Video HỌC THỬ Các Khoá Học Online KISS English

1. START Your English - Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu

Trọn bộ 60 video, ưu đãi 90% chỉ còn 199k đồng

2. KISS Pronunciation - Phát Âm Tiếng Anh

Trọn bộ 52 video, ưu đãi 51% chỉ còn 986k đồng

3. KISS Vocabulary - Từ Vựng Tiếng Anh

Trọn bộ 190 video, ưu đãi 51% chỉ còn 586k đồng

4. KISS Listening - Luyện Nghe Tiếng Anh

90 audio & 90 video, ưu đãi 51% chỉ còn 886k đồng

5. KISS Speaking - Luyện Nói Tiếng Anh

Trọn bộ 196 audio, ưu đãi 51% chỉ còn 886k đồng

6. KISS Daily Talk - Học Tiếng Anh Theo Chủ Đề

Trọn bộ 40 video, trị giá 990k đồng

7. Confusing Words - Những Cặp Từ Dễ Gây Nhầm Lẫn

Trọn bộ 31 video, ưu đãi 68% chỉ còn 686k đồng

VIP MEMBER - COMBO 5+2 KHOÁ HỌC ONLINE

Tất cả các khoá học online 2,686 triệu đồng

Copyright 2020 KISS English

Hotline: 0909683543 | thuy@kissenglishcenter.com | 525/33 Tô Hiến Thành, Q.10, HCM