hướng dẫn đăng nhập
kiss english ONLINE

Vui lòng xem kỹ video này nhé:

LƯU Ý: Bạn chỉ có thể đăng nhập hệ thống sau khi hoàn tất thanh toán sau 24h đồng hồ.

Đăng nhập theo 3 bước dưới đây:

Sau khi đăng nhập thành công, chọn ĐÚNG khóa học bạn đã đã đăng ký để bắt đầu học.


một số trường hợp không đăng nhập được

Nếu không đăng nhập được, vui lòng đọc kỹ và làm theo hướng dẫn này vài lần trước khi nhờ hỗ trợ khẩn cấp.

Trường hợp 1: Quên mật khẩu đăng nhập

Nếu bạn đã đổi password, nhưng "Quên Password":

  • B1: bấm vào "Forgot Password"
  • B2: "điền email bạn đã đăng ký"
  • B3: mở email để đổi password

Trường hợp 2: Không xem được bài giảng

Vui lòng kiểm tra kỹ theo các bước bên dưới:

  • B1: bấm vào "My Account" để kiểm tra xem bạn đã đăng nhập chưa. Nếu chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập theo hướng dẫn ở trên cùng,
  • B2: vào "Member Area" chọn ĐÚNG khóa học bạn đã đăng ký. Lưu ý: Bạn chỉ học được khóa học mà bạn đã đăng ký mua.

LƯU Ý: Nếu bạn đã "làm đi làm lại nhiều lần" theo hướng dẫn bên trên, nhưng vẫn không đăng nhập được, vui lòng bấm vào nút bên dưới để được chúng tôi hỗ trợ.

Contact Me on Zalo