Bài Luận Tiếng Anh Về Người Phụ Nữ | KISS English

Bài Luận Tiếng Anh Về Người Phụ Nữ

Trong bài viết này, KISS English sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách viết bài luận tiếng anh về nguời phụ nữ. Hãy theo dõi nhé.

Xem video của KISS English về cách học từ vựng tiếng Anh siêu tốc nhớ lâu tại đây nhé:

Người phụ nữ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống dù là thời xưa hay ngày nay. Và người phụ nữ cũng là chủ đề phổ biến trong các bài viết tiếng Anh. Trong bài viết này, KISS English sẽ cùng các bạn tìm hiểu cách viết bài luận tiếng anh về người phụ nữ. 

Bố Cục Bài Luận Tiếng Anh Về Người Phụ Nữ

Bố Cục Bài Luận Tiếng Anh Về Người Phụ Nữ
Bố Cục Bài Luận Tiếng Anh Về Người Phụ Nữ

Mở bài

Giới thiệu chủ đề bài viết đang hướng tới: vai trò của người phụ nữ.

Thân bài

Vai trò của người phụ nữ trong gia đình:

  • Chăm sóc con cái.
  • Quản lý chi tiêu.
  • Tạo ảnh hưởng, kết nối giữa các thành viên trong gia đình.
  • Vai trò của người phụ nữ trong xã hội:

Vai trò trong xã hội:
– Những người phụ nữ anh hùng, dũng cảm đứng lên chống giặc ngoại xâm.
– Những người phụ nữ là chủ tịch các tập đoàn lớn.
– Những người phụ nữ hoạt động vì xã hội.

Kết bài

Tổng kết lại vai trò của người phụ nữ và nhấn mạnh nó.
Rút ra thông điệp về cách suy nghĩ, hành động cho giới trẻ.

Lưu ý:

Với mỗi luận điểm trong phần thân bài các bạn nên triển khai theo hướng 3 phần của một đoạn văn tổng – phân – hợp. Cụ thể: Nêu luận điểm, giải thích luận điểm, nêu lý lẽ, dẫn chứng, kết lại luận điểm đó.

Khi chuyển sang ý kế tiếp thì các bạn nên có thêm những từ nối để bố cục đoạn văn thêm mạch lạc và có hệ thống.

Sau khi hoàn thành bài viết luận của mình, đừng dừng lại mà hãy đọc bài, rà soát và sửa những lỗi còn tồn đọng trong bài viết nhé. Đừng để mất điểm vì những lỗi không đáng có nha!

Các lỗi thường mắc phải khi viết bài luận là: Spelling (Chính tả), Grammar (Ngữ pháp). Punctuation (Dấu câu), Expression (Diễn đạt),…

Từ Vựng Thường Dùng Trong Bài Luận Tiếng Anh Về Người Phụ Nữ

Từ Vựng Thường Dùng Trong Bài Luận Tiếng Anh Về Người Phụ Nữ
Từ Vựng Thường Dùng Trong Bài Luận Tiếng Anh Về Người Phụ Nữ
Từ vựngCách đọcNghĩa
take care of her childrenchăm sóc những đứa con của cô ấy
play an important rolegiữ một vai trò quan trọng
take the responsibility forchịu trách nhiệm về
support the familyhỗ trợ gia đình
society /səˈsaɪ.ə.ti/xã hội
household activitiesviệc nhà
children/ˈtʃɪl.drən/trẻ con
workplace /ˈwɜːk.pleɪs/nơi làm việc
workforce /ˈwɜːk.fɔːs/thị trường lao động
organize /ˈɔː.ɡən.aɪz/ sắp xếp
Clean her housedọn dẹp nhà của cô ấy
Prepare meals for her familychuẩn bị bữa ăn cho gia đình
Work to get moneylàm việc để kiếm tiền
Go shoppingđi mua sắm
Feminism/ˈfem.ɪ.nɪ.zəm/nữ quyền
Work at officelàm việc ở văn phòng
unequal/ʌnˈiː.kwəl/bất bình đẳng
female/ˈfiː.meɪl/phụ nữ
Visit her parentsthăm bố mẹ cô ấy

Một Số Mẫu Bài Luận Tiếng Anh Về Người Phụ Nữ

Mẫu 1: 

There is no doubt that women nowadays play an extremely essential role in the growth and development of the world’s modern society, in particular by the work of them in both workplace and home. Their roles are highly appreciated through what they bring in to our lives, which raises awareness of the work of women in recent years.

