20 Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh (2022) | KISS English

20 Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh (2022)

Trong bài viết này, KISS English sẽ cùng các bạn ôn tập lại 20 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh. Hãy theo dõi nhé.

Xem video KISS English hướng dẫn học thuộc lòng 12 thì trong tiếng Anh một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Kì thi THPT QG là được xem là một trong những kì thi quan trọng nhất đời học sinh, bởi vậy các bạn cần phải chuẩn bị thật kĩ càng. Trong bài viết hôm nay, KISS English sẽ cùng các bạn ôn tập lại 20 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh.

20 Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Ôn Thi THPT QG

20 Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Ôn Thi THPT QG
20 Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh Ôn Thi THPT QG

Chuyên đề 1. Các thì (tenses)

Chuyên đề 2. Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject – verb agreement)

Chuyên đề 3. Danh động từ và động từ nguyên thể (gerund and infinitive)

Chuyên đề 4. Câu giả định (subjunctive)

Chuyên đề 5. Câu bị động (passive voice)

Chuyên đề 6. Câu gián tiếp (reported speech)

Chuyên đề 7. Mệnh đề quan hệ (relative clauses)

Chuyên đề 8. Comparison

Chuyên đề 9. Liên từ (conjunctions)

Chuyên đề 10. Mạo từ (articles)

Chuyên đề 11. Giới từ (prepositions)

Chuyên đề 12. Các từ (cụm từ) diễn tả số lượng (expressions of quantity)

Chuyên đề 13. Ngữ động từ: (prasal verbs)

Chuyên đề 14. Cấu tạo từ (word formation)

Chuyên đề 15. Đảo ngữ (inversions)

Chuyên đề 16. Sự kết hợp từ (collocations)

Chuyên đề 17. Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses)

Chuyên đề 18. Ngữ âm (phonetics)

Chuyên đề 19. Kỹ năng đọc (reading skills)

Chuyên đề 20. Chức năng giao tiếp (communication skill)

Xem đầy đủ chi tiết tại đây: https://fd.getpedia.net/pdf/viewer.html?

Tóm Tắt 20 Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh 

Tóm Tắt 20 Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh 
Tóm Tắt 20 Chuyên Đề Ngữ Pháp Tiếng Anh 

Chuyên đề 1: Tenses (Các thì trong Tiếng Anh)

12 thì tiếng Anh cơ bản chia vào 3 nhóm:

Nhóm thì ở hiện tại:

 • Simple present: Thì hiện tại đơn
 • Present Continuous: Thì hiện tại tiếp diễn
 • Present Perfect: Thì hiện tại hoàn thành
 • Present Perfect Continuous: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

Ứng dụng đề thi:
– Phân biệt Hiện tại hoàn thành & Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
– Kết hợp hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

e.g. You ______ a lot since the last time I saw you.
A. changed
B. has changed
C. is changing
D. have changed

Nhóm thì ở quá khứ:

 • Past Simple: Thì quá khứ đơn.
 • Past Continuous: Thì quá khứ tiếp diễn
 • Past Perfect: Thì quá khứ hoàn thành
 • Past Perfect Continuous: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Ứng dụng đề thi:
– Phân biệt Hiện tại hoàn thành & Quá khứ hoàn thành
– Cách kết hợp Quá khứ đơn & Quá khứ tiếp diễn
– Cách kết hợp Quá khứ đơn & Quá khứ hoàn thành

e.g. When they arrived we _________ the test.
A. had already started
B. have already started
C. starts
D. already starting

Nhóm thì ở tương lai:

 • Simple Future: Thì tương lai đơn
 • Future Continuous: Thì tương lai tiếp diễn
 • Future Perfect: Thì tương lai hoàn thành 
 • Future Perfect Continuous: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn

Ứng dụng đề thi: Kết hợp Tương lai đơn & Hiện tại đơn trong Câu điều kiện

Xem thêm bài viết của KISS English:

Chuyên đề 2: Gerund and infinitive – Các dạng thức của động từ

Gerund – Danh động từ (V – ing)
V – infinitive – Động từ nguyên thể (to – V)

e.g. It is necessary that you avoid_______ him during the working session.
A. disturb
B. to disturb
C. disturbing
D. disturbs

Chuyên đề 3: Modal verbs : Động từ khuyết thiếu

Can/Could/May/Might/Ought to/…
Xem thêm: Động từ khuyết thiếu

Ứng dụng đề thi: Câu điều kiện

Chuyên đề 4: Types of Words – Các loại từ

 • Noun: Danh từ
 • Pronoun: Đại từ
 • Verb: Động từ/Phrasal Verb (cụm động từ)
 • Adjective: Tính từ
 • Adverb: Trạng từ
 • Preposition: Giới từ
 • Conjunction: Liên từ 
 • Interjection: Thán từ
 • Article: Mạo từ   

