KISS English logo

Ủng hộ: $2 = 50.000 VNĐ

Thuỷ và đội ngũ KISS English sẽ dành số tiền ủng hộ này để tạo ra thêm nhiều video học tiếng Anh hữu ích cho bạn và cộng đồng.

Thông tin chuyển khoản:

Số TK: ​57010000318887

Tên TK: Hoàng Minh Thuỷ
Ngân hàng BIDV
- CN Quảng Ngãi

Hoặc, chọn hình thức khác:

Chú ý: Việc đóng góp này là hoàn toàn tự nguyện, bạn có thể đóng góp nhiều hơn.

Giver Gain - Cho để Nhận!

Cảm ơn bạn,

Ms Thuỷ

Founder of KISS English

Copyright © KISS ENGLISH 2019 .