Unlike in the past, there is a significant growing number of women who have made great steps in the workforce, which strengthens the position of women in various aspects of life. It is clearly seen that most of female now decide to find a job to support their family. According to a survey in 2016, the rate of employed women in total employment in Vietnam maintains at 71%, compared to 80.6% in men. Also, dramatic changes have happened in the role, ambitions and attitude of women. Women are affirming their work in different industries which are far from the ‘traditional role’ as a housewife only such as IT, politics, management, military force, etc. For example, in administration, Mrs. Mai Kieu Lien is the CEO of Vinamilk and Vietjet Air has had Mrs. Nguyen Thi Phuong Thao to be this airline’s CEO. Women are proving their incredible work outside home at their workplace. 

While modern women have stable jobs in order to increase income to support and maintain the family, they are still able to manage the work both inside and outside the home. At home, most women take the responsibility for caring, raising, educating children and managing household activities along with the help of other family members. They also show their incredible capabilities to deal with home income and outcome. Women know how to create a personal influence on family members, organize family lives and connect the love, which make families closer and happier.

Women are heroes in not only caring for families, but also taking part in different social activities. By nature, women play their all the roles with great responsibilities to make a healthy family, solid society and powerful country.  There will be no limit for women to extend their work nicely in any areas.

Bài dịch:

Không còn nghi ngờ gì nữa, phụ nữ ngày nay đóng một vai trò cực kỳ thiết yếu trong sự tăng trưởng và phát triển của xã hội hiện đại, cụ thể là bằng những công việc của họ ở cả nơi làm việc và ở gia đình. Vai trò của họ được đánh giá cao thông qua những gì họ mang lại cho cuộc sống của chúng ta, điều đã nâng cao nhận thức về công việc của phụ nữ trong những năm gần đây.

Không giống như trong quá khứ, đã có một số lượng đáng kể phụ nữ có những bước tiến lớn trong lực lượng lao động, giúp củng cố vị trí của phụ nữ trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Theo một khảo sát năm 2016, tỷ lệ phụ nữ có việc làm trong tổng số việc làm tại Việt Nam duy trì ở mức 71%, so với con số 80,6% ở nam giới. Rõ ràng là hầu hết phụ nữ hiện nay quyết định tìm kiếm cho mình  một công việc để hỗ trợ gia đình. Ngoài ra, đã xuất hiện những thay đổi mạnh mẽ trong vai trò, tham vọng và thái độ của phụ nữ. Phụ nữ đang khẳng định vị trí của họ trong các ngành nghề khác nhau, khác xa với ‘công việc truyền thống’ là nội trợ, như CNTT, chính trị, quản lý, quân sự, v.v. Ví dụ, trong ngành quản trị, bà Mai Kiều Liên là CEO của Vinamilk và Vietjet Air có bà Nguyễn Thị Phương Thảo là CEO của hãng hàng không này. Phụ nữ đang chứng minh những công việc đáng kinh ngạc tại nơi làm việc của họ.

Trong khi phụ nữ hiện đại có công việc ổn định để hỗ trợ và duy trì gia đình, họ vẫn có khả năng quản lý công việc cả trong và ngoài tổ ấm. Ở nhà, hầu hết phụ nữ nhận về mình trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em và quản lý các hoạt động, cùng với sự giúp đỡ của các thành viên khác trong gia đình. Phụ nữ cũng cho thấy khả năng đáng kinh ngạc của họ trong việc quản lý tiền bạc thu chi tại gia. Phụ nữ biết cách tạo ảnh hưởng lên các thành viên khác, tổ chức cuộc sống gia đình và kết nối tình yêu, khiến gia đình gần gũi và hạnh phúc hơn.

Phụ nữ là những anh hùng trong việc chăm sóc gia đình và trong việc tham gia các hoạt động xã hội khác nhau. Bằng một cách rất tự nhiên, phụ nữ có vai trò lớn lao tạo nên một gia đình khỏe mạnh, xã hội vững chắc và đất nước hùng mạnh. Sẽ không có giới hạn cho phụ nữ để mở rộng vị trí, công việc của họ trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Mẫu 2:

Nowadays, the role of women has become much more dominant than it used to be in the past. It’s the fact we can’t deny that the liberation of the women from domestic duties and subservient status has actually brought them an independently social equal position to that of men. Furthermore, it’s easy to detect in Vietnam that women’ role is still changing in both family and social functions in modern community for the better.

