Cảm ơn bạn đã đăng ký khoá học online. Bây giờ, bạn vui lòng HOÀN THÀNH 3 BƯỚC dưới đây để hoàn tất đăng ký:

Hoàn thành bước 1/3 ...


Bước 1

Thanh Toán bằng Thẻ Visa / Master Card:

- Chọn khoá học trong phần "Thanh toán" bên dưới, sau đó bấm "Buy Now"

- Sau đó bấm nút "Pay with a Bank Account or Credit Card" bên dưới để thanh toán nhé:


Thanh toán:
- Trong phần "Billing Address" bạn điền "Họ tên + Email".

(Hoặc bạn có thể thanh toán qua Paypal gửi đến email: englishmsthuy@gmail.com)


Bước 2

Gửi hoá đơn:

Bạn chụp HOÁ ĐƠN GỬI VÀO ĐÂY để xác nhận thanh toán thành công.


Bước 3

Điền thông tin vào form:


Bấm nút bên dưới và điền chính xác thông tin, để chúng tôi tạo tài khoản cho bạn:

@ 2020 KISS English Center