hướng dẫn đăng nhập
kiss english ONLINE

LƯU Ý: Bạn chỉ có thể đăng nhập sau khi hoàn tất thanh toán sau 24h đồng hồ.

TÓM TẮT: đăng nhập theo 3 bước sau

Sau khi đăng nhập thành công, chọn ĐÚNG khóa học bạn đã đã đăng ký để bắt đầu học.

LƯU Ý: Nếu bạn đã làm theo hướng dẫn trên, nhưng vẫn không đăng nhập được, vui lòng bấm vào nút bên dưới để được chúng tôi hỗ trợ.

hoặc, Inbox Zalo: 0938208014
Contact Me on Zalo