng, điều này giúp cho việc mua hàng của bạn sáng suốt hơn. Một lợi ích khác của mua sắm trực tuyến là bạn có thể thanh toán bằng nhiều phương thức trực tuyến khác nhau. Hiện nay, ở nhiều cửa hàng vẫn chỉ sử dụng thanh toán tiền mặt, đôi khi gây ra một số bất tiện cho người mua.

Bên cạnh những thuận tiện thì mua sắm online có những bất tiện. Dưới đây là một số nhược điểm của mua sắm qua trực tuyến có thể cản trở bạn: Đầu tiên, bạn không thể nhìn tận mắt, thử những món hàng bạn hứng thú, đặc biệt là mặt hàng giày dép, quần áo. Tiếp theo, bạn phải chờ đợi để được giao hàng. Tùy vào mặt hàng, cửa hàng online bạn mua sắm mà thời gian giao động từ 1 ngày đến 1 tháng. Có những sản phẩm rất xa bạn, do vậy, thời gian vận chuyển kéo rất dài. Một vấn đề nữa mà người mua hàng trực tuyến không thích đó là phải trả phí vận chuyển. Đôi khi, phí vận chuyển quá cao cũng là một yếu tố làm người mua đắn đo cân nhắc giữa mua hàng online hay mua hàng tại cửa hàng.
Tóm lại, mua sắm trực tuyến mang lại nhiều thuận tiện nhưng cũng không ít bất tiện. Trong tương lai, mong rằng các cửa hàng trực tuyến sẽ ngày càng cải thiện để đem đến trải nghiệm tốt hơn cho người mua sắm. Trên đây là tất cả quan điểm của tôi về thuận tiện và bất lợi khi mua sắm trực tuyến.

Đề 2: Vai trò của công nghệ trong cuộc sống

The role of technology in life

Over the years, technology has revolutionized our world and daily lives. Technology has appeared in all areas of life, from education to health, art, entertainment, economy,… Technology makes everything smarter, more convenient.

First, technology makes social connections more convenient. As long as the smart device connects to wifi, we can easily text, call, video call, online meeting, … without having to travel as far as before. Second, technology helps to absorb people’s knowledge more diversely, more and faster. Just sitting at home, you can also learn anything online that interests you. A lot of knowledge has been shared on the internet. Next, for huge amounts of information data, the development of digital technology will make it possible for everything to be easily stored in many devices, such as laptops, mobile phones, computers. desktop or tablet. The data stored online will be accessed quickly and easily through any device that can connect to the internet.

Another area where technology clearly plays a role is entertainment. Today, we have many forms of entertainment such as playing games, listening to music, watching movies, reading newspapers online, which is extremely convenient. In the economic field, thanks to technology, many new business forms have appeared such as online sales, online teaching, financial services, advertising, …

In conclusion, technology plays an extremely important role in our lives. We should know how to apply technology to make life more convenient.

Dịch:

Besides the convenience, online shopping has disadvantages. Here are a few disadvantages of online shopping that might deter you: first, you cannot see and try on the items you are interested in, especially shoes and clothes. Next, you have to wait for the delivery. Depending on the item or online store you shop at, the time varies from 1 day to 1 month. Some products are very far away from you, so the shipping time is very long. Another problem that online shoppers don’t like is having to pay for shipping. Sometimes, too high shipping costs are also a factor that makes buyers consider buying online or buying in-store.

In short, online shopping brings many conveniences but also many inconveniences. In the future, I hope that online stores will continue to improve to provide a better experience for shoppers. The above are all my views on the advantages and disadvantages of shopping online.

Dịch:

Trong những năm qua, công nghệ đã cách mạng hóa thế giới và cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Công nghệ đã xuất hiện trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ giáo dục đến y tế, nghệ thuật, giải trí, kinh tế,… Công nghệ giúp mọi thứ trở nên thông minh hơn, tiện lợi hơn.
Đầu tiên, công nghệ giúp việc kết nối xã hội thuận tiện hơn. Chỉ cần thiết bị thông minh kết nối với wifi, chúng ta có thể dễ dàng nhắn tin, gọi điện, gọi video, họp trực tuyến,… mà không cần di chuyển xa xôi như trước kia. Thứ hai, công nghệ giúp cho việc tiếp thu kiến thức của con người trở nên đa dạng hơn, nhiều hơn và nhanh hơn. Chỉ cần ngồi tại nhà, bạn cũng có thể học bất cứ thứ gì trên mạng mà bạn quan tâm. Vô vàn kiến thức đã được chia sẻ trên internet.

