[UPDATE] Lịch Khai Giảng Các Khóa Học Tiếng Anh tại KISS English

KHÓA HỌC GIAO TIẾP MIỄN PHÍ (2 BUỔI)

Mã khóa học

Lịch học

Ngày học

Giờ học

Tình trạng

FREE 20

Thứ 7, CN (Chiều)

30/03 & 01/04

14h30 - 16h30

Sắp khai giảng...

FREE 21

Thứ 7, CN (Chiều)

07/04 & 08/04

14h30 - 16h30

Sắp khai giảng...


KHÓA HỌC GIAO TIẾP CƠ BẢN (24 BUỔI - 2 THÁNG)

Mã khóa học

Lịch học

Giờ học

Khai giảng

Kết thúc

Tình trạng

Seeding 8

Thứ 2-4-6 (sáng)

10h00 - 11h30

08/09/2017

06/11/2017

Sắp khai giảng...

Seeding 9

Thứ 2-4-6 (chiều)

17h45 - 19h15

08/09/2017

06/11/2017

Sắp khai giảng...

Seeding 10

Thứ 3-5-7 (chiều)

17h45 - 19h15

09/09/2017

09/11/2017

Sắp khai giảng...


KHÓA HỌC GIAO TIẾP THEO CHỦ ĐỀ (24 BUỔI - 2 THÁNG)

Mã khóa học

Lịch học

Giờ học

Khai giảng

Kết thúc

Tình trạng

Blossom 7

Thứ 2 - 4 - 6

19h30 - 21h

09/08/2017

09/10/2017

Sắp khai giảng...

Blossom 8

Thứ 3 - 5 - 7

19h30 - 21h

14/08/2017

14/10/2017

Sắp khai giảng...

Blossom 9

Thứ 3 - 5 - 7

17h45 - 19h15

07/09/2017

07/11/2017

Sắp khai giảng...


KHÓA HỌC GIAO TIẾP CHUYÊN SÂU (24 BUỔI - 2 THÁNG)

Mã khóa học

Lịch học

Giờ học

Khai giảng

Kết thúc

Tình trạng

Booming 5

Thứ 2 - 4 - 6

19h30 - 21h

11/10/2017

11/12/2017

Sắp khai giảng...

Booming 6

Thứ 2 - 4 - 6

19h30 - 21h00

16/10/2017

16/12/2017

Sắp khai giảng...