General
Video/Text

💥 [NÂNG CẤP] Trọn Bộ 52 Video Luyện Phát Âm

Lesson 18Chapter 3

Chào bạn,

Bạn có thể nhận FULL trọn bộ "52 Video Luyện Phát Âm" bằng cách thanh toán 497k đồng đến thông tin của Thuỷ tại đây nha: https://kissenglishcenter.com/checkout/

Ngoài ra:

Nếu sử dụng "Coupon 50k đồng", bạn chỉ cần thanh toán 447k đồng.

Bấm vào đây và hoàn thành 3 bước nhé: https://kissenglishcenter.com/checkout/