Tiếp theo, đối với những dữ liệu thông tin khổng lồ thì sự phát triển của công nghệ số sẽ tạo điều kiện để toàn bộ mọi thứ có thể được lưu trữ dễ dàng trong nhiều thiết bị, ví dụ như laptop, điện thoại di động, máy tính để bàn hoặc máy tính bảng. Những dữ liệu được lưu trữ trực tuyến sẽ được truy cập nhanh chóng và dễ dàng thông qua bất cứ thiết bị nào có thể kết nối internet.
Một lĩnh vực nữa mà công nghệ thể hiện rất rõ vai trò đó là giải trí. Ngày nay, chúng ta có nhiều hình thức giải trí như chơi game, nghe nhạc, xem phim, đọc báo online vô cùng thuận tiện. Ở lĩnh vực kinh tế, nhờ công nghệ mà rất nhiều hình thức kinh doanh mới xuất hiện như bán hàng online, dạy học online, dịch vụ tài chính, quảng cáo,…
Kết luận lại, công nghệ có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nên biết cách ứng dụng công nghệ để cuộc sống trở nên thuận tiện hơn.

Cách Luyện Nói Tiếng Anh Về Chủ Đề Technology Cuốn Hút

Cách Luyện Nói Tiếng Anh Về Chủ Đề Technology Cuốn Hút
Cách Luyện Nói Tiếng Anh Về Chủ Đề Technology Cuốn Hút

Sau khi đã hoàn thành nội dung bài nói, bạn cần luyện tập để sao cho bài nói được hay và cuốn hút. Một điều không thể bỏ qua đó là cần chuẩn bị và luyện tập thật tốt. Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn luyện tập:

Luyện tập phát âm đúng. Đối với những từ bạn chưa rõ cách phát âm, hãy tra từ điển và luyện tập nhiều lần để nhuần nhuyễn nhé. Đừng quên luyện đọc đúng trọng âm, nhấn nhá. Việc phát âm chuẩn cũng đã làm bài thuyết trình của bạn trở nên thu hút hơn rất nhiều rồi đó.

Chuẩn bị phần mở đầu và kết thúc rõ ràng. Ngoài việc luyện tập phần chính của bài thuyết trình thì bạn cần luyện tập phần mở đầu và kết thúc bài. Một số mẫu câu tham khảo phần mở đầu:

Chào hỏi:

 • Good morning/afternoon everyone/ladies and gentlemen. (Chào buổi sáng/buổi chiều mọi người/quý vị và các bạn)
 • Hi, everyone. I’m Sam Hayward. Good to see you all. (Chào mọi người. Tôi là Sam Hayward. Rất vui được gặp tất cả các bạn)
 • Let me introduce myself; my name is …, (Tôi xin giới thiệu một chút về bản thân, tên của tôi là…)

Giới thiệu chủ đề:

 • Today I am here to present to you about [topic]….(Tôi ở đây hôm nay để trình bày với các bạn về…)
 • As you all know, today I am going to talk to you about [topic]….(Như các bạn đều biết, hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn về…)

Kết thúc:

 • That’s all I want to say about… (Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về…)
 • To sum up/conclude. (Để tóm tắt, kết luận)
 • I’d like to end by emphasizing the main points. (Tôi muốn kết thúc bằng cách nhấn mạnh những điểm chính)
 • I’d like to end with a summary of the main points. (Tôi muốn kết thúc với một bản tóm tắt các điểm chính)

Gửi lời cảm ơn:

 • I’d like to thank you for taking time out to listen to my presentation. (Tôi cảm ơn bạn vì đã dành thời gian lắng nghe bài thuyết trình của tôi.)
 • Thank you for listening/your attention. (Cảm ơn vì sự lắng nghe/sự chú ý của bạn)
 • Many thanks for coming. (Cảm ơn rất nhiều vì đã đến)
 • Thank you for listening / for your attention. (Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ tập trung)

Ngoài chuẩn bị nội dung, luyện tập nói, bạn cũng cần chú ý đến trang phục phù hợp, nét mặt, phong thái tự tin để gây sự ấn tượng với người theo dõi nhé!

Lời Kết
Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong cách để chuẩn bị, viết bài cũng như cách trình bày bài nói tiếng Anh chủ đề technology. Hãy luyện tập trau dồi chủ đề này cũng như nhiều chủ đề khác để vốn tiếng Anh của bạn ngày càng tốt hơn nhé! Chúc bạn học tốt!

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo