Hướng Dẫn Thanh Toán Khoá Học Online KISS English

Thanh Toán bằng Thẻ Visa / Master:

Course:

Hướng Dẫn Thanh Toán:

- Bước 1: Chọn khoá học, sau đó bấm nút "Subscribe"

- Bước 2: Chọn "Checkout as Guest" (Thanh toán với tư cách khách)

- Bước 3: Điền Email, rồi bấm "Continue to Payment" (Tới bước thanh toán)

- Bước 4: Điền thông tin thẻ, rồi bấm "Agree & Subscribe" (Đồng ý & thanh toán). Vậy là xong!

* Sau khi thanh toán xong, hãy chụp HOÁ ĐƠN và GỬI VÀO ĐÂY.

Cần hỗ trợ hãy liên hệ: 0938183876 (Trân) - 0936586294 (Duyên)

Copyright 2020 @ KISS English

Công Ty TNHH Đào Tạo TITA

Trung Tâm Ngoại Ngữ Thuỷ Hoàng

Contact Me on Zalo