Xác Nhận Email KISS English

Hãy xác nhận email!

xac nhan dang ky email

Nếu bạn KHÔNG làm bước này, bạn sẽ KHÔNG nhận được thông báo/ tài liệu từ chúng tôi.

Email với tiêu đề “Xác nhận đăng ký từ KISS English” vừa được gửi đến bạn, hãy nhấn vào link xác nhận trong mail để hoàn thành đăng ký.

Lưu ý: kiểm tra hộp mail SPAM nếu không tìm thấy trong hộp mail chính!

Hãy đánh dấu sao ⭐ tất cả email từ <Ms Thuỷ KISS English> thuy@kissenglishcenter.com, để chắc chắn bạn sẽ nhận được mail từ Thuỷ nhé.

Chúc bạn thành công!
Ms Thuỷ