Chuyên đề 5: Comparison – So sánh

Equal Comparison: So sánh ngang bằng
Comparative: So sánh hơn
Douple Comparative: So sánh kép
Superlative: So sánh nhất

Chuyên đề 6: Passive Voice – Câu bị động

Loại 1: Bị động với các thì không tiếp diễn
Công thức tổng quát: BE + PAST PARTICIPLE

Loại 2: Bị động với các thì tiếp diễn
Công thức tổng quát: BE + BEING + PAST PARTICIPLE

e.g. Excuse me. Is this seat………………?
A. taking
B. took
C. occupy
D. taken

Chuyên đề 7: Reported speech – Câu gián tiếp

e.g. “If I were you, I would take the job,” said my colleague.A. My colleague was thinking about taking the job.
B. My colleague advised me to take the job.
C. My colleague introduced the idea of taking the job to me.
D. My colleague insisted on taking the job for me

Xem thêm bài viết của KISS English:

Chuyên đề 8: Subject & Verb Agreement – Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 

e.g. The decision regarding the merger of the two companies _____ to the public yesterday.

A. was announced

B. announced

C. were announced

D. announcing

Chuyên đề 9: Subjunctive – Câu giả định

Conditional sentences – Câu điều kiện 

Conditional sentences type 1: Câu điều kiện loại 1

Conditional sentences type 2: Câu điều kiện loại 2

Conditional sentences type 3: Câu điều kiện loại 3

WISH / IF ONLY – Câu điều ước

Present wish: Điều ước ở hiện tại

Past wish: Điều ước ở quá khứ

Future wish: Điều ước ở tương lai

Chuyên đề 10: Inversions – Đảo ngữ

Đảo ngữ với câu điều kiện

Đảo ngữ với NO

Đảo ngữ với trạng từ phủ định

Đảo ngữ với ONLY

Đảo ngữ với NOT ONLY… BUT ALSO

Đảo ngữ với TILL/UNTIL

Chuyên đề 11: Word formation – Cấu tạo từ

Cách thành lập danh từ

Cách thành lập tính từ

Cách thành lập động từ

Chuyên đề 12: Collocations – Sự kết hợp từ

Collocation là gì?

Tổng hợp collocation của các động từ thường gặp

Xem thêm:  Các thì sử dụng phổ biến nhất trong IELTS Speaking

Chuyên đề 13: Clauses – Mệnh đề

Adverbial clauses: Mệnh đề trạng ngữ

Relative clause: Mệnh đề quan hệ

Nouns clause: Mệnh đề danh ngữ

Chuyên đề 14: Phonetics – Ngữ âm

Chuyên đề 15: Reading – Đọc hiểu

Xem thêm bài viết của KISS English:

Lời Kết 

Trên đây là 20 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh mà KISS English muốn chia sẻ với bạn. Hy vọng bài viết này hay và bổ ích với các bạn. Chúc các bạn có thời gian vừa học vừa chơi vui vẻ cùng những câu đố bằng tiếng Anh.

DÀNH CHO BỐ MẸ

GIÚP CON GIỎI TIẾNG ANH


Nhẹ Nhàng - Tự Nhiên - Khoa Học


XEM NGAY >>
Ms Thủy
 

Tên đầy đủ: Hoàng Minh Thủy. - Là người sáng lập Trung Tâm Tiếng Anh KISS English (thành lập ngày 16/08/2017) - Là tác giả của Bộ Sách Tiếng Anh "BOOM! ENGLISH" (ra mắt ngày 20/11/2023). - Là giảng viên chính của Hơn 20 Khóa Học Tiếng Anh Online, với hơn 20.000 học viên đã và đang học. - Đặc biệt, Ms Thủy được nhiều người biết đến với kênh TikTok @msthuy hơn 1,6 triệu người theo dõi, trang Facebook "KISS English" hơn 520.000 người theo dõi và kênh Youtube "KISS English Center" hơn 325.000 người đăng ký. - Tìm hiểu thêm về Thủy tại link: Giới thiệu tác giả... - Với sứ mệnh "Giúp 1 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh" - Ms Thuỷ rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Nếu bạn yêu mến Thuỷ, hãy kết bạn với Thuỷ nhé...

Contact Me on Zalo