General
Audio/Text

💥 [NÂNG CẤP] Trọn Bộ 90 Audio Luyện Nghe

Lesson 26

Chào bạn,

Bạn có thể nhận FULL trọn bộ "90 Audio Luyện Nghe" bằng cách thanh toán 297k đồng đến thông tin của Thuỷ tại đây nha: https://kissenglishcenter.com/checkout/

Ngoài ra:

Nếu sử dụng "Coupon 50k đồng", bạn chỉ cần thanh toán 247k đồng.

Bấm vào đây và hoàn thành 3 bước nhé: https://kissenglishcenter.com/checkout/