From the archaic centuries in any eastern countries like Vietnam, women had been underestimated for their feeble and forbearing nature. Therefore, the sterner sex always claimed superiority of ability and looked down on the fair sex. Therefore,only men could study and work while women must be stay at home to take care of household duties.

That’s what happened in the past, how about the moment? Of course, women still do housework but now the vocation is also shared with men. In some families, the fathers help their wives to pick children up, organize the furniture of the house and even wash clothes or cook meals. It seems that domestic duties are ascribed to both men and women since women also have their own jobs like men.

Women also take part in many social functions of the communities. There are women ambassadors, ministers, women commander-in-chiefs and senators in Vietnam. They even achieve high positions in their companies or offices.

In my opinion, women are better managers than men, since they attain such mild and lenient delicacies to settle tense affairs in the most suitable, convenient ways. They also get the calmness and composure to face with difficult, puzzling and urgent problems rather than being impatient like men. Moreover, women have also got the confidence to stand out among men.

In conclusion, women’s role is becoming more and more prominent in the society. Their functions are now quite active and this definitely will make the world better since both men and women can work together to improve and build it more perfect.

Bài dịch:

Ngày nay, vai trò của phụ nữ đã trở nên chiếm ưu thế hơn nhiều so với trước đây. Một thực tế mà chúng ta không thể phủ nhận là sự giải phóng phụ nữ khỏi những bổn phận trong gia đình và địa vị phụ bạc đã thực sự mang lại cho họ một vị trí xã hội bình đẳng độc lập so với nam giới. Hơn nữa, ở Việt Nam, có thể dễ dàng phát hiện ra rằng vai trò của phụ nữ vẫn đang thay đổi trong cả gia đình và chức năng xã hội trong cộng đồng hiện đại để tốt hơn.

Từ những thế kỷ xa xưa ở bất kỳ quốc gia phương đông nào như Việt Nam, phụ nữ đã bị đánh giá thấp vì bản tính yếu đuối và thiếu phụ thuộc của họ. Vì vậy, phái mạnh luôn tự cho mình là người vượt trội về năng lực và coi thường phái đẹp. Vì vậy, chỉ có nam giới mới được học tập và làm việc, nữ giới phải ở nhà lo việc gia đình.

Đó là những gì đã xảy ra trong quá khứ, còn hiện tại thì sao? Tất nhiên, phụ nữ vẫn làm việc nhà nhưng bây giờ thiên chức cũng được chia sẻ cho đàn ông. Ở một số gia đình, các ông bố giúp vợ đón con, sắp xếp đồ đạc trong nhà, thậm chí giặt quần áo, nấu ăn. Có vẻ như bổn phận gia đình được quy định cho cả nam và nữ vì phụ nữ cũng có công việc riêng như nam giới.

Phụ nữ cũng tham gia vào nhiều chức năng xã hội của cộng đồng. Có các nữ đại sứ, bộ trưởng, nữ tổng tư lệnh và thượng nghị sĩ tại Việt Nam. Thậm chí, họ còn đạt được những vị trí cao trong công ty hoặc văn phòng của mình.

Theo tôi, phụ nữ là những người quản lý tốt hơn nam giới, vì họ biết cách nhẹ nhàng và khoan dung để giải quyết những công việc căng thẳng theo những cách phù hợp và thuận tiện nhất. Họ cũng có được sự bình tĩnh và điềm tĩnh để đối mặt với những vấn đề khó khăn, phân vân và cấp bách chứ không nóng nảy như nam giới. Hơn nữa, phụ nữ cũng có được sự tự tin để nổi bật trước nam giới.

Tóm lại, vai trò của phụ nữ ngày càng trở nên nổi bật hơn trong xã hội. Các chức năng của họ hiện đang hoạt động khá tích cực và điều này chắc chắn sẽ làm cho thế giới tốt đẹp hơn vì cả nam giới và phụ nữ đều có thể làm việc cùng nhau để cải thiện và xây dựng nó hoàn hảo hơn

Lời Kết 

Trên đây là tất cả những thông tin có ích cho bài luận tiếng Anh về người phụ nữ mà KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng bài viết này phù hợp với bạn. Chúc bạn có thời gian học vui vẻ và hiệu quả.

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo